DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Clan 7.


Sastav SOO, način rada i donošenje odluka i druga pitanja unutrašnje organizacije
j delovanje, SOO utvrđuje odlukama i Poslovnikom o radu SOO i njegovih
organa .i tela.


III — REPUBLIČKI I POKRAJINSKI ORGANIZACIONI ODBORI


Clan 8.


U republikama i pokrajinama SFRJ formiraju se republički i pokrajinski odbori,
odnosno odgovarajući organi i tela.
Clan 9.


Sastav, nadležnost, način rada, donošenje odluka i druga pitanja unutrašnje
organizacije, republički i pokrajinski odbori, njihovi organi i tela utvrđuju posebnim
odlukama i poslovnicima.


IV — ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA


Clan 10.


U organizacijama udruženog rada formiraju se posebni organi. Organi OUR
donose odluke o načinu rada i izvršavanju svojih zadataka utvrđenih programom
priprema za Kongres.


V — INFORMISANJE
Clan IL


O pripremama XVIII kongresa SOO, odnosno ovlašćeni organi i tela obaveštavaju
javnost putem sredstava javnog informisanja, stručnih glasila, bil´tena i na
drugi način.


V — STRUČNI I ADMINISTRATIVNO-TEHNICKI POSLOVI


Clan 12.


Na osnovu ovlašćenja SOO, SIO organiauje obavljanje stručnih i adrniinistirativ-
tehnićkih poslova. Nadležnost, način rada i obavljanje poslova utvrđuje SIO
posebnom odlukom.


Vli— PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Clan 13.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsedndk
Saveznog organizacionog odbora:
Mirko Andrašek, dipt. ing.


163