DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 22     <-- 22 -->        PDF

OŠTEĆIVANJE ŠUMA U POLJSKOJ OD ZRAČNIH POLUTANA


J. Sniderlaržova u »Lesnicä präce« (br. 10/85.) saopćuje podatke o oštećenju
šuma u Poljskoj od zračnih polutanata. Prema stanju na 1. siječnja 1984. godine
od ukupno 8 646 735 ha šuma oštećeno ih je 654 528 ha ili 7,6%. Malo oštećene bile
su sastojine na 419 109 ha. srednje jako oštećene na 199 127 ha a jako na površini
od 36 292 ha. U sjevernom i sjeveroistočnom području Poljske oštećenja ili uopće
nema ili su neznatna. Nema oštećenja na području uprave šuma u Bjaliistoku, gdje
se nalazi i strogi rezervat Bjelovješka šuma, (površina šuma iznosi 780 619 ha) i
Szczecinek (599 980 ha) a neznatno na području Gdanskog, gdje je od 310 369 ha
bilo oštećeno svega 113 ha. Najveća oštećenja registrirana na jugu i jugozapadu
države: uprave u Katovicama (727 076 ha) oštećeno je 34,2%, uprave u Krakovu
(379 834 ha) 12,8%, uprave u Torunju (469 368 ha) 15.6%, u Wroclawu (524 704 ha)
15,1"/», u Lublinu (837 076 ha) 10,0%. a u svim ostalim dijelovima Poljske ispod
10, pa i ispod 1%.