DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 75     <-- 75 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


DRUŠTVO ITŠDI ZAGREB U POSJETI DRVNOJ INDUSTRIJI
»SLAVONIJA« U SLAVONSKOM BRODU


Povodom visoke 95 godišnjice osnivanja i gotovo stoljeća postojanja i rada
velikih pogona drvne industrije u Slavonskom Brodu organizirao je DIT šumarstva
i drvne industrije ZAGREB posjetu grupe svojih starijih članova uglednom i
danas jednom od najvećih kolektiva drvne industrije u Hrvatskoj, »SLAVONIJI«
drvnoj industriji SLAVONSKI BROD. Medu posjetiocima koji su se dana 24. rujna
1985. god. okupili u Sindikalnom domu »Slavonije«, uz više poznatih stručnjaka
iz šumarstva i drvne industrije, bili su i bivši dugogodišnji rukovodioci tog kolektiva,
inženjeri Antun Ferić, Ivan Cirkveni i Bogomil Čop, te poslovni suradnici
inženjeri Ivan Dusper i Vid Fašaić, prof, dr Roko Benić i dr.


Svoje starije kolege, »veterane šumarstva i drvne industrije« a naročito svoje
bivše rukovodioce srdačno su primili i pozdravili sadašnji rukovodioci »SLAVONIJE
d. i.« glavni direktor, odnosno predsjednik poslovodnog odbora Josip M i-
k i ć, predsjednik radničkog savjeta Mehmed S e h r i ć i rukovodioci radnih organizacija
SOUR-a, inženjeri Rudolf K u č e r a. Josip K v e s i ć, Ivan M a u r o-
v i ć, Josip Š v a j c e r i Milan Carić.


SI. 1. Izletnici s predstavnicima >Slavoni skladištu furnirskih
trupaca uvezenih iz Afrike. Foto: Z. Spoljarić
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Sastanak i razgovore s uglednim gostima otvorio je predsjednik Poslovodnog
odbora Josip Mikić i u širem izlaganju prikazao povijest poduzeća od osnivanja
1890. godine i razvoj današnjeg kombinata SOUR »SLAVONIJA«, uspjehe ali i
probleme kolektiva. Izlaganje je bilo popraćeno i filmom o razvoju radnih organizacija
SOUR-a od Oslobođenja, od 1945. godine, dalje.


Prema programu posjete gostima je prikazan rad pogona radnih organizacija
Impregnacije drva, Proizvodnje furnira i ploča. Proizvodnje namještaja, Proizvodnje
i montaže strojeva i uređaja za drvnu industriju, zatim veoma dobro opremljenog
skladišta repromaterijala i lijepo i reprezentativno uređenih prostorija
društvene prehrane. Poslije obilaska tvornica te ručka u Sindikalnom domu nastavljeni
su razgovori o perspektivi razvoja kao i o problemima koji u sadašnjoj
privrednoj situaciji zemlje prate ovaj veliki kolektiv, i drvnu industriju naše zemlje
uopće.


U želji da i čitaocima Šumarskog lista, naročito kolegama šumarima, prikažemo
nastajanje, razvoj i probleme jednog velikog kombinata drvne industrije,
onako kako je prilikom posjete nas starijih šumarskih i drvarskih stručnjaka
»SLAVONIJI« drvnoj industriji SLAVONSKI BROD izloženo, napisali smo ovaj
članak.


INDUSTRIJSKA PRERADA DRVA U SLAVONSKOM BRODU


O osnivanju prvog drvno-industrijskog pogona u tada Brodu na Savi 1890.
godine i radu velikih kapitalističkih poduzeća »SLAVEX« i »SLAVONIJA d. d.«
već je pisano u Šumarskom listu, u broju 9—10 1970. (članak Joze Mikića: »Povodom
80. godišnjice osnivanja i razvoja »Slavonije« drvne industrije Slavonski
Brod« i članak Biljak-Penzar u broju 3—4/1967.) Zato, samo da podsjetimo čitaoce,
reći ćemo ukratko da je poduzeće Blau et comp.« (francuski kapital) izgradilo
1890. godine u Brodu pogon pilane i bačvarije, koji nastavlja rad pod
firmom »SLA VEX d. d«.


