DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Cj — označuje tržišne prodajne cijene proizvoda iskorišćivanja šuma u čitavom
šumskogospodarskom području, tj. odnosnu realizaciju — po faktičkim dinamičnim
cijenama i dinarima u tijeku godine (prosječnim u godini);


n — označuje za sve sumande («cijene proizvodnje (CP)«) bezrentovnog karaktera
(u zagradama) — normalne iznose: količin a utrošenih sredstava i obveza
(na temelju po mogućnosti tehničkih normativa ili planskih iskustvenih normativa,
a u šumarstvu eventualno po plansko-objektivnoj razini (1)); samoupravno
dogovorenih u SFR Jugoslaviji jedinstvenih satnic a po normasatu i radnom
satu za uvjetnog radnika pri radu uvjetne težine i složenosti (9, XV rad) ili samoupravno
dogovorene vrijednosti 1 boda iz primijenjene za SFR Jugoslaviju jedinstveno
dogovorene metodologije analitičke procjene radova i poslova — plus
dodatak za radni staž i ostali normalni minuli rad; prosječnog postotka
»naknade za privređivanje«, analognog prosječnoj profitnoj stopi u kapitalizmu;


f — označuje za sve sumande (»cijene proizvodnje (CP)«) bezrentovnog karaktera
(u zagradama) — faktične iznose u tijeku godine dinamičnih (prosječnih);
cijen a utrošenih sredstava i obveza; cijen a poslovnih sredstava (pri biološkoj
reprodukciji drva i osovnih drvnih zaliha); snag a dinar a (ovisnih o
inflaciji);


CPj|,r — označuje »cijenu proizvodnje« jednostavne biološke reprodukcije
posječenog drva (šuma) u godini, prema propisima društveno odobrenih šumskogospodarskih
elaborata, a bez troškova materijala i usluga, eventualno prenesenih
od strane iskorišćivanja šuma ili izgradnje stalnih šumskih prometnica, odnosno građevina
(partnera po tzv. teritorijalnoj organizaciji šumarstva) na tu djelatnost; ta
krnja CPp,,. inače, razumljivo, sadrži vlastita utrošena sredstva, obveze i akumulaciju
— u njihovim normalnim razinama a po faktičnim cijenama (prosječnim) u tijeku
godine;


CP,,|,r. — označuje »cijenu proizvodnje« onog dijela proširene biološke reprodukcije
u šumskogospodarskom području, koji godišnje autofinancira sama organizacija
udruženog rada šumarstva na temelju društveno odobrenih šumskouređajnih
elaborata, a bez troškova materijala i usluga eventualno prenesenih na tu djelatnost
od strane partnera po tzv. teritorijalnoj organizaciji šumarstva; ta krnja
CPp|„. inače, razumljivo, sadrži vlastita utrošena sredstva, obveze i akumulaciju —
u njihovim normalnim razinama a po faktičnim cijenama (prosječnim) u tijeku
godine;


CP., — označuje »cijenu proizvodnje« onog dijela proširene tehničke reprodukcije
(izgradnje novih) stalnih šumskih prometnica, koji autofinancira u šumskogospodarskom
području tijekom godine sama organizacija udruženog rada šumarstva,
a bez troškova materijala i usluga eventualno prenesenih na tu djelatnost od
strane partnera po teritorijalnoj organizaciji šumarstva; u tom smislu krnja CPp .
razumljivo, sadrži vlastita utrošena sredstva, obveze i akumulaciju — u njihovim
normalnim razinama i faktičnim cijenama;


CP;´ — označuje »cijenu proizvodnje« iskorišćivanja šuma u tijeku godine na
šumskogospodarskom području, a bez kupovine posječene drvne mase od biološke
reprodukcije drva (šuma) jer s tom djelatnošću zajedno čini iste organizacijske
jedinice (šumarije pa i organizaciju udruženog rada šumarstva po tzv. teritorijalnoj
organizaciji šumarstva); inače, ta krnja CP;´, razumljivo, sadrži vlastita
utrošena sredstva, obveze i akumulaciju — u njihovim normalnim razinama i faktičnim
cijenama.