DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 86     <-- 86 -->        PDF

pregledu (1955, 1960), Biltenu Poslovnog
udruženja šumarstva i drvne industrije u
Zagrebu (1956, 1957), u Šumarskom listu


(1958, 1963, 1965. i 1970) te u Zborniku o
stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije
(Vinkovci, 1974). Od tih navodim
sintetski prikaz »-Dvadeset godina šumarstva
SR Hrvatske 1945—1964« objavljen u
Šumarskom listu 1965. godine te »Ekonomsko
stanje i uspješnost poslovanja na području
jugoistočnih slavonskih šuma« i
»Organizacija šumarstva jugoistočne Slavonije
u razdoblju 1941—1969«, oba u navedenom
Zborniku.


ZRINJKO GROHOVAC


ilipl. inž. šum.


Plemenito srce Zrimjka Grohovca prestalo
je kucati 17. prosinca 1984. godine i
njegov nestanak iz naše sredine sve je ražalostio
i iznenadio. Iznenadio, jer se nikad
nije tužio na neku posebnu bolest.
Pošturjući njegovu želju, da na zadnjem
ispraćaju bude najuža obitelj, kolege šumari
u prvi »Šumarski četvrtak« odali su
mu počast komemorativmim sjećanjem.


M. Biutković bio je aktivan i u šumarskom
društvenom životu te je u dva maha,
1954/55. i 1958/59. godine bio o predsjednik
tadanjeg Šumarskog društva Hrvatske.
Za svoj rad na području šumarstvadrvne industrije Hrvatske i za društveni
rad u znak posebnog priznanja prigodom
proslave 130-godišnjice osnivanja´ Hrvatsko-
slavonskog šumarskog društva i 100-
godišnjice izlaženja Šumarskog lista primio
je 1976. godinu Povelju i zlatnu medalju.


O. Piškorić
Zrinjko Grohovac rodio se 16. srpnja
1909. godine u Bakru, na Sušaku polazi i
završava srednju školu, realnu gimnaziju,
a 1932. godine diplomira šumarstvo na
Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Prvo radno mjesto, u svojstvu nadničara,
nalazi krša, gdje pod vodstvom šefa Inspektorata
Ing. Vinka Plešea s još nekoliko
kolega radi na snimanju za pošumljavanje
izlučenih površina krša. U redovni radni
odnos, s položajem činovničkog pripravnika,
stupa 1935. godine i 13. prosinca te godine
počinje s radom u šumskoj upravi u
Bihaću kao šumarski referent za srezove
Bihać, Cazin i Krupa. Četiri godine kasnije
premješten je Banskoj upravi Vrbaske
banovine u Banja Luci, gdje nastupa dužnost
8. lipnja 1939. da ubrzo bude opet
premješten Sreskom načelstvu u Krapini,
U Krapini kao sreski šumarski referent
radi od 24. veljače 1940. godine do 9. rujna
1944. godine, kada odlazi u NOB, kod Oblasnog
narodnooslobodilačkoig odbora Zagreb
koji mu povjeravaju nastavu u lugarsikom
tečaju. Te godine, od 11. do 25.


srpnja, bio je u ustaškom zatvoru zbog suradnje
s partizanima.


Poslije Oslobođenja dolazi u Zagreb i
od 30. svibnja 1945. godine načelnik je Odjela
za iskorišćivanje šuma u Ministarstvu