DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 43     <-- 43 -->        PDF

udaljenost. Kod kamiona su se brzine znatnije povećavale nego kod kamiona
s prikolicom.


Na si. 2. prikazane su brzine istih vozila, na isti način kao na si. 1,
za vožnju na javnoj cesti. S obzirom na povećanje udaljenosti, kod prazne
vožnje brzine se povećavaju, a kod pune vožnje ostaju iste.


Na šumskoj cesti udaljenosti su prikazane do 20 km, a na javnoj do
50 km.


Obzirom na povećanje udaljenosti vožnje, brzine su se intenzivnije povećavale
na šumskoj nego na javnoj cesti. Na slikama 1 i 2 se vidi da ponekad
nakon početnog ubrzanja vozila, nakon određene prijeđene udaljenosti,
brzina počinje blago opadati.


Pokazalo se da su brzine vozila veće: na javnoj nego na šumskoj cesti;
kod kamiona nego kod kamiona s prikolicom; kod prazne nego kod pune
vožnje. U tabeli 2 prikazani su odnosi brzina pomoću koeficijenata na slijedeće
načine: 1. između vožnje na javnoj i šumskoj cesti, za praznu i
punu vožnju kamiona i kamiona s prikolicom; 2. između kamiona i kamiona
s prikolicom na šumskoj i javnoj cesti, kod prazne i pune vožnje;


3. između prazne i pune vožnje na šumskoj i javnoj cesti, za kamion i kamion
s prikolicom.
Kako se iz tabele vidi, brzina vozila u najvećoj mjeri ovisi o kvaliteti
ceste. Na javnoj asfaltiranoj cesti brzina istraživanih vozila bila je kod
prazne vožnje 2,54 do 2,61 puta, a kod pune vožnje 2,27 do 2,36 puta veća
nego na šumskoj cesti.


Opremljenost kamiona prikolicom u znatno manjoj mjeri utječe na
smanjenje brzine vožnje nego lošiji kvalitet puta. Brzine kamiona su 15%
do 18% veće od brzina kamiona s prikolicom kod prazne, a 26% do 3l°/o
kod pune vožnje.


UTOVAR I ISTOVAR TRUPACA HIDRAULIČNOM
DIZALICOM MONTIRANOM NA KAMION
Tabela 3


Podac i Utovar Istovar


Operativno vrijeme zahvata, min 1,26 0,75


Komada po zahvatu 1,31 1,58


Dužina komada, m 4,51 4,51


Srednji promjer komada, cm 36,10 36,10


Kubatura komada, m 0,46 0,46


Kubatura po zahvatu, nr 3 0,603 0,723


Operativno vrijeme, min/m* 2,0? 1,04
.