DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 42     <-- 42 -->        PDF

IZ ŠUMARSTVA AZIJSKIH ZEMALJA


Prema izvještaju Komisije UNO za Aziju obešumljenje u području tropskihšuma poprima katastrofalne razmjere. Posljedice obesumljenja izrazito se očituju u
režimu vode. U kišnom periodu godine nastaju ogromne poplave koje uništavaju
ne samo tlo i imovinu nego odnose i brojne ljudske živote. Ugrožava se i poljoprivreda,
jer s nagnutih terena erozijom odnosi se plodno tlo, a u ravnicama mulj
zatrpava poljoprivredne površine. S druge strane u suhom periodu nastaje manjak
vode, od kojeg manjka ne strada samo bilje nego i stoka, koja ugiba od žeđe. Stoga
vlade odnosnih država poduzimaju mjere za sprečavanje prekomjerne sječe i izvoza
drva. Krijumičarenje drva na Filipinima, na pi\. nastoji se spriječiti i avionskim
stražarenjem nad morem s ovlaštenjem da se svaki brod koji prevozi ilegalno stečeno
drvo i oružjem prisili na povratak u luku.


U Pakistanu jedna vrst malog puža ozbiljno ugrožava pomlađivanje šuma. Taj
puž obgriza koru s biljaka u rasadnicima ili posađenih u kulturama i za život
onesposobljava 70% biljaka, uz populaciju od 200 do 500 jedinki na 100 ha površine.
Najčešće je napadnut bijeli dud. Zanimljivo je, da ga se ne može suzbiti ni
s raspoloživim kemijskim sredstvima.


U zemljama Jugoistočne Azije za izvlačenje drva iz šuma koriste se i slonovi.
Za taj rad mora se slon »školovali« već od mladih dana. Pored vodiča (mahouta)
u školovanju koristi se i stari školovani slon, koji slona-učenika »opominje« kada
u svom radu griješi. Vodič hrani slona i odgovoran je za njegovo zdravstveno stanje,
koje se kontrolira. Po završetku rada slon se mora obavezno okupati. Slon se
ne smije preopterećivati, pa za vrijeme visokih dnevnih temperatura radni dan se
skraćuje na svega 5 sati. Također je već desetke godina ustaljen i petodnevni radni
tjedan, a u radnoj sezoni, koja u Burmi traje od polovice lipnja do polovice
veljače krajem listopada uživaju trotjedni odmor. Zanimljivo je, da slonovi i sami
točno održavaju ovaj vremenski ritam. Slonovi su u ovim šumama pogodniji od
strojeva, jer su šume bez puteva, a primjeni strojne vuče (traktora i si.) ne pogoduje
ni blatni teren džungle, a slon može povući teret i do 5 tona. Rad sa slonovima je
olakšan i time, što mogu naučiti do 40 manevara (zapovijedi).


Veći dio azijskog kontinenta, ne računajući onaj u sklopu SSSR-a. oskudijevadrvom. Tako uvozom moraju pokrivati svoje potrebe Japan, Koreja, Kina, Hong
Kong, Tajvan, Singapur, Indija. Sri Lanke, Pakistan a višak i za izvoz imaju samo
Malaja. Tajland, Filipini i Indonezija. Sume u Indiji, na pr., zauzimaju samo 8%
površine cijele zemlje te se planira pošumljavanje S0 milijuna ha, devastiranih i poplavljenih
površina.


»Objavljujem zabranu ubijanja raznih životinja i živih bića kao papiga, golubova
crvenih očiju, pijetlova koji žive uz rijeku Ganges, šišmiša, ježeva, vjeverica,
vodenih kornjača, nekih vrsta riba i jelena, sve mlađih od 12 godina«. To je tekst
zabrane indijskog vladara koji je vladao od 264 do 227 godine prije nove ere te je,
prema tome. za sada najstariji akt o zaštiti prirode.


B. Hruška