DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 63     <-- 63 -->        PDF

XVIII. SVETSKI lUFRO KONGRES, JUGOSLAVIJA 1986 /WORLD
CABE3HO H 3 U Pill HO BETiE


rEHLPA.IHH CEKPETAPHIAT
SAVE/NO IZVRSNO VIJEĆE
GLAVNO TAJNJSTVO


Z V E Z N I IZVRSNI SVET


GENERALNI SEKRETARIAT
CO)Y3EH M3BP1I1EH COBET
rEHEPAJlEH CEKPETAPHJAT


9 l´; 06-34/32
St. SOUR "SLAVONSKA SUMA"


A « äVyUSt a 1B3..3..A. roA./god./let.
EEÖrPAA — OKOGRAD — 5E.irPAA


VINKOVCI


Savezno izvršno veće na 133. sednici, održanoj 27.
jula 1933. godine (tačka 37. pod f) dnevnog reda - Informacije,
pitanja i predloži), saglasilo se da bude pokrovitelj
XIII kongresa Hedjunarodne unije naučnoistraživačkih institucija
u šumarstvu i drvnoj industriji, koji će se održati
u Jugoslaviji 1936. godine.


Dostavljeno: .0.GENERALNOG SEKRETARA
P p l-Co L N I K


- Zajednici fakulteta i
""´´Jav Simon

Instituti šumarstva i


U. l"\A/() X
prerade >>rveta Jugoslavije,


- Saveznom komitetu za
energetiku i industriju,
- Saveznom komitetu za
poljoprivredu,
- Saveznoj konferenciji
SSRNJ