DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Uspoređivanje financijskih podataka o šumarstvu postignutih u različitim
godinama


»U šumarstvu se svake godine (pa i u kraćim razdobljima) ini jenjaj u radilišt
a (šumsko-kulturno-zaštitna, sječe i izrade, osobito relacije i uvjeti ukupnog
šumskog transporta drvnih proizvoda), a to znači i objektivn i uvjeti rada. (Zbog
toga izdvajanje subjek t iv o uzrokovanih razlika financijskih rezultata može
se uspješno vršiti jedino polazeći od objektivnih norma koje se odnose
na konkretne nove uvjete (uključivši i novu lokaciju, osobito sječina)
novog proizvodnog zadatka datog plansko-obračunskog razdoblja. Uspoređivanje financijskih
podataka nove plansko-obračunske godine sa onima iz bilo kojeg prethodnog
razdoblja u navedenu svrhu u šumarstvu bilo bi bespredmetn o — kao
da se uspoređuju međusobno različite šumarske organizacije udruženog rada. Takvo
uspoređivanje u navedenu svrhu opravdano je sam o npr. u industriji — pod pretpostavkom
da se u novom plansko-ohračunskorn razdoblju nisu znatnije promijenili
objektivni uvjeti rada.«


(B. Kraljić : Odvajanje ekstradohodaka, odnosno renta, u šumarstvu
pri sadašnjim uvjetima, str. 3. XIII dijela RADOVA br. 63. Šumarskog
instituta Jastrebairsko)
Kažnjeni zbog zagađivanja zaštićene šume


»Okružni privredni sud u Osijeku izrekao je OOUR-u »Stočar« iz Sida kaznu
od 100.000 dinara, a direktoru i upravniku Dragomiru Mitroviću i Stevanu Babicu
kaznu od 10.000 dinara zbog toga što su se ogriješili o odredbe zakona o postupanju
s otpadnim tvarima. Sud je kao olakšavajuću okolnost uzeo to što su, nakon inspekcijskog
nalaza, sanirali štetu.


Iz svinjogojske farme »Zaravan« u kojoj se godišnje tovi 8.000 svinja ispuštene
su prva tri mjeseca prošle godine nepročišćene otpadne tvari koje su zagadile
šumu Cerje, koju je 1976. godine Skupština općine Vukovar proglasila zaštićenom
šumom-parkom. Tim otpadnim vodama zagadili su i kanal dug pet kilometara, koji
je jedini izvor pitke vode za svu divljač u tom kraju.«


(Zagrebački dnevni list »VJESNIK« od 29. 3. 1985.)