DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Na
osnovu člana 124. Ustava SFRJ i odluka sledećih učesnika:


I.
SAVEZNO IZVRSNO VEĆE — POKROVITELJ
II.
POTPISNICI DOGOVORA:
1.
PRIVREDNA KOMORA JUGOSLAVIJE,
2.
OPSTE UDRUŽENJE ŠUMARSTVA I INDUSTRIJE ZA PRERADU DRVETA,
CELULOZE I PAPIRA JUGOSLAVIJE,
3.
PRIVREDNE KOMORE REPUBLIKA I POKRAJINA, ODNOSNO NJIHOVI
ODGOVARAJUĆI OBLICI POVEZIVANJA ORGANIZACIJA DRUŠTVENOG
RADA IZ OBLASTI ŠUMARSTVA, INDUSTRIJE ZA PRERADU DRVETA,
CELULOZE I PAPIRA — SA STATUSOM PRAVNOG LICA,
4.
ZAJEDNICA FAKULTETA I INSTITUTA ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA
JUGOSLAVIJE,
5.
SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I INDUSTRIJE ZA PRERADU
DRVETA JUGOSLAVIJE,
6.
SAVEZNI ODBOR SINDIKATA RADNIKA U ŠUMARSTVU I PRERADI DRVETA
7.
SKUPŠTINA GRADA LJUBLJANE
8
SAVEZNI ZAVOD ZA MEĐUNARODNO NAUČNO-PROSVETNU, KULTURNU
I TEHNIČKU SARADNJU


9.
SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA EKONOMSKE ODNOSE SA
INOSTRANSTVOM YU
10. SAVEZ SAMOUPRAVNIH INTERESNIH ZAJEDNICA ZA NAUČNI RAD
(u daljem tekstu: učesnici)
zaključuje se


DRUŠTVENI DOGOVOR


O ZAJEDNIČKIM AKTIVNOSTIMA NA PRIPREMANJU, ORGANIZOVANJU
I FINANSIRANJU XVIII SVETSKOG KONGRESA MEĐUNARODNOG SAVEZA
NAUCNO-ISTRAŽIVACKIH ORGANIZACIJA ŠUMARSTVA
I PRERADE DRVETA


(u daljem tekstu: XVIII kongres IUFRO 1986. GODINE U JUGOSLAVIJI)
(u daljem tekstu: Dogovor)
Clan 1.
Dogovorom se utvrđuju prava i obaveze učesnika u organizovanju i finansiranju
XVIII kongresa.


Učesnici utvrđuju:


1.
da je na XVII IUFRO kongresu povereno Socijalističkoj Federativnoj Republici
Jugoslavije organizovanje XVIII kongresa u 1986. godini;
2.
da se XVIII kongres održi u Ljubljani u vremenu od 7. IX. do 19. IX. 1986.
godine;
3.
da održavanje XVIII kongresa IUFRO u našoj zemlji predstavlja izuzetno značajan
doprinos međunarodnom ugledu i ulozi samoupravne i nesvrstane politike
Jugoslavije u svetu;
164