Desetak godina kasnije, 1901. god. osnovano je, no s većim udjelom domaćeg
kapitala, i drugo poduzeće u Brodu pod nazivom »SLAVONIJA d.d.«.


Prvo od dva poduzeća s velikom pilanom (11 jarmača) bavilo se uglavnom
pilanskom preradom, manje proizvodnjom furnira, naprotiv je »Slavonija« imala
manju pilanu ali veću proizvodnju furnira, a pred rat i proizvodnju panel i
šper ploča, parketa i dijelova namještaja.


U oba poduzeća bilo je zaposleno oko 850 radnika.
Veliku pilansku proizvodnju uslovilo je, u ono vrijeme, obilje starih slavonskih
šuma i dobra mogućnost plasmana na tržištima Evrope, radi svojih estetskih
i mehaničkih svojstava veoma cijenjene »slavonske hrastovine«.
1937. godine osnovano je u Brodu i treće veliko poduzeće obrade drva »DITAD,
poduzeće za impregnaciju drva«.
Dakle tri velika poduzeća industrijske prerade drva, a moglo bi se dodati
još jedno, »ORIOLIK«, proizvodnja tapeciranog namještaja u Oriovcu nedaleko
Broda, nalaze privredno-ekonomsko opravdanje da u gradu na Savi izgrade velike
industrijske pogbme, koji su se u veoma različitim prilikama i uvjetima
rada ovdje, ne samo održali, nego su pokazali i primjeran razvoj.
Za osnivanje i rad prvih pilanskih pogona starih »Slavexa« i »Slavonije«
bila je odlučna povoljna lokacija ´Broda na Savi´ (naziv Slav. Broda u to vrijeme),
u centru bogate šumske regije u slavonskoj Posavini, na obali plovne rijeke i


610
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 77     <-- 77 -->        PDF

SI. 2. Direktori »Slavonije Dl« od 1952. do 1985.: Ivan Cirkveni, dipl. inž.


Antun Ferić, dipl. inž. i Josip Mikić Foto: Z. Špoljarić


raskrsnici magistralne željezničke pruge i odvojka za Bosnu i Hercegovinu. Taj
grad posjedovao je izvanredne prometne veze i transportne mogućnosti, što je
omogućavalo jeftinu dobavu sirovina i iz udaljenih šuma, i izlaz s gotovim proizvodima
na svjetsko tržište.


A za održavanje i daljnji razvoj industrijske prerade drva u Slavonskom
Brodu, poslije rata i oslobođenja zemlje, osim i tada dobre lokacije, najznačajniji
faktor bila je svjesna radnička klasa koja se decenijama čeličila u borbi za
svoja prava, za poboljšanje nadnica i teških uvjeta rada, te postala i značajan
partner zainteresiran za opstanak i daljnji prosperitet svoga poduzeća. Ovo se
najbolje vidjelo kada su radnici »Slavonije« odmah po završetku rata pristupili
obnovi u ratu uništenih i veoma oštećenih objekata i postrojenja, te već polovinom
mjeseca svibnja 1945. godine počeli s redovnom proizvodnjom. U vrijeme
obnove ti radnici su dali preko jedan milijun dobrovoljnih radnih sati, i mnogi
od njih proglašeni udarnicima.


RAZVOJ POSLIJE II SVJETSKOG RATA


II svjetski rat ostavio je iza sebe teška razaranja i pustošenja. Od predratnih
kapaciteta drvne industrije u Brodu bilo je oko trećina potpuno uništeno i trećina
teško oštećeno. Okupatorska vojska je pri povlačenju minirala i zapalila pilanu
»Slavonije«, dok su objekti i postrojenja »Slavexa« bili razoreni od teških
bombardiranja iz zraka, tako da su oba poduzeća dočekala oslobođenje potpuno
onesposobljena za bilo kakvu proizvodnju. Po završetku rata pristupilo se obnovi
objekata, dok su strojevi vađeni iz ruševina i zgarišta i osposobljavani za rad.


