DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Obk indeks označuje obračunsko-knjigovodstvene podatke za utrošena sredstva
i obveze;
obsd indeks označuje obračunsko-knjigovodstvene podatke za ukalkulirane osobne
dohotke samoupravno dogovorene razine:
z indeks značuje živi («tekući«) rad;
n i indeksi imaju značenje kao naprijed;
USO označuje »utrošena sredstva i obveze«;
UOD označuje »ukalkulirane osobne dohotke«;
S označuje kao naprijed poslovna sredstva tipična a pri biološkoj reprodukciji
šuma i specifična, tj. vrijednost šume (šumskih drvnih zaliha);
ostali znakovi imaju ista značenja kao naprijed.


Pri tome iznosi a, b, c — mogu se izračunati za pojedinu djelatnost šumarstva
ili za ukupno šumarstvo zajedno.


Osobne dohotke na osnovi minulog rada radni kolektiv ostvaruje iz odnosnih
CP (obveze za zajedničku potrošnju i normalna akumulacija) te subjektivnih
ekonomija a, c.


Planiranje i obračunavanje rente obavlja se za cjelokupno šumskogospodarsko
područje za čitavo godišnje plansko-obračunsko razdoblje.
Po izlasku novog Zakona o šumama SR Hrvatske (18), došlo je s tom
problematikom u vezi do ovih novosti:


— primijenio se tzv. funkcionalni sistem organizacije šumarstva (18.
član 19, 20 i 21);
— primijenili su se propisi o financiranju jednostavne biološke reprodukcije
u šumarstvu (18, član 66);
— primijenili su se propisi o financiranju proširene biološke reprodukcije
u šumarstvu (18, član 68 i 69);
— primijenili su se propisi o financiranju izgradnje stalnih šumskih prometnica
(18, član 68 stavka 4);
— stupili su na snagu zakonski propisi o odvajanju ekstradohodaka (renta)
u šumarstvu (18, član 70—73) i njihovu daljnjem usmjeravanju (18, član
74);
— objavili smo naš rad o financijskim posljedicama primjene novog Zakona
o šumama SR Hrvatske, zbog tzv. funkcionalne organizacije šumarstva
(10);


— objavili smo naš rad, koji sadrži kritiku propisa Zakona o šumama
SRH, koji se odnose na odvajanje dijela dohotka zbog izuzetno pogodnih uvjeta
(13) — prije nego li što su izašle obećane (18. član 129) odnosne upute
republičkih organa nadležnih za poslove šumarstva i financija.


U našem radu, ovdje navedenom u pretposljednjoj alineji (10), smatramo
da smo dokazali da se nije vodilo računa o tome koja djelatnost treba biti
stimulirana za poboljšanje plodnosti šuma i njihova položaja prema tržištu.
Ukazali smo na način, kako da se to ispravi.


U našem radu pak, ovdje navedenom u posljednjoj alineji (13), smatramo
da smo dokazali da je metoda navedena u novom Zakonu o šumama SRH
vrlo pogrešna u nizu propisanih pokazatelja i stoga neupotrebljiva.