DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Pri obračunavanju za cjelinu šumskogospodarskog područja, a i čitave godine,
faktične cijene uzimaju se iz knjigovodstva u obliku ponderiranih godišnjih
prosjeka, a pri planiranju one se uzimaju na temelju što preciznijeg
predviđanja.


Ukoliko se pritom želi normirane akumulacije korigirati »koeficijentom
subjektivnog iskorištenja k^< »objektivno-planskog (samoupravno dogovorenog)
kapaciteta Kop« — prema formuli X istog našeg rada — treba formuli XII
još dodati:


+ (S, O.oP ks — S, 0,oP))
pri čemu:
S — označuje odnosna (po djelatnosti) poslovna sredstva po faktičnim cijenama
i dinarima u tijeku godine;
P — prosječnu stopu normalne »naknade za privređivanje«;


kg — označuje »koeficijent subjektivnog iskorištenja objektivno-planskog kapaciteta
« ; on u brojniku sadrži vrijednost proizvodnje tog kapaciteta, povećanu ili
smanjenu zbog subjektivnog iskorištenja društvenih poslovnih sredstava, a u nazivniku
vrijednost godišnje proizvodnje tog objektivno-planskog kapaciteta.


U tom istom radu nalazi se i druga, analitičnija pa i kompliciranija metoda
(formula) odvajanja dijela dohotka zbog izuzetno pogodnih uvjeta u šumarstvu
— koju smo preporučili za eventualne verifikacije koje bi obavljali
specijalisti SDK i si. Ta je metoda isključivo bila prikazana u našem prethodnom
radu i toj problematici (7). Pri njoj C; ima isto značenje. A quasi bezrentovna
»cijena proizvodnje« (ona se u ovdje prikazanim formulama nalazi u prvim
okruglim zagradama!) uzima se obračunski iz knjigovodstva za njezine
elemente utrošena sredstva i obveze (opće, zajedničke i ostale potrebe) a za
osobne dohotke i normalnu akumulaciju ima isto značenje kao i u naprijed
prikazanom pojednostavnjenom postupku za šumarsku praksu. Međutim takva
se uglavnom obračunska »cijena proizvodnje« naknadno objektivira (normira)
uzimanjem korektura zbog subjektivne ekonomije radnog kolektiva: a. količina
utrošenih sredstava i obveza, b. ostvarene proizvodnosti živog rada, te


c. subjektivnog iskorištenja objektivno-planskog kapaciteta.
U studiji pod 9 (XIII rad) za taj postupak smo oblikovali formulu IX,
koju ovdje možemo navesti mnemotehnički u ovom obliku:


R = C; — [(CPihr + CPpbr + CPP + CPi´)obknf +


4-(USOn f — USO()bk f) +


+ (UODz „ , — UODz ob8đ ,) +


+ (Si O.oP ks — Sf O.oP)]
odnosno jednostavnije:


R = C; — [(CPibr + CP pbr + CPp + CPi´Uta t +


+ (a + b + c)]
Pri čemu:
obkn indeks označuje obračunsko-knjigovodstvene podatke za utrošena sredstva
i obveza te osobne dohotke, a obračunate podatke za normalnu
akumulaciju;


17