DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 104     <-- 104 -->        PDF

SKUP FEDERACIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH PARKOVA
I PARKOVA PRIRODE EVROPE ZA 1984. GODINU


Federacija za zaštitu nacionalnih parkova i parkova prirode Evrope održava
svoje skupštine na različitim mjestima i državama, pa je jedna održana i kod
nas, u Nacionalnom parku »Plitvička jezera«. Posljednja je održana *u rujnu 1984.
godine u Engleskoj, u Loseill Hall-u, Castleton-Derbishire, gdje se nalazi studijski
centar Nacionalnog parka »Peak District«, (jugozapadno od Scheffilda s
najbližim aerodromom u Manchesteru).


Britanski ministar za čovjekov okoliš Patri k Jankin s u pozdravnoj
poruci skupštini naglasio je da ona ima historijsko značenje a za uspješnu zaštitu
nacionalnih parkova ii parkova prirode za sadašnje i za buduće generacije
stavlja na raspolaganje svoj kapital znanja i iskustva. Historijski značaj ove
skupštine je u tome, što je, nakon višegodišnjiih napora, jednoglasno donijela
Statut Federacije i što se povećao broj članova. Statut je predočio konferenciji dr
De nek e i pri fom je naglasio značaj nacionalnih parkova ii parkova prirode
za oporavak stanovnika industrijskih područja kao i to, da Federacija ne smije
služiti nikakovoj političkoj ili socijalnoj formi vladanja nego samo prirodi d ljudima
koji u prirodi uživaju. U tom smislu govorio je i novi predsjednik Federacije
Fra n 50 ds Gđacobbi , francuski senator, naglasivši da Federacija mora
bit ne samo izvor informacija nego i da zrači te da bude centar svih nacionalnih
parkova i parkova prirode, a tlim se oduševljeno suglasili i svi članovli skupštine,


Od zaključaka skupštine navodimo onaj, po kojemu bi se skupštine trebale
održavati naizmjence skupštinu, u koliko ne bude prijedloga iz Istočne Evrope, odlučeno je da se održi
na Korzici s temom »Turizam u nacionalnim parkovima i prirodnim
parkovima Evrope«.


Za sekretara Federacije, koji je ujedno i podpredsjednik Federacije, izabran
je dr Han s Bi be rie t her, kojemu su povjereni i poslovi problematike kiselih
kiša i zagađivanja okoliša; za tehničke djelatnosti u vezi s parkovima prirode
i drugim sličnim predjelima koje štiti Evropski savjet — klasifikacija C — te za
poljoprivredu u parkovima prirode izabran je prof. Noirfalis e iz Bruxelles-a,
za nacionalne parkove IUCN definicije dr B o e r iz Haga, za informacije i personalne
razmjene mr A i t k e n iz Clark-a (Engleska) a za zaštitu čovjekova okoliša
Margit K p a s z iz Budimpešte.


Na dnevnom radu ove skupštine bila je problematkia »Borbe protiv zagađivanja
zraka«. Dr Jean RH baut, šef Evropskog savjeta za zaštitu
čovjekovog okoliša i prirodnih izvora i dr Han s Biberieter , direktor Nacionalnog
parka »Bavarska šuma« predočili su uvjerljive primjere o agresivnim
materijama koje na svim područjima napadaju šume, jezera, rijeke s posljedicama
ugrožavanja životinjskog svijeta pa ii samog čovjeka, dr Bibaut je iznio
rezultate jedne ankete prema kojoj su veoma rijetko ispitivana zaštićena područja,
što je »veoma iznenađujuće«.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Najveći dio područja zahvaćenim zagađenjem nalazi se u Saveznoj Republici
Njemačkoj, u Cehoslovačkoj i u Poljskoj. Anketa iz 1983. godine provedena u
Njemačkoj pokazala je, da je oko 46%> stabala oštećeno zagađenjem zraka štetnim
tvarima. Situacija je osobito teška u Nacionalnom parku »Bavarska šuma« u kojoj
su iglice jele napadnute sa 60%, smreke 47% a lišće bukve 44"/o.


U pograničnom češko-poljskom području nacionalnog parka Krkonoše stanje
je alarmirajuće, jer je 1984. godine 1000 hektara šume potpuno uništeno, a 16.000
hektara od ukupno 32000 hektara teško oštećeno. Polovina autohtonih šuma u području
Elbe je izumrlo uslijed štetnih materijala u zraku iako su ove šume dosada
odolijevale teškim klimatskim opterećenjima.


U nacionalnom parku Lake districkt Engleska, zatim u North York Moorss,
Peak District Hajđeland zagađivanje je dovelo do izumiranja biljaka, te je područje
postalo izloženo eroziji. Pojavile su se i indirektne posljedice kao reduciranje
broja i raznovrsnosti vrsta mikrorganizama, ikoje su važne za rasta biljaka.


Razmnožavanje riba je smanjeno, te su mnoga skandinavska jezera ostala bez
riba. Zagađivanje ugrožava i pčele, te je izostalo d oprašivanje biljaka i stvaranje
ploda. Zagađivanje povećava kiselost tla pa je i poljoprivreda vamredno
ugrožena.


Veza između zagađenosti štetnim materijama u zraku i porast poteškoća ljudi
pri disanju očitovala se u zagađivanju okoline te ovo zagađivanje predstavlja veliku
pretnju zdravlju čovjeka.


Na osnovu iznesenih materijala Federacija je donijela rezoluciju koja je objavljena
u štampi i ona ´ukratko glasi:


Potrebno je pojačati borbu protiv zagađenja zraka. U mnogmd zemljama Evrope
raspadaju se umjetnički, kulturni spomenici, umiire drveće i šume, voda i tlo
postaju kiseli, autohtone šume propadaju u nacionalnim parkovima prirode.


Neosporno je dokazno štetno djelovanje zagađivanja, poznati su uzroci, pa
je potrebno hitno djelovati da bi se zagađivanje reduciralo i svelo na najmanju
štetnu mjeru.


Da vlade i političke stranke u pojedinim zemljama i internacionalnim gremi


umima brzo i bez obzira na grupne dnterese poduzmu zakonske li administrativne


mjere da bi se djelotvorno i brzo reducirale štetne stvari iz industrije, elektrana,


saobraćaja i loženja u kućama.


Uzročnici zagađenja iz industrije i privrede moraju biti svjesni svoje odgovornosti
za buduće generaoije te bi trebali poduzeti mjere protiv izbacivanja
štetnih materija.


Automobilski savjeti — udruženja i druge zainteresovane grupe — ne bi smje


li agitirati protiv ograničenja štetnih tvari već moraju aktivno surađivati protiv


zagađivanja zraka.


Mediji informiranja moraju sve učiniti u smislu upućivanja raznih informa


cija i prosvjećivanja.


Članovi Federacije ne ismiju se obeshrabriti u svojoj borbi da pojačaju rad


na prosvjećivanju i da učine sve da ostale organizacije koje se bore za zdravu


okolinu da pooštre svijest u odnosu na smrtne posljedice industrijskog doba.


Svaki pojedini građanin mora štednjama energije doprinjeti da se zrak oslo


bodi zagađenja jer su proizvodnja i potrošnja energije međusobno najvažniji uz


roci zagađenja u zraku.