1946. godine dva pogona spajaju se u jedno jedinstveno poduzeće, »SLAVONIJU
« drvnu industriju, sa stalnim sjedištem u Slavonskom Brodu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 78     <-- 78 -->        PDF

U periodu obnove i u godinama ekonomske blokade (1948—1950.) radi se u
Brodu živim tempom, u tri smjene i angažirani su svi kapaciteti drvne industrije,
kako bi se podmirile potrebe intenzivne izgradnje u zemlji i ogromna potražnja
njenih proizvoda u svijetu.


Novi moment i stimulans razvoju poduzeća nastupio je 1950. godine, kada je
donesen "Osnovni zakon o upravljanju privrednim poduzećima«. Radnici »Slavonije
« su među prvima preuzeli radnu organizaciju na upravljanje te već 17. 10.
1950. g. izabrali prvi radnički savjet.


Najznačajniji momenti u razvoju materijalne osnove rada bili su:
1947. god. kada se osposobljava i pušta u rad pogon za izradu građevne
stolarije;
1952. god. kada se prilazi izradi i izvršavanju prvog programa rekonstrukcije;
1958. god. vrši se rekonstrukcija i koncentracija proizvodnje furnira sa potrebnim
energetskim izvorima i gradi te počima radom tvornica panel i
šper ploča;
1962. god. počima radom tvornica lamel parketa. U tom periodu preorijentiran
je pogon građevne stolarije na proizvodnju namještaja, pa je dopunjen
i obnovljen strojni park;
od 1964. godine realizira se novi razvojni program s preseljenjem na novu
lokaciju u industrijskoj zoni grada, iste godine izgrađena je i puštena


u rad nova pilana s potrebnim skladištima;
1968. god. sagrađena je i puštena u rad na novoj lokaciji energana;
1969. god. puštena u rad nova tvornica masovnog i lamel parketa sa suši


onicama;
1970. god. puštena u rad nova tvornica namještaja;
1975. god. podignuta je nova energana za potrebe tvornice ploča i tvornice


za opremu interijera (stara lokacija).


Završetak tako burnog razvoja poduzeća, sada SOUR »SLAVONIJA« drvna
industrija, i ono što se smatra najvećom radnom pobjedom kolektiva u cijelom
gotovo stoljetnom vremenu trajanja nastao je, kada su izgrađeni i 1978. godine
pušteni u rad novi proizvodni kapaciteti:


— suvremena tvornica furnira kapaciteta oko 20 milijuna m- furnira,
— impregnacija drva kapaciteta 41.000 m3, koja svojim tehničkim i transportnim
rješenjima spada u najmodernije kod nas i u Evropi,
— objekti za davanje tehničkih usluga (održavanje sredstava rada) i proizvodnju
dijelova opreme potrebne drvnoj industriji.
Osim tih objekata izgrađen je suvremeni restoran društvene prehrane s dnevnim
kapacitetom od 2500 obroka.
Usporedo s izgradnjom novih proizvodnih kapaciteta, naročito zadnjih godina,
izgrađeni su i prodajni prostori vlastite trgovačke mreže, kao i prodajni
prostori udruženih proizvođača namještaja, tako da se danas raspolaže s ukupno
18000 m- vlastitog prodajnog prostora u preko 25 lokacija, u svim većim gradovima
i svim našim republikama.


»SLAVONIJA« drvna industrija je danas, kao što su njeni prethodnici »Sla-
vex« i »Slavonija ti. d.« bili od svog početka, poznati izvoznik drvnih proizvoda.


612
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 79     <-- 79 -->        PDF

SI. 3. Detalj iz proizvodnje otpresaka iz furnirskih listova.


Foto: Z. Špoljarić


»Slavonija« izvozi u preko 30 zemalja Evrope i svijeta putem vlastite organizacije
za izvoz-uvoz i drugih organizacija udruženog rada.


