DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 111     <-- 111 -->        PDF

U ovom broju, u redovnoj rubrici,
»-Der grüne Impuls«, šum. savjetnik h. c.
Dipl. - Ing. Bruno Neube r nastoji odgovoriti,
da li je gradnja šumskih prometnica
korisna ili štetna. Štetna, dakako,
kao grubi zahvat u prirodu, za ekosistem.
Konstatira, da je u prošlosti bilo mnogo
grješaka, »ali primjenom novih načina
građenja i primjene moderne tehnologije,
zahvati u prirodi i krajolik su bitno obzirniji.
... Naši danas građeni putevi
za nekoliko godina ´bit će na kosinama
bogato obrasli drvećem, a gusta krošnja
će se pobrinuti, da će iz ptičje perspektive
zahvat biti jedva vidljiv.«


Na šumske prometnice osvrnuo se i O.
Braumandl te H. Mayer, B r a u m a n d 1
odgovora na kritike, da uprava državnih
šuma kod gradnje svojih prometnica vodi
premalo brige o posljedicama na izgled
krajolika. Međutim, naglašava treba znati,
da su državne šume većinom u visokim
i eksponiranim planskim područjima,
gdje su uslovi gradnje teški. Nadalje, ovdje
se gradilo kasnije nego li je bio slučaj
pri otvaranju privatnih šuma i gradi
se u vrijeme, kada je u javnosti osjetljivost
za takove iradove bitno porasla.
Uprava državnih šuma (prihvatila je kritiku
i odnedavna gradnjom otvorene površine
ozelenjava. H. Maye r pak kaže,
da su posljednjih nekoliko desetgodišta
zbog velikih strojeva izgrađeni brojni putovi
i time su za ekologiju kraja nanijete
nepopravljive štete (posebno navodi Vapnenačke
Alpe). Međutim, brižnim proučavanjim
varijanti, zamjenom buldožera
bagerima te pažljivim miniranjem štete
se mogu svesti na minimum.


Ovaj broj F. A. Z. sadrži još izvještaj


o praćenju oštećivan ja šuma u Austriji imisijama
i o utvrđivanju truleži u deblima
smreke pomoću sprave Conditiometar
AS-1.
Prvi izvještaj saopćio je ministar G.
Ha i de n na konferenciji za tisak održanoj
20. svibnja O. g. u Saveznom institutu
za šumarske pokuse. Prema tom
izvještaju u Austriji su 1984. godine osnovane
1332 stalne plohe za praćenje o


štećivanja (raspoređene po mreži razmaka
4 kim iu šumovitijim područjima, a
gušćom u manje šumovitim). Na tim plohama
pratit će se gustoća .krošanja po
ljestvici od 5 stupnjeva (1 bez gubitka
lišća-iglica, 2 slabo prozračne, 3. srednje
prozračne, 4 jako prozračne i 5 odumr´e
krošnje).


O efikasnosti utvrđivanja truleži u
stablima smreke C o n d i t i o n m e t r o m
AS-1 izvješćuje, u priloženom svom Biltenu,
Savezni institut za šumarske pokuse.
Efikasnost utvrđivanja truleži Condio-metrorh
AS-1 iznosi 93,lWh, dok okularnim
načinom samo 62,5%.


*


Za »-Godinu šume 1985.« austrijska pošta
izdala je i blok-marke vrijednosti 6
šilinga (3,8 milijuna komada). Na markama
je predočena zdrava šuma, oštećena
šuma i neki uzročnici oštećenja.


O. Piškorić
L´ITALIA FORESTALE E MONTANA
XL godište, br. 1. — siječanj/veljača
1985.


Ovaj broj I. F. M., kojeg izdaje Accademia
Italiana di Scienze Forestall,* sadrži:


P. Bouvarel, iz Nacionalnog centra
za šumarska istraživanja u Champenaux-
u (Francuska) piše o »P o 1 i t i c i F r a ncuske
o istraživanju ´lanca drvo´
«. Naime, prije desetak godina u Zavodu
za ekonomiku šumarstva u Nancy-u
izrađena je studija o kretanju prvotne
materije drva od njegove proizvodnje u
šumi do njegove prerade u konačne proizvode,
odnosno o uzgoja šuma (proizvodnje
drva), preko is´korišćivanja i industrijskre
prerade na pilanama do proizvodnje
celuloze i papira te pokućstva. Koliki zna*
Ovaj broj stigao je u Zagreb tek
početkom kolovoza.
517