DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 107     <-- 107 -->        PDF

KNJIGE i ČASOPISI


Prof. đr Josip Kišpatić: OPĆA FITOPATOLOGIJA


(Str. 306, format 24 x 17 cm, cijena
1.450,00 dinara, izdavač Fakultet poljoprivrednih
znanosti Sveučilišta u Zagrebu,
1985. godina).


Pod gornjim naslovom nedavno je iz
štampe izašla knjiga prva takve vrste u
našoj zemlji. Obzirom da je patologija
bilja sve značajnija, njome se svakodnevno
bavi ili dolazi u doticaj velik broj ljudi,
pa se za ovakvom knjigom već dugo
osjećala velika potreba. U knjizi se izneseni
zanimljivi i važni pojmovi opće patologije
bilja i to na osnovi dugogodišnjeg
stjecanja znanja i vlastitih iskustava
u poljoprivrednoj i šumarskoj praksi,
a njen je sadržaj posebno posvećen mnogobrojnim
generacijama studenata (agronoma
i šumara) koji su taj predmet uvijek
slušali s velikim zanimanjem. Zahvaljujući
velikom znanju dugogodišnjem iskustva
autora knjiga je puna konkretnih
i jednostavnih primjera za lakše shvaćanje
mnogobrojnih pojmova. Istina je da
je tih primjera mnogo više iz poljoprivrede
nego iz šumarstva ali svi omi mogu
jednako dobro poslužiti agronomu i šumaru
ili biologu.


Knjiga sadrži slijedeća poglavlja:
Uvod, Gospodarsko značenje fitopatologije.
Bolesti biljaka i industrijska poljoprivredna
proizvodnja, Uzročnici bolesti,
Biljna karantena, Simptomi bolesti,
Bakterije, Gljive, Virusi, Mikoplazmama
slični organizmi, Biljna higijena.
Infekcija, inkubacija, frutifikacija,
Mehanizam procesa infekcije, Obligatni
i fakultativni parazitizam, Utjecaj faktora
okoline ma razvoj i intenzitet bolesti,
Fiziološke promjene u biljci pod utjecajem
patogenih organizama, Prijenos (širenje)
biljnih bolesti, Specijalizacija
biljnih patogena, Mehanizam rezistentno


sti biljaka protiv bolesti, Nasljeđivanje
svojstava otpornosti i patogenosti, Otpornost
biljaka s epidemiološkog gledišta, Epidemiologija
i prognoza biljnih bolesti,
Mikotoksini, Osnovni principi suzbijanja
biljnih bolesti, Nametničke cvjetnjače,
Rječnik stručnih izraza i pojmova i Literatura.
Unutar svakog poglavlja data su
detaljna tumačenja istoga.


Knjiga je ilustrirana velikim brojem
crteža, slika (70) i tabelama (12). Iako su
u knjizi stručni pojmovi tumačeni primjerima
ipak je za lakše i torže snalaženje
dat poseban rječnik stručnih izraza
i pojmova specifičan za fitopatologiju. Na
kraju se nalazi bogat popis literature, a
većina navedenih naslova nije starija od
10-ak godina, a i to govori o jednoj modernoj
knjizi.


Sve navedeno čini ovu knjigu veoma
dragocjenom za stručnjake u praksi koji
se bave zaštitom bilja, polaznike postdiplomskih
studija, redovne studente kao
i za nas kojima je to uska specijalnost
bez obzira da li se njome služio agronom,
šumar ili biolog.


Ovom knjigom je obogaćena naša stručna
literatura iz zaštite bilja.


M. Glavaš
ALLGEMEINE FORSTZEITUNG
Br. 6. — lipanj 1985.
Svezak namjenjen GODINI SUME


Lipanjski broj austrijskog mjesečnika
»Allgemeine Forstzeitung« (A. F. Z.) namjenjen
je tekstovima ka GODINI SUME.
Tekstovi su obuhvaćeni zajedničkim naslovom
»-Suma u oku javnosti«. A. F. Z.
svake godine izda po koji tematski broj,
a takve brojeve uređuju ^gosti-urednici«.
Gost-urednik ovog broja je odjelni šef
dipl. tog. Edwin P 1 a 11 n e r.


