DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 63     <-- 63 -->        PDF

KNJIGE i ČASOPISI


ANALI ZA ŠUMARSTVO JAZU
Vol. 10 i 11/1


1. U 10. vol Anala za šumarstvo JAZU
(Anales forestales) objavljeni su
radovi:
10/1 (god. 1981.) — 2. Borzan: Kariotip
iz endosperma crnog i običnog bora
(rad na engleskom jeziku a na hrvatskom
je sažetak),


10/2 (god. 1981.) — N. Komlenović:
Sezonske promjene sadržaja hraniva u
biljkama hrasta lužnjaka (Quercus robur


L. i kitnjaka Quercus petrae (Mattuschka)
Liebl.,
10/3 (1982) — D. M i 1 i č i ć : Neke virusne
bolesti drveća i grmlja u Jugoslaviji
(tekst na engleskom, sažetak na hrvatskom
jeziku),


10/4 — M. Vidaković: Valjanost
sjemena dobivenog iz povratnog križanja,
kao indikator stupnja inkompatibilnosti
između Pinus nigra i P. sylvestris (na
engleskom sa sažetkom na hrvatskom jeziku),


10/5 (1984) — D. K 1 e p a c : Neki rezultati
mjerenja prirasta u šumama hrasta
lužnjaka (Quercus robur L.) u Slavoniji
tijekom zadnjih 30 godina (1950—
1981.) (na engleskom sa sažetkom na hrvatskom
jeziku),


10/6 (1985) — D. K 1 e p a c : Istraživanja
drvne zalihe, prirasta i prilika u nastavno-
pokusnoj šumi »Sungeski lug« (na
francuskom jeziku sa sažetkom na hrvatskom),


11/1 (1984) — L. Pule, M. Krizo
i J. Pagan : Genetika i oplemenjivanje
obične bukve (Fagus sylvatica) (na eggleskom
i sažetkom na hrvatskom jeziku).


Uredništvo Šumarskog lista primilo je


11/2 svezak edicije JAZU KRS JUGOSLAVIJE,
koji sadrži rad S, Božićević
a : Rijeka Gacka — Fidrogeologija po


nornice nakon energetskog zahvata za HE
»SENJ«.


2. Iz pojedinih radova saznajemo:
— Ž. Borzana. da je »potreban daljnji
razvoj i poboljšanja tehnike radi točnije
indentifikacije kromosoma i olakšane
komparativne analize kariotipa, što1 je
od važnosti za citotaksonomska istraživanja
šumskih vrsta drveća, posebno borova
«.
— N. Komlenovića, da »biljke hrasta
lužnjaka intenzivnije su u prikazanim
pokusima nakupljale dušik, kalij, kalcij
i željezo, dok su biljke hrasta kitnjaka
pokazivale veće zahtjeve za magnezijem«.
— D. Miličića, da neke virusne bolesti
napadaju i drveće i grmlje a ne samo zeljaste
biljke, a bolest se najlakše uočava
u »promjeni boja listova, koje se nazivaju
kloroza, mozaik, šarenilo, prstenasta
pjegavost itd.« ali i u smanjivanju intenziteta
rasta i vitalnosti. Ponekad se infekcija
očituje samo na pojedinim dijelovima
stabla, ali »mnoga zaražena stabla
ne pokazuju nikakvih simptoma. Važna
je i okolnost da neki virusi prelaze
na potomke preko sjemena«. Između navedenih
vrsta na kojima su utvrđene viroze
u našoj zemlji navodimo bagrem,
košćelu. topole, bazgu, smokvu. Virusi
napadaju i bukvu, hrastove, brijest i dr.
vrste. »Najčešći virus koji napada drveće
u nas je virus mozaika krastavca
(cucumis mosaic virus), koji prenose lisne
uši«, Rjeđi su virusi, koje na drveće
prenose insekti. Međutim kako su »drvenaste
biljke koje srazmjerno dugo žive
trajni su rezervoari virusa.«
— Prema rezultatima istraživanja M.
Vidakovića, »intenzitet je inkompatibilnosti
različit između povratnog križanja i
Fj međuvrsnog križanja. Intenzitet je
znatno manji u povratnom križanju«. Me597