DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 55     <-- 55 -->        PDF

UDK 630*892.71 (Juniperus communis L.)
Sum. list CIX (1985), 153


KORISTI OD OBIČNE BOROVICE (JUNIPERUS COMMUNIS L.)


— mogućnost
izvora prihoda od te šumske vrste, no i opasnost da se potpuno
iskrči
Milan GLAVAŠ*


SAŽETAK. Obična borovica je u nas široko rasprostranjen i
koristan grm čiji plodovi služe kao sirovina za izradu prerađevina.
Te prerađevine nalaze vrlo različitu primjenu u službenoj i
narodnoj medicini, u kulinarstvu i drugdje. U tu svrhu potrebnoje organizirano sakupljanje plodova uz poznavanje načina sušenja
i spremanja istih, te organiziran marketing o čemu se govori
u ovom radu.


Uvod


Rod Juniperus L. obuhvaća oko 60 vrsta rasprostranjenih u velikom
dijelu sjeverne hemisfere, od polarne zone do planinskih predjela u tropima
(Vid ako vic, 1982). Od toga, nekoliko vrsta dolazi prirodno u našim
krajevima ali ih ima i introduciranih. Među domaćim vrstama najrasprostranjenija
je obična borovica — Juniperus communis L. koja zbog
svojih osobina zaslužuje naročitu pažnju.


Obična borovica je najrasprostranjenija vrsta četinjača uopće. Dolazi
u Evropi, Aziji, Sj. Americi i sjevernoj Africi. U nas je prirodno također
vrlo raširena u hrastovim i bukovim šumama, degradiranim šumama bukve
i jele, na otvorenim položajima, na planinskim pašnjacima, goletima i šumskim
sječinama, na vapnencu, serpentinu i silikatu. Veoma je česta na kiselim
tlima u degradiranim šumama kitnjaka i breze, te u vrištinama i bujadnicama
(V i d a k o v i ć, 1982).


Ova vrsta ima nekoliko geografskih rasa i čitav niz hortikulturnih formi
i varieteta koje se razlikuju po uzrastu, iglicama ili plodovima po čemu
je veoma cijenjena u hortikulturi. Uz to, dobrom ogranizacijom i poznavanjem
načina sakupljanja, sušenja i spremanja plodova te organiziranim
marketingom klasična vrsta pruža mogućnost dobrih prihoda za društvene
organizacije i pojedince čemu bi trebalo dati veće značenje od sadašnjeg,
na što želim ovdje upozoriti ili barem ponukati na razmišljanje u tom smislu.
Da bi se to lakše razumjelo najprije se govori o upotrebi obične borovice,
napose plodova, njihovom sakupljanju i današnjoj problematici organiziranog
sakupljanja klekinja.


* Mr Milan Glavaš, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šimunska c. 25.
153