513
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 108     <-- 108 -->        PDF

E. Plainer potražio je od .raznih osoba
odgovore na pitanja:
1. Kolika je naklonost medija (tiska i
RTV-a) prema državnim šumama?
2. O stajalištu da mladi žele šumu
doživjeti,
3. O zahtjevu javnosti na šumu,
4. Odgovora li postupak sa šumama
ekološkim zahtjevima?
5. Da li su mediji dovoljno učinili za
šumu?
U odgovorima — člancima sudjeluju:


Ad 1. Dipl. - Ing. Otto Br a um an dl,
generalni direktor Austrijskih državnih
šuma i Kurt Gađe n z, urednik bečkog
lista »Holz-Kurier«;


ad 2. Hugo Zöhrer, šumar iz St. Veit


Gln-a te Silvia Feuerstein i Lars D emuth
, oboje učenici Savezne gimnazije
u Dornbirnu (u pokrajini Vorarlberg);
ad 3) Dipl. - Ing. Albert M o n t e c u c c o1
i, upravitelj Direkcije šuma Prinza Lichtensteim-
a i Dipl. - Ing. Walter Scharf ,
poslovođa Društva za prirodu i zaštitu
okoliša u Beču;


ad 4) Univ. prof. dr Mayer , Univerzitet
za kulturu tla u Beču te Gerlinde T i e-
f 1 i n g i Marianne K a u t z k i, učiteljice
iz Beča;


ad 5) Dipl. - Ing. Bernd A m s c hl, nadsavjetnik
Saveznog ministarstva za poljoprivredu
i šumarstvo i Günter R i c h-
t e r, urednik za program »narodna kultura
« ORF-a (Austrijske radio-televizije),
Studio za Donju Austriju u Beču.


»U prvom redu treba naglasiti«, kaže
O. Đ r a u m a n d 1, »-da se od države
kao vlasnice šuma očekuje drugi pristup i
postupak nego od privatnog šumoposjednika.
To drugo očekivanje´ može biti i pozitivno
i negativno. Pozitivno i bez sumnje
ispravno je očekivanje, da će država
kao posjednik osobito stručno, odgovorno
i u javnom interesu gospodariti. To posebno
vrijedi za državne šume danas, kada
je životni okoliš uopće, a šume posebno,
od velikog značenja.« Uprava državnih
šuma nema posebnu informativnu


514


službu, nego se u Sekretarijatu obavlja uz
druge poslove. »Savezne šume tu buduće
će, s obzirom da je javno mnijenje snažno
zainteresirano za šumu, morati još
više na tom području raditi«, zaključio
je Braumandl svoj članak.


»U cjelini, državne su šume u medijima
pozitivno, a prije svega temeljito
prikazivane. ... Novinari se za mnoge informacije
vezane za šumarstvo obraćaju
na upravu državnih šuma. Oni smatraju
da će od generalnog direktora uvijek dobiti
... jasne i točne podatke za objavljivanje
«, kaže K. Gadenz.


»Doživjeti šumu — nakon predstave iz
sanjarenja, iz pripovijedanja odraslih,
opisivanja u knjigama bajki i prvim izletima
kad dijete s roditeljima ode u obližnju
šumu, u mnogo slučajeva je prvi,
bez predrasuda dodir sa šumom i njezinim
tajnovitostima« kaže H. Zöhre r i daljena
navodi koristi šume, posebno one posredne.
»Omladina mora steći uvjerenje,
da šumari u gospodarenju šumama nisu
njezini uništavači nego da se brinu o njezinom
održavanju i obnovi. Nepravilno
gospodarenje šumom dugo se odrazuje
i njezina općekorisna funkcija za čovječanstvo
ne će nikada biti zadovoljena.
Više šume — manje životnog prostora za
čovjeka, ali manje šume — nikakvog životnog
prostora za čovjeka!«


Tekst Silvije Feuerstein može se
shvatiti i tumačiti kao želja mladih za
održavanje šume i da ih se nauči cijeniti
je kao održavatelja životnih uslova te da
žele kao odrasli zateći šume kakve su
zatekle sadanje starije generacije i u punini
doživjeti je a ne promatrati kako
ona propada. »Jedna današnja poslovica
upozorava« »da smo pet godina pred dvanaest
«. Vremenski sat, dakle, otkucava
i ne čeka, da mi pronađemo načine,
zaštite. Cinički rečeno ´znanstvenici se bore,
političari čekaju a šume propadaju´
kaže mladica.


