DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 112     <-- 112 -->        PDF

čaj povezanosti proizvodnje i prerade drva
pridaju Francuzi dokazom je i skup održan
4. i 15. prosinca pr. god. (1984^
pod naslovom »IZAZOV DANAŠNJICE


— LANAC DRVA ZA SUTRA«.** Djelatnost
»lanca drva« odgovara zapravo
našem terminu šumsko-dirvoprerađivački
kompleks«.
C. Castellan! (Institut za uredvanje
šuma i alpikulturu u Trentu) i V.
T o s i (državni šumarski inspektor) obavještavaju
o stanju uređivanja
šum a u Italiji. Članak sadrži mnoštvo
podataka o šumskom fondu po pojedinim
provincijama, načinu uzgoja i dr.
Članak Marije Canti a n i, doktorice
šumarskih znanosti a suradnice — volonterke
na Katedri za planinske pašnjake
Sveučilišta u Firenzi, »F itocenološ .´: a
analiza planinskih pašnjak a«
(ali u Francuskoj) zanimjiv je za nas po
tome, što između brojnih autora citira i
rad K. Ž o š t a r i ć-P i s a č i ć a i J. K ovačević
a »Kompleksa metoda za utvrđivanje
kakvoće vrijednosti trava i suvremenih
pašnjaka«, objavljenom 1974..
god. u časopisu »Fourrages«.


M. Cristina P u c c i o in i konstatira,
da bi u Italiji za brojne šumarske i druge
biblioteke trebalo osnovati dokumentacioni
centar i taj način omogućiti da se
omogući bolje korištenje nego danas
Nadalje je prikazan uređaj »tritne stro
« , koji omogućuje brzo određivanje
dimenzija češera. Uređaj je jednostavan a
prozvodi ga tvrtka S. Salvadori.


Iz ovog broja saznajemo, da je prv a
šumarska škola u Italiji, L´Instituto
Forestale, osnovana 1869. godine i


** Dokumentacija s toga skupa objavljena
je u časopisu REVUE FORESTlERE
FRANCAISE, No 3 1985.


mjestu Vallambroso. gdje je djelovala do
1912. godine. Te godine osnovana je u
Firenci viša šumarska škola, Institut© susuperiore
Forestale Nazionale, kojoj se
1925. godine pridružuje i studij poljoprivede
i djeluje kao Institut Superiore Agrario
e Forestale, danas Poljoprivredni
fakultet Sveučilišta u Firenzi sa sektorom
šumarstva.


FOREST ECOSYSTEMS
IN INDUSTRIAL REGIONS


U izdanju Springer-Verlag (Berlin, Heigelberg
— New York — Tokijo) izašao je


29. svezak edicije »EKOLOGICAL STUDIES.
Analysis and Synthesis« pod naslovom
Forest Ecosystems in Industrial Regions,
Studies on the Cyling of Energie,
Nutrients and Pollutants in the Niepolomice
Forest, Southern Poland«
tj. studija o utjecaju polutanata na šumski
ekosistem Niepolomice, koja se šuma
nalazi istočno od čeličana kod Krakova.


Šumski kompleks Niepolomice površine
je oko 11000 ha, u sastojinama pretežu bor,
hrast i grab i stalno je na udaru emisija
navedenog industrijskog kompleksa. Studija
je rezultat istraživanja 52 znanstvenika
raznih struka, dakle interdisciplinarna.


U zaključku studije naglašava se, da
»će se željeni uspjeh zaštite vegetacije moći
postići samo drastičnim smanjenjem emisija
industrije do granice koja je podnošljiva
za život biljaka«. A. Krapfenbauer,
u prikazu te edicije u »Centralblatt-
u für das gesamte Forstwesen« (u
br. 3/1985) konstatira, da je »ova studija
primjer uzorka interdisciplinarnog rada a
kao općeniti predložak za šumarstvu u industrijskim
područjima kao i za udaljene
emisije dragocjena je u raspravljanju«.


O. Piškorić