DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Odnosi između brzina neopterećenog i opterećenog vozila slični su odnosima
između brzina kamiona i kamiona s prikolicom. Brzine neopterećenog
vozilč. veće su od brzine opterećenog vozila na šumskoj cesti 10%
do 17%, a na javnoj cesti 18% do 35°/». Razlike brzina su ovdje veće kod
kamiona s prikolicom nego kod kamiona.


Utovar, istovar i dodatno vrijeme


Kod mjerenja utroška vremena utovara i istovara, uzeta je kao jedinica
mjerenja radna operacija po jednom utovaru (prazan hod, puni hod
kraka, hvatanje, odlaganja trupaca).


U tabeli 3. prikazani su, pored ostalih podataka, utrošci operativnog
vremena utovara (2,07 min/m´!) i istovara (1,04 min/m:!) trupaca, tako da
ovi utrošci vremena stoje u odnosu 1,99 : 1,00.


Opća vremena pojavljivala su se za vrijeme utovara i istovara, tj. kod
rada na pomoćnom stovaristu i u pogonu prerade, a nisu se dešavala za
vrijeme vožnje po cesti.


Utrošci vremena vožnje na pomoćnom i stovaristu kod pogona za preradu
podvrgnuti su regresionoj analizi i iz njih su izračunate brzine. Prosječna
udaljenost vožnje na pomoćnom stovaristu iznosila je u uvjetima
istraživanja 0,3 km, a na stovaristu prerade 0,05 km. Brzina neopterećenog
vozila iznosila je u prvom slučaju 8,0 km/h, a opterećenog vozila 6,8
km/h. U drugom slučaju zbog kraćih udaljenosti te su brzine iznosile 4,0
km/h, odnosno 2,6 km/h.


Vrijeme vožnje na pomoćnom stovaristu uključeno je u dodatno vrijeme
kod utovara, a na stovaristu prerade u dodatno vrijeme istovara.


Dodatno vrijeme je određeno posebno za utovar, a posebno za istovar
i to zajedno za kamion i kamion s prikolicom. Opća vremena i dodatno
vrijeme određeni su u postotku efektivnog vremena utovara, odnosno istovara.
Budući se opća vremena kod vožnje na cesti nisu pojavljivala, dodatno
vrijeme ovdje nije određivano.


Opća vremena i dodatno vrijeme prikazani su u pregledu 1.


Opća vremena i dodatno vrijeme kod utovara i istovara
Pregled 1


Radna operacija
Utovar Istovar


Vrst e
opći h vremen a % nremavremenu
°´0 P rem a
^ ^
°/o prema
efektivnom
vremenu
% prema
ukupnom
općem
vremenu
Prip. — završno vrijeme 19,1 24,5 26,2 59,0
Prekidi 28,7 36,7 6,4 14,4
Osobne potrebe 0,7 0,9 0,2 0,5
Vožnja po stovaristu 11,5 14,7 9,2 20,7
Ukupno dodatno vrijeme 60,0 76,8 42,0 94,6
Neopravdani prekidi 18,1 23,2 2,4 5,4
Ukupno opća vremena 78,1 100,0 44,4 100,0