Lars D e m u t h, kao i S. Feuerstein,
citirajući staru kinesku poslovicu da šume
lagano rastu i lagano umiru zaključuje,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 109     <-- 109 -->        PDF

da se odumiranje šuma dugo ne može
ispravno ocijeniti. »Međutim je nepobitno
da nam predstoji ekološka katastrofa ...
To se može spriječiti samo primjenom
rigoroznih mjera za sprečavanje štetnih
plinova u zraku ... Nagli razvoj naše industrije
.omogućio je mnogim novim riječima
obogatiti naš rječnik; ´zaštita čovjekovog
okoliša, »odumiranje šuma´ i ´borba
protiv štetnih tvari samo su najnovije.«
I na kraju Demuth ikaže, da »demokracija
znači spremnost na stalnu samoobnovu.
Postojanost ne znači ukročenost. Mladi
današnjice žive u uvjerenju, da su isključeni
iz oblikovanja vlastite budućnosti.
Ako nam se ne da nade, uskoro ćemo
pasti u zdvajanje a u zdvajanju se reagira


iracionalno. Tisuće su već u tom stanju!
Čovjek s karizmom i Bog ga opet
jednom trebat će štititi...«


A. Montecuccoli uvodno navodi
da šumovitost Austrije s 37.540 km2 iznosi
44°/o i računski na svakog stanovnika
otpada pola hektara šume i dodaje,
da je šuma životna zajednica u kojoj prevladava
drveće ali su sastavni dijelovi i
grmlje, prizemna flora te životinje a njezin
je izgled u uskoj vezi s tlom, nadmorskom
visinom i klimom. Šuma je oduvijek
bila u službi javnosti i navodi
njezine funkcije, kako su grupirane u
Zakonu o šumama iz 1975. godine.* Te
su: proizvodnja drva, zaštitna, posebno
u brdima i od elementarnih nepogoda,
koristi koje osiguravaju blagostanje (utjecaj
na klimu i ma vodni režim) te za
odmor i razonodu. »Međutim, zaštitno djelovanje
šume često se precjenjuje... a
njezina proizvodna funkcija znatnom dijelu
javnosti je nejasna«, kaže Montecuccoli.
»Gospodarska uloga šume u Austriji
je velika, jer zapošljava velik broj radnika,
prvenstveno u krajevima sa slabijom
privrednom strukturom, a drvo i drvni
proizvodi značajna je izvozna roba ...
Šuma upućuje javnosti zahtjev, da joj
* To je Zakon o šumama koji je zamijenio
onaj iz 1852. godine! (nap. OP)
osigura prirodne životne uslove i pusti
je rasti, a ona će biti zahvalna i višestruko
to vratiti«, završna je rečenica ovog
članka.


»Po mišljenju naroda«, kaže Walter
Scharf , »šuma je opće dobro jednako
kao i zrak, voda i zemlja.« To nam dokazuju
i mnoge priče i bajke u kojima
je šuma često mjesto zbivanja. »Šuma,
odnosno drvo, je veoma značajan elemenat
našeg okoliša, nužnost za naše dobro
u psihološkom kao i fiziološkom smislu.«
Iz tog proizlazi i nužnost poznavanja šume.


Hannes Mayer , profesor uzgajanja
šuma na Univerzitetu za kulturu tla u
Beču, razmatra:


— izbor vrsta kod osnivanja novih
sastojina,
— zašto toliko mnogo staniišnoodvratnih
monokultura smreke u nizinskim predjelima,
— gradnja puteva u planinskim područjima,
— strojevi u šumi,
— šuma i lovstvo, i
— da li je šumarska znanost suodgovorna
za odumiranje šuma.
Smrekove sastojiine, veli H. Mayer,
na staništima ispod 600 m (od 300 do 600
m) ekološki su problematične. To se u prošlosti
nije znalo, pa se smreka unosila
kao najznačajnija vrst za austrijsku industriju
i izvoz. Stoga je osobito važno1, da
se u javnosti probudi razumijevanje za
teškoće i negativne posljedice uzgoja smrekovih
sastojina na za nju nepodesnim staništima.
— Veliki strojevi u šumi ekološki
su štetni i treba ih zamijenti manjim
i pokretljivim uz primjenu odgovarajuće
organizacije rada. — Preko 100
milijuna oštećenih stabala s 27 milijuna
m3 ekološka je bilanca inventure šume
u odnosu na divljač. Stoga »lovstvo za
uzgoj trofejne divljači na stari način mora
se razviti u prirodni uzgoj divljači«.


