DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 62     <-- 62 -->        PDF

IZ ŠUMARSTVA AFRIČKIH ZEMALJA


Tehnologija korišćenja opuncije. Po narudžbi tuniske vlade, Institul za tropsko
šumsko gospodarstvo Univerziteta Karl-Marxa u Leipzigu proveo je istraživanja o
mogućnostima korišćenja cijele biljke opuncije (Ficus indica). Naime, do sada se
koristio samo plod. koji sadrži i preko 35% šećernih tvari. Uspjeh Leipziškog instituta
vrlo je značajan ne samo za Tunis nego i za sve zemlje koje klimatski odgovaraju
za rast ove kaktacee to više. što opuncija može uspijevati gotovo na golom
kamenu. Uz povoljne stanišne uslove prinos biomase po ha može doseći i do 100
tona. Svojednobno je Ante Premužić kod nas propagirao sadnju opuncije za korišćenje
ploda te ih se nalazi tu i tamo na našem mediteranskom području.


Šumarstvo i drvarstvo NR Konga. Površina, tropskih kišnih, šuma — prašuma
u NR Kongo iznosi 21 milijuna ha ili 60% državne površine. Međutim za gospodarenje,
odnosno gdje se može sjeći, na raspolaganju je samo 13 milijuna ha.


Pretpostavljena drvna zaliha iznosi oko 400 milijuna m:i s mogućim godišnjim
etatom oko dva milijuna m:S. Do sada se sjeklo znatno manje (oko 500 000 m-1)
a preradom se proizvodilo 75 000 m´i furnira, 4000 m:> šperploča i 63000 m3 piljenih
sortimenata. Kako u eksploataciji šuma tako i u preradi drva preteže, s oko 60%,
strani kapital. Uza sve to, drvo je u izvoznoj bilanci na drugom mjestu odnosno
odmah iza izvoza nafte. U petogoišnjem planu 1982—1986. godine od planiranih


3.1 milijarde dolara za investicije u razvoj šumarstva i drvne industrije predviđeno
je 533 milijuna dolara. Najveći je projekt gradnja tvornice celuloze u gradu
Pointe Noire (na obali Atlantika) godišnjeg kapaciteta 245 000 tona bijeljene celuloze.
Obnova i zaštita šuma u Etiopiji. Površina šuma u Etiopiji od nekadašnjih 41
mil. ha spala je na 5,8 mil. ili 4,2%: površine zemlje. To je rezultat neracionalnog
gospodarenja, točnije devastiranja, šta se sada osvećuje ne samo pomanjkanjem
drva nego i s ogromnom erozijom, računa se s odnošenjem milijardama tona plodnog
tla godišnje. Devastatori su bili sami Etiopljani, jer zbog prometne izoliranosti,
većih industrijski eksploatacija nije bilo. Pobjedom revolucije promjenjen je i stav
prema šumi, pa se u prvom redu nastoji smanjiti korišćenje drva kao goriva (energetskog
sredstva) zamjenom s električnom energijom, naftom i plinom. U tome Etiopija
dobiva pomoć i od Sovjetskog saveza. S druge strane povećano je školovanje
stručnog šumarskog kadra i povedena akcija većih pošumljavanja. U tu svrhu
neposredno je uključeno selo osnivanjem poljoprivrednih zadruga (do sada njih
2500), koje imaju zadatak i sprečavanja devastacije postojećih šuma te pošumljivanje
golih površina. Tako zadruge raspolažu sa 74 šumska rasadnika u kojem je
1982. godine proizvedeno 90 milijuna sadnica. Uz domaće vrste, od kojih je najznačajniji
Juniperus procera (drvo za olovke!) koriste se i strane vrste a među
inim i eukalipti u plantažnom uzgoju.


B. Hruška