Zanimljiv je poslovni pokušaj vlastite proizvodnje egzota potrebnih za furnire
u Africi. 1978. godine »Slavonija d. i.« je zajedno s radnim organizacijama
»Bilokalnik« iz Koprivnice i»Astra« iz Zagreba osnovala mješovito poduzeće za
eksploataciju i preradu egzotičnih vrsta drva u Kamerunu, kao poslovna suradnja
sa zemljama u razvoju.*


»Slavonija d. i.« bila je inicijator i aktivno angažirana u akcijama za poslovno-
tehničko povezivanje sa znanstvenim i sa drugim organizacijama proizvodnje i prometa,
te uspješno ostvaruje poslovno-tehničku suradnju s većim brojem partnera u
zemlji i inozemstvu.


Najbolju sliku o veličini ovog kombinata drvne industrije pružaju ovi podaci:
»Slavonija d. i.« danas u svojim tvornicama s novim tehnologijama proizvodi:


furnirani i masivni namještaj 90.000 jedinica
furnire iz svih domaćih i egzotičnih vrsta drva 22.000.000 m2
impregnirane pragove i skretničku građu 20.000 m3
telegrafske i telefonske stupove 15.000 ms


razne vrsti
bitumena 25.000 t
piljenu građu tvrdih i mekih listača i egzota 20.000 mS
panel i šper ploče te oplemenjene ploče 5.000 m3
lamelirane otpreske 1,500.000 jedinica
masivni i lamel parket 500.000 m2
opremu interijera za 10 hotela
opremu za pneumatski transport i pročišćavanje
zraka, te čelične konstrukcije
Vidi B. Hribljan : Kamerun i njegove šume. Šumarski list, 1982., br. 6—8, str. 295.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 80     <-- 80 -->        PDF

KADROVI. DRUŠTVENI STANDARD


Svaka etapa u razvoju zahtijevala je i jačanje kadrovske osnove, pa se to
ključno pitanje napretka rješavalo putem kreditiranja učenika i studenata na raznim
razinama usmjerenog obrazovanja neophodnih struka (tehničara, inženjera, ekonomista),
doškolovanja postojećih kadrova kroz više, visoko i postdiplomsko osposobljavanje
i putem raznih specijalizacija.


Danas u SOUR »SLAVONIJI« drvnoj industriji, od oko 2600 zaposlenih, ima
340 radnika s visokom, višom ili srednjom spremom, 900 visokokvalificiranih radnika
i 6 magistara nauka, dok je na pr. u 1950. godini bilo svega 8 inženjera i 145
VKV radnika.


Isto tako stalno se razvija i proširuje društveni standard radnika, te SOUR
danas raspolaže s 400 stanova, uz to je velikom broju radnika dodijeljen kredit
za individualnu stambenu izgradnju. Sagrađen je restoran društvene prehrane sa
1300 m´-? prostora, te radničko odmaralište s 300 pansiona dnevno. Uz to se svake
godine šalje na oporavak na more i klimatska lječilišta preko 100 radnika i oko
100 njihove djece.


RAD I PROBLEMATIKA PROIZVODNJE DANAS


Razvoj velike radne organizacije, makar bio i tako bujan i spektakularan kako
je ovdje prikazano, ne prolazi bez teškoća. Nije to bilo ni u daljoj prošlosti, jer
su i tada nastajale povremene privredne krize, podsjećamo na pr. na onu najtežu
oko 1930. godine, kada su mnoga poduzeća pod teretom privredno-ekonomskih nevolja
prestala s radom. Brodska drvna industrija preživjela je krize, pa i dva velika
rata, od kojih je II svjetski rat gotovo potpuno razorio njene objekte i uređaje.
Po tom su 1964. godine i grad Brod, i okolica i industrijski uređaji u znatnoj mjeri
stradali od potresa. Ali uvijek su, uz ulaganje velikih napora ljudi, građani i radnika,
štete sanirane, i krenulo se dalje.


