DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 82     <-- 82 -->        PDF

POKLON KNJIGA KNJIŽNICI SAVEZA DITŠDIH


Ing. Milivoje Simunović. šum. insp. u m. (Dubrovnik), poklonio je knjižnici
Saveza DITSDIH ove knjige:


1. Culture de biomasse ligneuse taillis a courte rotation (Proizvodnja drvne biomase
u kratkoj ophodnji). Paris. 1982.;
2. La culture de peuplierur (uzgoj topola). Pariz. 1979.:
3. Godišnjaci »AFOCEL« (za godine 1967.. 1968., 1972.. 1973., 1974.. 1975.. 1976.,
1977.. 1978., 1979.. 1980., 1982., 1983. i 1984.).
Izdavač ovih knjiga je (udruženje) »Association Foret-Cellulose«. Godišnjaci sadrže
rezultate istraživanja, a pojedine teme su ni od šireg značaja. Tako, na pr., one


o primorskom boru (Pinus maritima) o kojem se nalaze članci u godišnjacima za
1975.. 1977.. 1978.. 1980. i 1983. godinu; ili o eukaliptima (1977.. 1978.. 1980. i 1983.
godine).
Savez se zahvaljuje darovatelju na ovom poklonu, kojim je obogaćena njegova
knjižnica i za nas vrijednim djelima.


PRETPLATA NA ŠUMARSKI LIST
U 1986. GODINI


Predsjedništvo Saveza, u skladu s općini trendom rasta cijena, na 6. sjednici,
održanoj 25. studenoga 1985. godine, za 1986. godinu odredilo je za ŠUMARSKI LIST
ove pretplate:


— za redovne članove 900.— din.
— za studente, đake i umirovljenike 400.— din.
— za organizacije udruženog rada 7.150.— din.
— za inozemstvo 40 USA dolara na dan fakturiranja.
ERRATA CORRIGE


U prikazu D. Tonkovića o posjeti šumarskih veterana Vinkovcima, objavljenog
u br. 9—30/85 Sum. lista nalaze se ove grješke:


1. U popisu prisutnih iz SR Srbije izostala su imena kolega Svetislava Kijametovića,
Aleksija Milutinovića i Miodraga Mihajlovića;
2. mjesto Dadivojević treba biti Radivojević;
3. mjesto »140-oj ophodnji« treba stajati »140-godišnjoj ophodnji« (str. 532, stavak
6.);
4. kod prometnica mjesto 6,5100 treba biti 6,5/1000 ha (str. 531, stavak 1.)
5. mjesto Otok-Spaćva i Vrbanja treba biti Otok, Vranja i Županja (str. 531, stavak
3.);
6. »Mehanizacija« i »Promet« nisu RZ nego OOUR-i.
Molimo čitatelje da oproste ove tiskarske grješke.