DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 51     <-- 51 -->        PDF

UDK: 630-431 (497.13 Jadransko područje) Sum. list CIX (1985) 391


UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA POJAVU ŠUMSKIH POŽARA NA
PRIOBALNOM I OTOČKOM PODRUČJU SR HRVATSKE
TIJEKOM 1984. GODINE


Tomislav DIMITROV i Vesna JURČEC*


SAŽETAK. Tijekom 1984. godine bilo je na obalnom područjui na otocima Jadrana u SR Hrvatskoj za 28% manje šumskih požara,
sagorjela površina je smanjena za 59%, a vrijednost materijalne
štete je manja čak za 80%, u odnosu na 1983. godinu. U ovom
radu ]e pokazano da pored bolje organizacije za suzbijanje šumskih
požara, vremenske prilike u 1984. nisu bile toliko povoljne za
nastanak i širenje požara kao u 1983. Lokalni vremenski iaktori
povezani su s fluktuacijama atmosferske cirkulacije i kvantitativno
izraženi indeksom opasnosti od požara. Klasifikacija ovog indeksa
i čestine pojedinih klasa po mjesecima pokazuje dobro poklapanje s
vremenskim i prostornim grupiranjem požara duž obalnog područja.


1. UVOD
Nakon brojnih šumskih požara (400) tokom 1983. godine, od kojih su
neki bili katastrofalnih razmjera uz 13 ljudskih žrtava (među njima tri strana
državljana), kao i materijalna šteta koja je na bazi sagorjele drvne mase
procijenjena na iznos od 523.586.000,— dinara, problematika šumskih požara
prestala je biti briga samo neposrednih subjekata u zaštiti šuma od požara,
već je poprimila širi društveno-politički značaj. Pošto su šumski požari re"
netili sigurnosnu, pa i političku situaciju na priobalnom i otočnom području,
Predsjedništvo CK SKH, Republička konferencija SSRN Hrvatske i Komitet
za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu SR Hrvatske još u siječnju
1984. godine, ukazali su na izraženoj ljudskoj nemarnosti, nedovoljnoj protupožarnoj
preventivi i vrlo slaboj društvenoj organiziranosti za borbu protiv
takvih elementarnih stihija.


Na temelju takvih postavki uslijedili su Informacija i Zaključci Izvršnog
vijeća Sabora SR Hrvatske u kojima je utvrđeno:


— da Republički štab civilne zaštite SR Hrvatske i štabovi civilne zaštite
zajednica općina, općina i mjesnih zajednica budu nosioci i koordinatori
svih aktivnosti na zaštiti šuma od požara na priobalnom i otočnom području,
* Tomislav Dimitrov, dipl. inž. šum.
Dr Vesna Jurčec, dipl. inž. fizike
Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske. Zagreb Grič 3