DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 100     <-- 100 -->        PDF

ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA
Br. 1 —3/XXXIX, Sarajevo, 1985.


Iz ovog sveska »Žumarstvo i prerade
drveta« najprije bilježimo IN MEMORIAM.
Dr PETRU DRINIĆU, profesora
Šumarskog fakulteta sveučilišta u Sarajevu.
Prof. Drinić umro je u Rapcu (Istra)


23. srpnja 1984. godine, gdje se nalazio na
odmoru, a pokopan je 26. i. m. na Novom
groblju u Sarajevu.
Prof. dr Petar Drinić rođen je 29. 06.
1924. godine u selu Greda kod Bosanske
Gradiške. U Bos. Gradiški polazi osnovnu
školu i prva četiri razreda tadašnje gimnazije.
Početkom rata bježi u Srbiju
gdje u lipnju 1944. godine završava Srednju
poljoprivrednu školu u Bukovu kod
Negotina. Odlazi u Pančevo, ali ubrzo, u
srpnju, hapsi ga Gestapo i kao političkog
krivca zatvara u logor u, tada, Velikom
Bečkereku — danas Zrenjaninu. Zrenjanin
je oslobođen početkom listopada pa
tako i logoraši. Drinić se odmah javlja u
Narodnooslobodilaeku vojsku (NOV), u
kojoj ostaje do travnja 1945. godine, kada
je postavljen za v. d. upravnika Uprave
narodnih poljoprivrednih dobara
u Kraljićevu (danas Kačarevo). Krajem iste
godine upisuje se na Poljoprivrednošumarski
fakultet u Beogradu na kojem
1949. završava studij šumarstva. Po završetku
studija vraća se u svoju rodnu
Bosnu zaposlivši se početkom 1950. godine
u Odjeljenju za uređivanje šuma u
tadanjem Ministarstvu šumarstva NR
BiH da već za dva mjeseca nastupa mjesto
asistenta na katedri za uređivanje šuma
kod prof. V. Matica. Dvanaest godina
kasnije, 1962, doktorira na osnovu dizertacije
pod naslovom »Taksacione osnove
za gazdovanje šumama crnog bora u Bosni
«. Iste godine izabran je za docenta,
šest godina kasnije za vanrednog profesora
da odlaskom Prof. Vasilija Matica
u mirovinu 1972. godine preuzima kompletnu
nastavu iz predmeta Uređivanje
šuma.


Nastavnički rad. Prof. Drinića zapravo
je samo manji dio njegovog angaži


ranja u struci i u društvu. Tako, da citiramo
Prof. dr Ostoju Stojanovića
iz njegovog govora na komemorativnoj
sjednici kolektiva šumarskog fakulteta (u
Sarajevu), da »će ostati zapamćen i zabilježen
izuzetno angažovan rad druga P.
Drinića kao realizatora Inventure šuma na
velikim površinama provedene u periodu
1964. — 1968. godine na teritoriji SR BiH
u organizaciji Instituta za šumarstvo pod
rukovodstvom, sada pokojnog prof, dr V.
Matica« koji je ne samo za SR BiH i Jugoslaviju
nego i za »velik dio Evrope obavio
pionirski stručan posao«.


Prof. Drinić bio je i suradnik u izradi
dugoročnog plana šumarstva kako SR BiH
tako i Jugoslavije, više puta aktivno je
sudjelovao (i s referatima) na kongresima
IUFRO te bio uključen u pripremne
odbore za IUFRO Kongres 1986. u Ljubljani,
itd., itd.


P. Drinić bio je vrlo aktivan i društveno-
politički radnik te je bio član Univerzitetskog
komiteta SK, član Gradske
konferencije SK i član njenog predsjedništva,
član Savjeta za poljoprivredu SR
BiH te član Republičke Konferencije SS
RN, njen delegat u Društveno-političkom
vijeću SR BiH i član odbora tog Vijeća.
»Smrću druga P. Drinića«, citat iz navedenog
govora O. Stojanovića, »izgubilo
je naše šumarstvo jednog od najistaknutijih
stručnjaka, šumarska struka afirmisanog
naučnika, a naše društvo vrlo
angažovanog društvenog-političkog radnika.
«


S pokojnikom oprostili se ispred arkada
i Prof. dr. Sead Izetbegovic, dekan
Šumarskog fakulteta u Sarajevu,
Prof. dr Zivojin M i 1 i n, u ime Šumarskog
fakulteta u Beogradu i Zajednice fakulteta
i instituta za šumarstvo i preradu
drveta Jugoslavije i profesor Pravnog fakulteta
u Sarajevu dr Ljubomir B a k i ć,
u ime Republičke konferencije SSRN BiH
a nad grobom Prof. dr Vitomir S t e f an
o v i ć u ime prijatelja, drugova i suradnika
pokojnog Prof. Drinića te student
Nermin H u b i j a r, predsjednik Fakul