DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 85     <-- 85 -->        PDF

IN MEMORIAM


MATEJ BUTKOVIĆ
flipl. inž. šum.


Životni put Mateja Butkovića završen
je 4. rujna 1984. godine a tri dama kasnije
bio je zadnji oproštaj pred njegovim vječnim
počivalištem na zagrebačkom Mirogoju.
U ime kolega i suradnika, ´kojih je
velik broj sudjelovao na oproštaju ne samo
iz Zagreba nego i izvan njega, oprostio
se govorom Ing. Milan S t r i n e k a, a u
ime Saveza društava inženjera i tehničara
Hrvatske Ing. Oskar P i š k o r i ć,


Matej Butković rodio se u Komletinčima
4. studenoga 1902. godine, osnovnu
školu polazi u Bošnjacima a gimnaziju u
Vinkovcima, gdje i maturira 1922. godine.
Šumarstvo je studirao i 1932. godine diplomirao
na Gospodarsko-šuimarskom fakultetu
u Zagrebu. Ispit za samostalno vođenje
šumskog gospodarstva položio je
1934. u Beogradu.


S radom M. Butković počinje u Direkciji
šuma Brodske imovne općine u Vinkovcima
i 1932. godine postavljen je za
upravitelja Šumarije u Kamenskom. To je


bila tek osnovana Šumarija Brodske imovne
općine za kupljenih 5 625,85 ha šuma u
Papuku od b. Pakračkog vlastelinstva, starosti
od jedne do 160 godina. Iskorišćivanje
šuma obavljano je u režiji, koju je Ing. M.
Butković, kako je naglasio Ing. S. Strineka,
vrlo uspješno vodio, što svjedoči i činjenica
da je na toj Šumariji ostao do
1942. godine tj. preko 10 godina, što u
staroj Jugoslaviji nije bio čest slučaj. Iz
Kamenskog premješten je u Ravnateljstvo
šuma u Tuzli, ali već 1943. godine vraća
se u rodni kraj, u Ravnateljstvo šuma u
Vinkovcima, u kojem radi do Oslobođenja,
do 1945. godine. Iz Vinkovaca premješten
je za upravitelja podružnice Zemaljskog
šumskog poduzeća Hrvatske u Daruvaru a
slijedeće, 1946. godine u istom svojstvu u
Osijek. Nakon godinu dana postavljen je
za direktora Šumskog gospodarstva u Vinkovcima
da već 1948. godine odlazi u Poduzeće
za iskorišćivanje šuma u Delnicama
a 1949. u Drvnoindustrijsko poduzeće u Pakracu.
Već iste godine postavljen je za
šefa proizvodnje u Generalnoj direkciji
drvne industrije u Zagrebu a 1950. prelazi
u Savjet za industriju Hrvatske. Ovaj Savjet
ukinut je 1951. godine i Butković odlazi
za tehničkog direktora Drvnoindustrijskog
´poduzeća u Karlovcu. U Karlovcu
radi do 1953. godine, koje godine vraća se
u šumarstvo kao direktor Šumskog gospodarstva
u Novoj Gradiški. U Novoj Gradiški
ostaje tek godinu dana te 1954. prelazi
u Zavod za planiranje u Zagrebu, u
kojem ostaje do umirovljenja 1968. godine.


Iskustva koja je Butković stekao kao
upravitelj Šumarije s režijskim poslovanjem,
kako nam iznijeti podaci pokazuju,
obilno su iskorišćeni u Novoj Jugoslaviji,
a maksimalno u Zavodu za planiranje u
grani šumarstva. Osim u redovnom radu
Butković je svoja iskustva i poglede iznio
i u više radova objavljenih u Ekonomskom