DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Kao običan čovjek, jednostavan i skroman,
volio je život, živio ga intenzivno
radno i pošteno. Kada je unazad desetak
godina obolio, nije se predavao. U obiteljskom
krugu u svom vinogradu sa prijateljima
našao je smisao življenja iako
teško bolestan.


Svijetli lik, časno ime, solidan ugled u
društvu neka bude skromna naknada njegovoj
obitelji, pogotovo životnom pratiocu
njegovoj Nadi, za svu pažnju, njegu i brigu
koju mu je pružila da savlada sve teške
časove oboljelog čovjeka.


Cijenjenoj obitelji pokojnog Vinka izražavamo
duboko saučešće!


Rastajemo se od Tebe dragi Vinko,
tiho i dostojanstveno upravo onako kakav
si ti bio za svoga života!


Opraštajući se od izuzetnog dragog nam
časnog čovjeka, mi prijatelji i kolege zadržat
ćemo ga u trajnom sjećanju!


Neka je vječna slava i hvala našem
Vinkini!


ZLATKO BUNJEVČEVIC
dipl. inž. šumarstva


Posvećujem nekoliko tihih trenutaka
svog trajanja uspomeni na Zlatka Bunjevčevića.


Upoznao sam ga 1951. godine u Šumskom
gospodarstvu »Kapela«, Gospić. Već
tada je među šumarima Like uživao poseban
ugled a svojim stilom života i rada
stvarao je image specifične ličnosti.


Rodio se 1910. god. u Makarskoj, a šumarski
fakultet diplomirao 1934. god. u
Zagrebu.


U osnovi duboko marksistički orijentiran,
uključio se nakon Oslobođenja na
najodgovornije poslove u Ministarstvu šumarstva
NR Hrvatske u Zagrebu, a više
od dvije godine radio je u Predsjedništvu
vlade SRH. Istodobno, u 1946. i 1947. godini,
bio je i urednik Šumarskog lista.


Ipak, svoj zlatni vijek života i stvara


laštva od 1949. do 1970. god. posvetio je


šumama i šumarstvu Like, koju je dubo


ko u srcu nosio i njome se iskreno po


Ovim govorom od, krajem lipnja, preminulog
dipl. inž. šumarstva Vinka Lack
o v i ć a, velikana šumarske operative, na
zagrebačkom Mirogoju u ime radnika u
šumarstvu Bilogorsko-podravske regije oprostio
se Zvonko Z e m č a k, dipl. inž.
šumarstva. U ime Saveza društava inžinjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske oprostio se Franjo P e t r o-
v i ć, dipl. inž. šumarstva. U svom govoru
Ing. Petrović je uz ostalo naglasio, da je
Savez ITŠDI Hrvatske prigodom proslave
130-godišnjice Šumarskog društva, preteče
sadašnjeg Saveza, i 100-godišnjice Šumarskog
lista 1976. godine Vinku Lackoviću
za njegov rad odao priznanje podjelom
Povelje i zlatne medalje povrdivši
tako priznanje Šumskog združenog
poduzeća Bjelovar odano pokojniku prigodom
proslave, 1974. godine, stote godišnjice
organiziranog šumarstva.


Z. Zemčak
nosio. Najveći pečat svog visoko obrazovanog
stručnog rada dao je šumama Otočca,
a kasnije kao vrsni šef taksacije i tehnički
direktor Šumskog gospodarstva
Gospić.


Svojim velikim radnim elanom, dobrim
poznavanjem problematike prebornih
šuma, iskričavog duha i jake erudicije,
postao je još za života simbolom i uzorom
mladim generacijama ličkih šumara.


Dobrim poznavanjem više svjetskih je


zika i širokom ličnom kulturom lako je


komunicirao s mnogim stručnim institu


cijama u zemlji i inozemstvu što je pose


bno zapaženo u njegovoj suradnji na pro


gramu OECD — studije razvoja šumar


stva i drvne industrije Like (1969—1973.


god.).


Uz šumarstvo bio je veliki ljubitelj ri


bolova. Čini mi se da je na tihim zele


nim vodama ličkih ponornica nalazio sve


one sretne trenutke koje mu je život me


đu ljudima ponekad uskratio.


Među domaćim i inozemnim ribolov


cima Gacke doline isticao se izuzetno pri