DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 107     <-- 107 -->        PDF

KNJIGE i ČASOPISI


Prof. đr Josip Kišpatić: OPĆA FITOPATOLOGIJA


(Str. 306, format 24 x 17 cm, cijena
1.450,00 dinara, izdavač Fakultet poljoprivrednih
znanosti Sveučilišta u Zagrebu,
1985. godina).


Pod gornjim naslovom nedavno je iz
štampe izašla knjiga prva takve vrste u
našoj zemlji. Obzirom da je patologija
bilja sve značajnija, njome se svakodnevno
bavi ili dolazi u doticaj velik broj ljudi,
pa se za ovakvom knjigom već dugo
osjećala velika potreba. U knjizi se izneseni
zanimljivi i važni pojmovi opće patologije
bilja i to na osnovi dugogodišnjeg
stjecanja znanja i vlastitih iskustava
u poljoprivrednoj i šumarskoj praksi,
a njen je sadržaj posebno posvećen mnogobrojnim
generacijama studenata (agronoma
i šumara) koji su taj predmet uvijek
slušali s velikim zanimanjem. Zahvaljujući
velikom znanju dugogodišnjem iskustva
autora knjiga je puna konkretnih
i jednostavnih primjera za lakše shvaćanje
mnogobrojnih pojmova. Istina je da
je tih primjera mnogo više iz poljoprivrede
nego iz šumarstva ali svi omi mogu
jednako dobro poslužiti agronomu i šumaru
ili biologu.


Knjiga sadrži slijedeća poglavlja:
Uvod, Gospodarsko značenje fitopatologije.
Bolesti biljaka i industrijska poljoprivredna
proizvodnja, Uzročnici bolesti,
Biljna karantena, Simptomi bolesti,
Bakterije, Gljive, Virusi, Mikoplazmama
slični organizmi, Biljna higijena.
Infekcija, inkubacija, frutifikacija,
Mehanizam procesa infekcije, Obligatni
i fakultativni parazitizam, Utjecaj faktora
okoline ma razvoj i intenzitet bolesti,
Fiziološke promjene u biljci pod utjecajem
patogenih organizama, Prijenos (širenje)
biljnih bolesti, Specijalizacija
biljnih patogena, Mehanizam rezistentno


sti biljaka protiv bolesti, Nasljeđivanje
svojstava otpornosti i patogenosti, Otpornost
biljaka s epidemiološkog gledišta, Epidemiologija
i prognoza biljnih bolesti,
Mikotoksini, Osnovni principi suzbijanja
biljnih bolesti, Nametničke cvjetnjače,
Rječnik stručnih izraza i pojmova i Literatura.
Unutar svakog poglavlja data su
detaljna tumačenja istoga.


Knjiga je ilustrirana velikim brojem
crteža, slika (70) i tabelama (12). Iako su
u knjizi stručni pojmovi tumačeni primjerima
ipak je za lakše i torže snalaženje
dat poseban rječnik stručnih izraza
i pojmova specifičan za fitopatologiju. Na
kraju se nalazi bogat popis literature, a
većina navedenih naslova nije starija od
10-ak godina, a i to govori o jednoj modernoj
knjizi.


Sve navedeno čini ovu knjigu veoma
dragocjenom za stručnjake u praksi koji
se bave zaštitom bilja, polaznike postdiplomskih
studija, redovne studente kao
i za nas kojima je to uska specijalnost
bez obzira da li se njome služio agronom,
šumar ili biolog.


Ovom knjigom je obogaćena naša stručna
literatura iz zaštite bilja.


M. Glavaš
ALLGEMEINE FORSTZEITUNG
Br. 6. — lipanj 1985.
Svezak namjenjen GODINI SUME


Lipanjski broj austrijskog mjesečnika
»Allgemeine Forstzeitung« (A. F. Z.) namjenjen
je tekstovima ka GODINI SUME.
Tekstovi su obuhvaćeni zajedničkim naslovom
»-Suma u oku javnosti«. A. F. Z.
svake godine izda po koji tematski broj,
a takve brojeve uređuju ^gosti-urednici«.
Gost-urednik ovog broja je odjelni šef
dipl. tog. Edwin P 1 a 11 n e r.


513