DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 32     <-- 32 -->        PDF

IZ ŠUMARSKOG LISTA 1885. I 1886. GODINE


Slava preporoditeljem, to je naslov svečanom spisu, što no ga netom izdao zag


rebački odbor za proslavu petdesetgodišnjice književnog preporoda Hrvata. Spis u


istinu je sjajan, imade u njem pjesama, kajda, pripovjedčica i sentencija, a oso


bito pak više prekrasnih slika domaćih umjetnika, jedan veliki tableaux, koji


prikazuje vrlo dobro pogođena lica svih naših ilirskih pregalaca. Među suradnicima,


nalazimo i šumar e J. Ettingera, F. Kesterčaneka i J. Kozaroa, od kojih je


osobito posliednji osim jedne priče, objelodanio još i dvie prekrasne pjesmice,


dočim se prva dvojica ograničiše na prigodne sentencije — Držić, da ne bi smjelo


biti hrvatske kuće bez ovoga spisa — upozorujemo drugove naše, da se požure


nabavom toga djela, koje obsiše sedam štampanih araka, jer naklada nije velika,


a ciena umjerena, stoji bo samo 1 for. Dobiva se u svih naših knjižarah.


(br. 11, str. 466)


Kstatistici šum. upravnog osoblja u Hrvatskoj. Na temelju pouzdanih saku


pljenih podataka iznaša broj šumarsko-upravnog osoblja i to:


u području županije A abćinskog i gradsko B vlastelinskog


zagrebačke 12 23
križevačke 8 9
varaždinske 5 16
belovarske* — —
riečke 4 22
osiečko-virovitičke 4 31
požeške 7 21
vukovarske 3 24


Ukupno imade dakle danas u području starog provincijala 43 šumara upravljajućih
raznimi obćinskimi šumama, te 146 vlastelinskih šumarskih činovnika.


Status državno-upravnog osoblja u Hrvatskoj iznaša nadalje danas 88 činovnika,
onaj krajiških imovnih obćina 64, a odsjek šumarski kod kr. zemaljske
vlade broji 5 činovnika, po čemu se sveukupni današnji status šumara u Hrvatskoj
i Slavoniji pokazuje sa 346 činovnika!


Ukupna šumska površina naše domovine iznaša 2,083.003 hektara, dolazi dakle
poprečno na svakoga šumara okruglo 6.000 hektara ili 10.000 ralih šume.


Pošto se ipak od gornjeg ukupnog broja šumara imade do 30 odbiti na ime
višeg nadzornog osoblja, ostaje vanjskih upravitelja do 310 sa poprečnim šumištem
od 10 — 12.000 ralih šume. Da su uistinu kod urb. i bivših krajiških imovnih
obćina poprečno šumarije i znatno veće, obće je poznato. (Br. 10, str. 425)


Ferdo Zikmundowsky, zemaljski šumarski nadzornik u Zadru, objavio je u
Šumarskom listu 1886. (sv. VIII—IX, str. 407) podatke o radovima na uređenju
bujica u Dalmaciji u 1885. godini. To su:


»Uređenje bujice »Čikole« kod Drniša, gdje se radilo već kroz 4 godine, ukupno
2320 for. — za uređenje »Vedrine, Doljanice i Pavjaka kod Sinja«, gdje se
radilo već kroz tri godine 2840 for. — za uređenje »Dobreća, Miline i Zmijovca«
kod Muca 1750 for. — uređenje »Drenostrca-« u Baki 2400 for. — za uređenje Krimalje
u Crnoj Gori 2500 for. — za uređenje potoka Ravno kod Mulle u Kotoru
135 for. — za uređenje Bukovice i Vrlike Zduš 225 for. — a za uređenje Konja
kod Knina 100 for. — tako da se je dakle samo godine 1885. u Dalmaciji izdalo
za uređenje bujica ukupno 12 920 fr, od koje svote odpada na državni prinos 6785
fr. — ostalih pako na zemlju i otoćine.«


*Na području Bjelovarske županije nije bilo općinskih ni vlastelinskih šumara, jer su šume bile
samo imovnih općina (Đurđevačke i Križevačke) te državne, (op. ur.)