DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Uspoređivanje financijskih podataka o šumarstvu postignutih u različitim
godinama


»U šumarstvu se svake godine (pa i u kraćim razdobljima) ini jenjaj u radilišt
a (šumsko-kulturno-zaštitna, sječe i izrade, osobito relacije i uvjeti ukupnog
šumskog transporta drvnih proizvoda), a to znači i objektivn i uvjeti rada. (Zbog
toga izdvajanje subjek t iv o uzrokovanih razlika financijskih rezultata može
se uspješno vršiti jedino polazeći od objektivnih norma koje se odnose
na konkretne nove uvjete (uključivši i novu lokaciju, osobito sječina)
novog proizvodnog zadatka datog plansko-obračunskog razdoblja. Uspoređivanje financijskih
podataka nove plansko-obračunske godine sa onima iz bilo kojeg prethodnog
razdoblja u navedenu svrhu u šumarstvu bilo bi bespredmetn o — kao
da se uspoređuju međusobno različite šumarske organizacije udruženog rada. Takvo
uspoređivanje u navedenu svrhu opravdano je sam o npr. u industriji — pod pretpostavkom
da se u novom plansko-ohračunskorn razdoblju nisu znatnije promijenili
objektivni uvjeti rada.«


(B. Kraljić : Odvajanje ekstradohodaka, odnosno renta, u šumarstvu
pri sadašnjim uvjetima, str. 3. XIII dijela RADOVA br. 63. Šumarskog
instituta Jastrebairsko)
Kažnjeni zbog zagađivanja zaštićene šume


»Okružni privredni sud u Osijeku izrekao je OOUR-u »Stočar« iz Sida kaznu
od 100.000 dinara, a direktoru i upravniku Dragomiru Mitroviću i Stevanu Babicu
kaznu od 10.000 dinara zbog toga što su se ogriješili o odredbe zakona o postupanju
s otpadnim tvarima. Sud je kao olakšavajuću okolnost uzeo to što su, nakon inspekcijskog
nalaza, sanirali štetu.


Iz svinjogojske farme »Zaravan« u kojoj se godišnje tovi 8.000 svinja ispuštene
su prva tri mjeseca prošle godine nepročišćene otpadne tvari koje su zagadile
šumu Cerje, koju je 1976. godine Skupština općine Vukovar proglasila zaštićenom
šumom-parkom. Tim otpadnim vodama zagadili su i kanal dug pet kilometara, koji
je jedini izvor pitke vode za svu divljač u tom kraju.«


(Zagrebački dnevni list »VJESNIK« od 29. 3. 1985.)
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 48     <-- 48 -->        PDF

INTEGRALNA ZAŠTITA ŠUMA
Errata corrige


U knjizi »Integralna zaštita šuma« nalazi se više štamparskih grešaka. Kako
ispravak tih grešaka nije mogao biti priložen mojoj knjizi najznačajnije navodimo ovdje,
u Šumarskom listu, pa molim da se kod čitanja knjige uvaže. To su:


Stranica Reda26 33
30 41
33 43
40 43
41 17
47 19
47 46
5 (i 17
64 38
65 zadnji
85 41
89 36
90 16
110 24
114 24
119 9
122 20
123 dolje
125 12
140 9
140 35
142 1
142 2
153 5
153 13
153 44
155 27
179 10
216 10


Tiskano


typographus-vrsta
(As205)
dz roda Hvmenaptera
Porthesia dispar
Dinulin
fugorepelenti
cedyson


Q. peduncuplata
odgriza
pipa može
varijacija
varijacija
Gavač
gusjenice
mladicama
pčela
Oustanea vesea
Castanea molldssdma
Cerambux
Phytophtora oninđvora
Trametes radiciperola
P. rigoda
P. penie
duge
Parusataer
Thaumatopoea pinirosa Tr.
iporodice Hylesinina
Kršne izbojke
Sarothamnus coparius


Ovi ispravci vrijede i i za riječi u kazalu knjige.


Treba biti


typographus jedinki
(Ca3 As 04)
iz reda Hymenoptera
Porthetria dispar
Dimilin
fagorepelenti
ledyson
Qu. pedunculata
obgriza
pipa ne može
varijetet
varijetet
Glavač
ličinke
mladićima
pčelka
Castanea vesca
Castanea vesca
Cerambix
Phytoybtora omnivora
Trametes radiciperda


P. rigida
P. Pinea
druge
Parus ater
Thaumatopoea pityocampa
Schiff.
porodice Hylesinae
Vršne izbojke
Sarothamnus scoparius


ZI. Vajda