DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 21     <-- 21 -->        PDF

UDK: 630*68 Šum. list CIX (1985) 311


ODVAJANJE EKSTRADOHODAKA (RENTA) I RASPOREĐIVANJE
ZAJEDNIČKOG PRIHODA SA STANOVIŠTA EKONOMSKIH
ZAKONITOSTI


Branko KRALJIĆ*


SAŽETAK. Autor je obradio odvajanje ekstradohodaka u šumarstvu
u više navrata (1, 3, 5). U posljednja tri rada obuhvatio
je pak i odvajanje ekstradohodaka ne samo u šumarstvu nego i u
preradi drva, te u prometu drvnim proizvodima (2, 4, 6). To je
učinio usput kada je obrađivao problem adekvatnog mjerila raspoređivanja
(ostatka) zajedničkog prihoda u šumarsko-drvoprerađivačko-
prometnoj reprodukcionoj cjelini (2, 4, 6). Postavlja se
pitanje, u kolikoj mjeri su pri tome uzete u obzir ekonomske zakonitosti,
pa i kupoprodajne tržišne cijene? Na to pitanje autor nastoji
odgovoriti u ovom radu. To stoga jer je općenito poznata nužnost
da se i u našoj privredi, znatno orijentiranoj prema međunarodnoj
podjeli rada, poštuju ekonomski zakoni. U kojoj mjeri se.
ti zakoni ne poštuju u dohodovnim odnosima unutar reprodukcionih
cjelina koje ostvaruju neki naši SOUR-i oblika reprodukcionihcjelina? I na to pitanje želi autor pružiti svoj odgovor.


UVOD


Obrađujući mjerilo raspoređivanja zajedničkog prihoda u šumarsko-
drvoprerađivačko-prometnoj reprodukcionoj cjelini (2, 4, 6), preporučili smo
ovaj dvojni postupak:


— najprije da se svakom sudioniku udruživanja odvoji njegove ekstradohotke
(rente), u utvrđenim konkretnim iznosima;
— zatim da se za svakog sudionika udruživanja kao mjerilo raspoređivanja
bezrentovnog ostatka zajedničkog prihoda (SOZP) uzme bezrentovni
ostatak vrijednosti njegove realizacije (koji mu treba ostati u načelu na
njegovo slobodno raspolaganje); drugim riječima: upravno proporcionalno
takvim bezrentovnim ostacima realizacije pojedinih sudionika udruživanja
— raspoređivat će se bezrentovni ostatak zajedničkog prihoda reprodukcione
cjeline (SOZP).
Ukoliko se pak zbog subjektivnih faktora (subjektivna ekonomija) faktično
ostvari veći ili manji postotak od planskog ostatka zajedničkog prihoda,
sudionici udruživanja će solidarno ostvariti veći ili manji postotak bezrentovnih
dijelova svojih realizacija. Oni dakle snose zajednički riziko čitavog
kompleksa.


* Prof. dr Branko Kraljić, sveuč. red. prof, u rn., ZAGREB, Miramarska 13 c
311