Gerlinde Tief ling i Mari anna K autzkii
naglašavaju da je velika zadaća


515
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 110     <-- 110 -->        PDF

pedagoga djeci omogućiti razumijevanje
ekosistema, probuditi zanimanje za okoliš
i prije svega odgovornost koju danas
preuzima svaki pojedinac za životnu sredinu.
One su u svojoj školi osnovale
projekt na temu »SUMA — OD NJE ŽIVIMO
SVI«, koji je dobio podršku i Saveznog
ministarsta za poljopriredu i šumarsto,
šumarstva grada Beča i sekcije
Zaštita prirode Donjoaustrijske zemaljske
uprave. U tom projektu moraju biti aktivni
i šumara kao stručni vodiči na ekskurzijama
i nastavnim izlascima u šumu,
na uzgoju šumskog drveća, u raspravama
o prirodi, krajoliku, zakonu o šumama, o
fukcijama šume i različitim zahvatima u
šumi. Šumari se optužuju za postupak sa
šumama zbog sječe (čime se zadire u prirodu),
gradnji prometnica (čime se narušuje
ekosistem šume), primjeni insekticida
(čime se narušava prirodna ravnoteža),
bukom se rastjeruju ljudi i životinje itd.
Djeci treba predočiti, kažu učiteljice, nužnost
iskorišćivanja šuma ali »šumari u
svojim zahvatima trebaju voditi računa
koliko o ekonomskoj toliko i ekološkoj
strani... i da su svjesni ekonomsko-ekološkog
konflikta«. Ne smije se smetnuti
s uma, da i šumari imaju problema u
svom djelovanju, od kojih je danas najveći
problem divljač. U zaključku autorice
naglasuju da »vrlo uska suradnja
šumari — učenici — učitelji... u za djecu
prihvatljivimi razjašnjenjima... bit će
od velike koristi ine samo za školsko
znanje nego, što je značajnije, da će se na
životnu sredinu gledati drugim očima.«


Bernd A m s c h 1, referent za propagandu
i informacije u šumarskom odsjeku
Ministarstva, navodi da ih na tom
poslu radi samo dvojica i do sada s ograničenim
financijskim sredstvima. Naglašava,
da je mogućnost izobrazbe za
publiclstiöko-informativnu djelatnost na
Visokoj školi ina za kulturu tla jednaka
nuli. Navodi akciju »Tjedan šume«, koji
se od 1979. godine održava svake godine
s po jednom temom kao »šuma kao izvor
sirovina« (1980.), »štete u šumama (1981.),


»borba protiv odumiranja šuma« (1984.)
i dr.


Günter Richte r počinje svoj članak
pitanjem jednog babilonskog pjesnika,
»koji danas ima još veće značenje«:
»Ne znaš li, da su šume život jedne zemlje?
« Od G. Richtera saznajemo, da u
okviru programa »Zeleni magazin« postoji
radio emisija od 25 minuta »Zeleni
tip«, koja se emitira radnim damom ujutro
pod naslovom »bodar ujutro« i u
kojoj se najmanje dvaput tjedno emitiraju
teme iz šumarstva. Autori su priznati
stručnjaci, koji i najteže teme izlažu
u laganom stručnom obliku.
Tu emisiju sluša oko 500 000 slušatelja.
Djeluje i »otvoreni telefon«, a o šumarstvu
ima riječi i u raznim kraćim prilozima,
dakle za milijunsko slušateljstvo.
U televizijskim programima o šumarstvu
se govori u emisijama »Zeit im Bild«,
»Österreich heute«, »Wir«, »Österreichbild
« i »Land und Heute« (tj. emisije Vrijeme
u slici — emisija vijesti s preko dva
milijuna slušatelja, Austrija danas, Mi,
Slika Austrija te Zemlja i danas). »Ne
samo o šumi nego se u emisijama govori
i o ljudima koji neposredno ili posredno
rade u šumarstvu, a u životu šumskih
radnika (i radnica) u zadnjem desteljeću
mnogo toga se promijenilo«. Richter navodi
i održavanje, svake dvije godine,
»Zelenog tjedna« u Zapadnom Berlinu u
sklopu Međunarodnog natjecanja agrairnih
filmova i Katalog s popisom filmova, odnosno
videokazeta.


Uvodnik, pod naslovom »Šuma u oku
Heiden , mimisitar za poljoprivredu i
javnosti« napisao je Dipl. - Ing. Günter
šumarstvo, u kojem, uz ostalo, kaže:
»Suma još nikada nije bila toliko u središtu
pažnje javnosti kao danas, u Godini
šume. Nigdje se opasnost i ugroženost
našeg životnog prostora ne očituje tako
jasno kao u oštećenim šumama. ... Borba
protiv odumiranja šuma sa svim posljedicama
na naš krajolik i kulturu našla
se u težištu naše politike«.