DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 45     <-- 45 -->        PDF

PRENIJETO


ŠUME GORSKOG KOTARA OSUĐENE NA PROPAST


TE PLOMIN 2 DONOSI SMRT


Pod gornjim naslovom »Goranski list« (Informativno glasilo goranskih
radnih organizacija šumarstva i drvne industrije) u br. XVIII/146,
siječanj 1985. godine, piše:


Ovih je dana objavljeno da je izdana do´zvola za izgradnju TE »Plomin 2«,
čime je dozvoljeno da se emitira dnevno 500 tona sumpornog dioksida u atmosferu
koji će kao fantom gušiti najprije jelu, a zatim i ostale vrste drveća sve dok
umjesto zelenog Gorskog kotara ne postane mjesečev krajolik!


Nisu to izmišljene konstatacije, jer to se već dogodilo u Zapadnoj Njemačkoj,
gdje se sada poduzimaju skupe i opsežne mjere za sanaciju nastalih šteta.


Nažalost, kod nas se ne žele koristiti ta iskustva, već se svjesno srlja u greške.


Sumporni dioksid, ukratko rečeno, djeluje na biljke tako da im smanjuje fotosintezu,
zatvara puci pa time onemogućava uzimanje dušika i disanje. Zbog tog
»gušenja« propada korjen, a biljka bez vlage ugiba.


Svakako da nitrati i teški metali, prije svega olovo iz ispušnih cijevi automobila,
cijeli proces ugibanja biljaka ubrzavaju. Nije bez razloga Zapadna Njemačka
dvije godine prije dogovorenog roka u EZ donijela propis po kojem svi automobili
moraju imati ugrađen katalizator i koristiti benzin bez olova.


Po sadašnjem intenzitetu sušenja jele uskoro će se sjeći
više sušaca nego je prirast, a to znači početak kraja
jele u Gorskom kotaru.


U bližoj okolici TE Plomin, prema ispitivanjima, već je sada zagađenost zraka
na granici dozvoljene (U Gorskom kotaru nije mjerena) i ne bi se smjela povećati.


Dakle, iz sadašnjih izvora zagađenja koje su u bazenu Rijeke (TE Plomin 1, koksara,
rafinerija i drugi) izlazi previše otrovnih plinova, a što će tek biti kad proradi
TE Plomin 2 koja će sama-emitirati otrovnog sumpornog dioksida više nego svi
ostali zajedno?!


»Bogatstvo« plinova TE Plomin 2 je i u tome što će sadržavati i radioaktivne
supstance.


Da se ne bi povećala količina sumpornog dioksida u bližoj okolici TE Plomin
predviđa se izgradnju 340 m visokog dimnjaka kroz koji će se otrovni plinovi prenesti
i »podijeliti« i drugima, na širem području. Dakle, uz pomoć tog dimnjaka u
Gorski kotar stići će Više otrova.


SUME I ZDRAVLJE — ZA JEDAN GROS!


Istarski ugalj koji će se trošiti u TE, sadrži 11% sumpora što je vrlo visoki
sadržaj, alko se zna da se inače sumpor dobiva iz rude koja sadrži 15°/o sumpora1 te
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 46     <-- 46 -->        PDF

da je u svijetu zabranjeno loženje ugljem kojii sadrži više od 3% sumpora1. Istovremeno
izgradnja uređaja za odsumporavanje navodno nije uvjetovana sa dozvolom
za izgradnju TE Plomin 2, što znači da ćemo biti trovani, istina polako, ali sistematski,
najprije jela pa zatim biljke koje su inače 10 puta osjetljivije od čovjeka,
a zatim ljudi.


Uređaji za odsumporavanje navodno su skupi i povećali bi cijenu struje za
1 din po kW. A kolika je cijena šuma Gorskog kotara i zdravlje ljudi?! Za planere
TE Plomin 2 očito sve to vrijedi ispod 1 din po KW.


Ukoliko je cijena uređaja za odsumporavanje 6,500.000,00 din, tada proizlazi
da to na 550.000 stanovnika Zajednice planere TE Plomin 2 svako od nas sa svim
šumama Gorskog kotara ne vrijedi više od milion starih dinara!? Svaki komentar
tome je nepotreban, jer je neshvatljiva zastrašujuća bezobzirnost nekih ´koji nemaju
straha ni stida pred pokoljenjima koja dolaze. Očito da će na ovakav način dobivena
električna energija ovoj generaciji činiti život ugodnijim, jer će marti struje
a neće sve šume propasti za to vrijeme. ´Ali; zato će generacije koje dolaze biti obdarene
»ostavštinom«: uništenom prirodom, zagađenom atmosferom, zatrovanom vodom,
narušenim zdravljem, uništenim kulturno povijesnim spomenicima i tko zna
čime još.


Prirodni mehanizmi su savršeno uskladili obrambenu moć u živim organizmima
i mogućnost prilagođavanja, ali samo do određene granice koja se ne smije prijeći,
jer tada nastaje katastrofa.


Na ove okolnosti trebalo bi žustro reagirati dok je vrijeme prije svega društveno-
političke zajednice Gorskog kotara, Primorja i Istre, organizacije Socijalističkog
saveza, radne organizacije šumarstva i prerade drva i svi ljudi tih ki-a-


Ako se u tome zakasni, skupo će se to platiti.
Ovo nisu pesimistička gledanja već upozorenja da se ipak nešto mora poduzeti
na vrijeme da do takve katastrofe ne dođe, a sa optimizmom moramo gledati da je
među ljudima uvijek na koncu prevladalo znanje koje je prebrodilo sve naizglsđ
nerješive probleme.
Ljudski rod je uvijek izdvojio pametne i sposobne ljude koji su na pravi put
izveli sa najveće stramputice u koju su ih doveli nerazumni i nesposobni.


Što da se poduzme?


Jedini izlaz je da se obavezno izgradi uređaj za odsumporavanje i ne samo u
TE Plomin 2, već i kod sadašnjih zagađivača zra´ka i vode.
Na ovom zahtjevu bi morali beskompromisno inzistirati svi koji iole gledaju u
budućnost i žele našoj zajednici bolji i ljepši život.


Tomislav Heski


*) Prema DELEGATSKOM VJESNIKU (od 16. 05. 1985.), na upit Mladena Pe r ice , zastupnika
u Društveno-političkom vijeću. Republički komitet za scrađevinarstvo. stambene i komunalne poslove
i zaštitu čovjekove okoline, između ostalog, odgovorio je da »na području utjecaja TE Plomin II . . .
zaštita čovjekove okoline — uzimajući njeno stanje, a poštujući i utvrđene uvjete uređenia prostora


— u granicama je važećih normi strogih graničnih vrijednosti prizemni h (naglasio op) koncentracija
sumpornog dioksida odnosno kriterija Svjetske zdravstvene organizacije, dakle bez štetnog utjecaja
na zdravlje ljudi i na okolinu«. To se postiže gradnjom 340 m visokog dimnjaka za neposrednu
okolinu. A za dalju okolinu, na 30, 50 i više km? Nadalje, gradnja uređaja za odsumporavanje
(utvrdit će sei uz prethodnu procjenu Druriveno-ekonomske opravdanosti«. A za kole pouruCie? rom