DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 83     <-- 83 -->        PDF

XVIII SVJETSKI KONGRES IUFRO


Republički organizacijski odbor SRH
Komisija za ekskurzije


SEMINAR ZA PRIPREME EKSKURZIJA
(Delnice, 13—14. 6. 1985.)


Republički organizacijski odbor, odnosno Komisija za ekskurzije i Odbor za
pripreme ekskurzija u Delnicama organizirao je i održao:


SEMINAR O PRIPREMAMA ZA DOČEK EKSKURZIJA IUFRO


U RADNIM ORGANIZACIJAMA ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA


SR HRVATSKE
Seminar je održan 13. i 14. 6. 1985. godine u Delnicama. Moto Seminara bio je:
DEMONSTRACIJA PRIMJENE U PRAKSI ZNANSTVENIH DOSTIGNUĆA.


U radu Seminara učestovali su: prof, dr Dušan Mlinšek, predsjednik: IUFRO-a,
ing. Miloš Jeftić, predsjednik YU Komiteta za ekskurzije, prof, dr Simeun Tomanić
član SOO i predsjednik ROO SRH, članovi Komiteta za ekskurzije, odnosno predsjednici
Komisija za ekskurzije iz drugih Republika i AP Vojvodine, svi članovi
Komisije za ekskurzije i Komisije za razvoj ROO SR Hrvatske i predstavnici
OOUR koje nemaju svojih delegata u spomenutim Komisijama. Poziv za sudjelovanje
u radu Seminara upućen je i eminentnim stručnjacima iz Hrvatske koji
će biti stručni voditelji IUFRO ekskurzija kroz Jugoslaviju. Ukupno s domaćinima
bilo je 58 učesnika.


Dan prije početka Seminara, 12. 6. 1985. god., u Delnicama je održan sastanak
YU Komiteta za ekskurzije na kojem je pored ostalog raspravljen i dogovoren
program rada Komiteta do konca 1985. godine.


Prvog dana program Seminara bio je iz područja šumarstva i održan je na
dva PUNKTA:


PUNKT 1 — Tema


»Gospodarska jedinica »Sungerski Lug« — nastavno-pokusni šumski objekt
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu«, izlaganje i prikaz prof, dr Dušan
Klepac, razgledanje i rasprava.


PUNKT 2 — Tema:


Prikaz sječe, izrade, privlačenje i transporta drva, g. j . »Delnice«, odjel 44.
U uvodom dijelu učesnici Seminara su saslušali:


— Informaciju o Goransko-primorskom šumskom gospodarstvu »Delnice«, Delnice
— ing. I. Došen, predsjednik poslovodnog odbora.
— Informaciju o OOUR za iskorišćivanje šuma, Delnice — ing. I. Pleše, direktor.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 84     <-- 84 -->        PDF

U stručnom dijelu prikazani su rezultati istraživanja:»Naprezanja radnika pri sječi i izradi« izlaganja i prikaz, prof. dr. S. Tomanić.

Informacija o istraživačkom radu i rezultatima u vezi privlačenja i transporta
drva, izlaganje i prikaz prof, dr S. Sever.
— Informacije o privlačenju i izvlačenju oblovine u OOUR za iskorišćivanje šuma,
Delnice, ing. M. Pleše.
Slika 1: — PUNKT 1 — NPSO »Sungerski Lug«, Šumarskog fakulteta,
Zagreb. Izlaganje prof, đr Dušan Klepac, pozdravna riječ ing. Ivo Knežević
predsjednik poslovodnog odbora.


Nakon izlaganja učesnici su pregledali radilište gdje im je demonstriran rad
na sječi, izradi, privlačenju i transportu drva, pa je na licu mjesta vođena i stručna
rasprava po pojedinim fazama rada.


Slika 2: PUNKT 2 — Izlaganje o sječi, izradi, privlačenju i transportu
drva, OOUR za iskorišćivanje šuma, Delnice, prof, dr Dušan Mlinšek,
predsjednik IUFRO-a pažljivo prati izlaganje.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Drugog dana program Seminara bio je iz područja prerade drva četinjača, održan
je u RO Drvne industrije -»Delnice-, Delnice, a obuhvatio je:


— Dorada
ofolovine četinjača na centralnom mehaniziranom stovarištu (CMS) Lučice,
izlaganje ing. A. Stimac, rukovodilac, razgledanje i rasprava.

Informacija o RO Drvne industrije «Delnice«. Delnice, prikaz ing. M. Tomae,
direktor i ing. I. Tonković.
— Informacija o projektu briketirnice, prikaz ing. I. Liker.

Informacija o RO »Delnice« DI, OOUR Lučice, prikaz primarne prerade jelovine,
sušara, krojačnica i ljepljenje elemenaat za finalnu preradu, prikaz ing.
I. Jakovac, ing. I. Tonković i dr. Đ. Butković.

Posjet OOUR »Stolarija Lokve«, Lokve, prikaz ing. 1. Muhamedagić, razgledanje
i rasprava.
Slika 3: PUNKT — CMS. Prikaz rađa Centralnog mehaniziranog stovarišta
učesnicima Seminara dao je ing. Štimac.


Prvog dana u večer održan je radni sastanak u hotelu »Delnice« uz učešće
sudionika Seminara. Zelja organizatora bila je da od učesnika prikupi primjedbe
na stručni dio programa kao i kvalitet usluga kako bi se iste mogle odkloniti u
pripremama IUFRO ekskurzija u RO i OOUR šumarstva i prerade drva na području
SR Hrvatske. Očekivanja su se u tom pogledu ispunila jer je veći broj učesnika
dao svoje primjedbe. Učesnici Seminara su dobili i anketni list s 18 pitanja
Kojeg treba popuniti i vratiti organizatoru kako bi se mogla sačiniti završna analiza
o održanom Seminaru u Delnicama.


Predsjednik ROO SR Hrvatske za pripreme XVIII SVJETSKOG KONGRESA
HJFRO prof, dr Simeun Tomanić detaljno je upoznao učesnike o onome što je već
urađeno i sa zadacima koje treba obaviti od konca 1985. godine da bi spremni
dočekali početak IUFRO Kongresa 1986. godine.


Predsjednik Komisije
za ekskurzije SRH


Mr Stevo Orlić,


Šumarski institut,
Jastrebarsko