DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 101     <-- 101 -->        PDF

tetske konferencije Saveza socijalističke omladine
u ime studenata Šumarskog fakulteta.


Tekst završava Bibliografijom, koja broji
26 naslova bilo samostalnih bilo timskih
radova.


* * *


U ovoj svesci »Šumarstva i prerade drveta
» nalaze se slijedeći prilozi:


Prof. dr Ostoja Stojanović: Kontrola
terenskih radova i testiranje rezultata
taksacione procjene šuma, te — Metod
pokretnih sredina — prilog objektivnijem
izravnavanju visinskih krivih,


Ostoja To do r o vi ć, dipl. inž.: Proizvodnja
i izvoz montažnih objekata,


Salko Preš o : Dosadašnja iskustva,
prisutni problemi i daljnji zadaci u razvoju
dohodovnih odnosa u SOUR ŠIPAD
Sarajevo,


Dr Živorad Radovanović: Biološko-
ekonomski aspekti obnove šuma prirodnim
pomlađivanjem,


Nikola K r a j i n o v i ć, dipl. inž.: Kotao
s pružnim roštiljem za izgaranje krutih
goriva,


Mr Todor M i k i ć, Mr Milan V u č et
i ć : Rezultati ranog testa potomstva belog
bora iz semenske plantaže u Rakovici,


Ivan Delajković, dipl. inž.: Drvo
u građevinarstvu,
Hamdija L e r a k, dipl. inž.: Ciklus proizvodnje,


Dr Ratko Comić : Organizacija lovnoiurističkih
mogućnosti u Bosni i Hercegovini,


Ahmed Selmanović : Ispitivanje
debljinskog prirasta bijelog i crnog bora,
smrče i kanadske topole,


Jure L j u b i č i ć : Normiranje rada pomoću
standardnih vremena u industriju
za preradu drveta,


Prof. Fazlija A1 i k a 1 f i ć : Godišnjica
istorijske odluke o ukidanju meremeta


— servrtutnog prava drvarenja u državnim
šumama,
Nihad B e r i b a k, profesor: Medicinski
aspekt skijaškog trčanja.


U ovom svesku prenijet je i članak
»Dileme: koza ili šuma?« objavljen
u »Ličkim novinama« odnosno u »Šumarskom
listu« (br. 7—8/1984.). Članak je
dopunjen fotosom kako »sanska koza legalno
« brsti od zabrane koza do danas podignutu
nisku šumu na teškom kršu.


O. Piškorić
BILTEN MJERITELJSKOG
DRUŠTVA HRVATSKE


Šesnaesti broj Biltena, točnije »-Izvještaja,
vijesti i poruka« Mjeriteljskog društva
Hrvatske, Međustrukovnog društva Saveza
inženjera i tehničara Hrvatske (predsjednik
Predsjedništva Prof. dr Stanislav
Sever ) na prvom mjestu informira o
»mjeriteljstvu u mehanizaciji šumarstva«.
Ovo mjeriteljstvo do sada je obrađivano
na Seminaru iz mjeriteljstva u mehanizaciji
šumarstva održanom u veljači 1981.
godine, na savjetovanju» Mehanizacija šumarska
u teoriji i praksi«, održanom 1983.
u Opatiji te o »novom susretu istraživača
Katedre za strojarstvo s privrednicima
iz šumarskih organizacija, znanstvenih ustanova
i društvenih organizacija u okviru
Dana katedre za strojarstvo« održanom


17. prosinca 1984. godine na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu. U tom susretu održano
je pet referata o temama Projekta
V/2 znanstvenoistraživačkog projekta »Iskorišćivanje
šuma, mehanizacija šumarstva
i šumske prometnice« što ga financira
šumarstvo Hrvatske te programa 66.2
SlZ-a IV pod istim naslovom. Tom prilikom
prikazana su i nova mjerila, mjerni
lanci i mjerni sustavi ispitnog centra
za istrađivanje i testiranje mehanizacije
u šumarstvu.
Uz ostalo u ovom broju Biltena prikazan
je »Rečnik zakonske metrologije«,
što ga je izdao Savezni zavod za mjere i