I danas naša zemlja ponovno prolazi kroz razdoblje velikih teškoća, te —
kako je na sastanku u »Slavoniji d. i.« spomenutog dana naglašeno — pslovanje i
ovog poduzeća u proteklom petogodišnjem razdoblju se odvijalo u vrlo složenim
uvjetima privređivanja. Posebno su istaknuti problemi:


1. Snabdijevanje sirovinama, repromaterijalom i rezervnim dijelovima. Sve veće
su teškoće oko dobave sirovina, naročito pilanske i furnirske oblovine kvalitetnog
hrasta i jasena. Poteškoće su. po mišljenju poduzeća, naročito u zatvaranju općina
i regija bogatijih šumama u svoje uske granice, i koje protežiraju proizvodne,
uglavnom pilanske, kapacitete, na svome području bez obzira na najbolje iskorišćivanje
sirovine. Tako se mnogo kvalitetnih trupaca osposobnih za skupocjeni furnir
prerađuje na pilani.
U tom pogledu očekuje se djelovanje Poslovne zajednice »Exportdrvo«, Zagreb,
kojoj je jedan od najglavnijih zadataka usmjeravanje proizvodnje drvne industrije
ka specijalizaciji i finalizaciji, također i usmjeravanje sirovine za kapacitete prvenstveno
namijene izvozu, no ovaj čas se još ne osjeća djelovanje tog novog sistema.


Smanjene su također i mogućnosti uvoza egzota za proizvodnju furnira važnih
za kompletiranje asortimana. Teško se dobavlja kreozotno ulje potrebno impregnaciji
drva, pa rezervnih dijelova i alata. Sve to izaziva poremećaje u proizvodnji,
česte zastoje i stvaranje »uskih grla«.


614
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 81     <-- 81 -->        PDF

2. Nedosljednosti u provođenju mjera ekonomske politike., naročito na području
cijena, izazivaju poremećaje u izvršavanju planskih zadataka, utječu na rasi troškova
proizvodnje, na zaostajanja u radu i posljedicama gubitaka u finalnoj proizvodnji.
3. Neadekvatan tretman izvoza. Još uvijek nije riješeno pitanje odgovarajuće
stimulacije izvoza, a poslovanje otežavaju visoke kamate, općenito slaba stimulacija
rada, itd.
No usprkos teškoćama i zaprekama drvna industrija Slavonskog Broda u svome
razvoju korača dalje. Tako je na pr. otvoren proces daljnjeg udruživanja radnih
organizacija prerade drva. proizvodnje namještaja i drugih iz ovog područja rada.
koji na području općine Slav. Brod danas ima četiri. To su: »SLAVONIJA Dl« sa
2600 radnika, »ORIOLIK«, koji zapošljava 1200 radnika, »ŠAMCANKA« 120 i »TIGAR
« 50 radnika, ukupno 4000 radnika i s visokom vrijednosti proizvodnje. (Novčane
pokazatelje namjerno ne iznosimo radi čestih promjena koje uzrokuje visoki
nivo sadašnje inflacije).


Zatim SOUR »SLAVONIJA Dl« razvija nove programe, kao


— izgradnju obiteljskih stambenih kuća u suradnji s građevnim poduzećem i
Institutom za građevinarstvo u Zagrebu,
— usavršava se program proizvodnje masivnog namještaja s izmjenom dizajna
po želji kupaca sa zapadnog tržišta — i teži se većoj finalizaciji proizvodnje,
— proširuje se program proizvodnje strojeva i dijelova,
— pitanje dobave sirovina, to jest trupaca i poluproizvoda, rješava se boljim
povezivanjem s radnim organizacijam šumarstva i primarne prerade drva,
— U vezi s uključivanjem »SAMCANKE« u kombinat pristupilo se podizanju
plantaža vrbovih šiba na površini 1000 ha i omogućio razvitak pletarstva u ovome
kraju, uz kooperaciju s malom privredom i domaćom radinosti.
Ideje ne manjkaju, a u Brodu ni oni koji će ih provesti u djelo. U tom smislu
tople želje za dobar napredak svih radnih organizacija SOUR- »SLAVONIJE« drvne
industrije SLAVONSKI BROD od nas koji smo dne 24. rujna 1985. god. posjetili taj
kolektiv i od Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Zagreb.


U društvenim prostorijama u Zagrebu na ovaj posjet trajno će podsjećati reprodukcija
jedne slike krčkih gromača Otona Glihe, koju je poklonila RO »Slavonija
« (napominjemo, da su »gromače« našle mjesto i u Guggenheimovom muzeju
u New Yorku, USA).


Ing. Vladimir Špoljarić