DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 94     <-- 94 -->        PDF

3. drvo potrebno seoskim zanatlijama sa majstorskim pravom, koji izrađuju
drvene predmete i od toga zanata žive; drvo onim zemljoradnicima, koji se pored
zemljoradnje bave izrađivanjem poljoprivrednih sprava, alata, drvenog suda i slično
kao kućnom industrijom kao i onima, koji se bave paljenjem ćumura´ u malom;
jednom licu najviše u vrednosti od 5.000 dinara u jednoj godini.
Ministar šuma i rudnika propisače, što je potrebno o načinu davanja drva bez
licitacija iz državne šume.
Odstupanje od ovoga može se odobriti jedino specijalnim zakonima.«


Bez licitacije moglo se drvo prodavati i po Zakonu o zaštiti domaće industrije
drveta objavljenog 31. svibnja 1928. godine, ali takve prodaje kod jumairije Draganac
nije bilo.


Milan Drndelić, đipl. inž. Bjelovar


3) Primjer određivanja cijene za drvo namijejeno domaćem malopilanaru Šumarski
list donijet će u jednom od sljedećih brojeva. (Ur.)


DEVIZNI PRIHOD OD LOVSTVA SR HRVATSKE


»Delegatski vjesnik Skupštine SFRJ j Sabora SR Hrvatske« u broju od 5. srpnja


o. g., prigodom pripreme novog Zakona o lovstvu, donosi a ove podatke:
»SR Hrvatska raspolaže sa značajnim mogućnostima i povoljnim uvjetima za
uzgoj brojne divljači. Po tome je među prvima ne samo u zemlji već i u Evropi.
Lovno produktivne površine ´prostiru se na oko 5,200.000 ha. Osnovna jedinica kojom
se gospodari i na kojoj se uzgaja divljač je lovište koju osniva općinska skupština.
S lovištima (620 dosad osnovanih) gospodare lovačke organizacije. To su organizacije
udruženog rada (12 posto lovnih površina odnosno 30 posto vrijednosti ukupnog
fonda divljači) li lovačka društva. Područje kojim gospodare OUR-i osjetno je
bolje popunjeno fondom divljači nego u lovištima lovačkih društava.


Lovstvo je privredna grana kojoj još uvijek nije priznat status izvozne privrede
— devizna sredstva ostvarena izvoznom tretiranju se kao izvoz usluga. Zato
je teško sakupiti prave dodatke o deviznom prihodu lovstva, u 1983. prema nekim
podacima, ostvaren izvoz dosiže vrijednost od 2,400.000 dolara, ove godine očekuje
se oko 4 milijuna dolara, a procjena za 1990. dosiže 7 milijuna dolara. Za to postoje
realni izgledi. Proizvodi lovstva (meso divljači i trofeji) vrlo se lako plasiraju na
zapadno tržište u neograničenim količinama. Nezadovoljavajući rezultati u plasmanu
lovne turističke ponude na ino-tržište dijelom su posljedica neodgovarajuće organiziranosti.
«