DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 39     <-- 39 -->        PDF

UDK 630*375. 5/8


KOMPARACIJA PRIJEVOZA TRUPACA POMOĆU KAMIONA
I KAMIONA S PRIKOLICOM


Stevan BOJANIN


SAŽETAK. U radnji tretira se problem prijevoza hrastovih i
bukovih trupaca kamionom i kamionom s prikolicom, na šumskoj
makadamskoj i na javnoj asfaltiranoj cesti. Obrađeno jevrijeme utovara i istovara, brzina vožnje, potrošak goriva i učinak
prijevoza, (op)


UVOD, PROBLEMATIKA I ZADATAK ISTRAŽIVANJA


Prijevoz drvne mase od pomoćnog stovarišta u šumi do mjesta prerade
ili stovarišta na željezničkoj stanici obavlja se u pravilu kamionima.
Kod nas je utovar i istovar tehničke oblovine potpuno mehaniziran, a kamioni
su u velikoj većini opremljeni montiranim hidrauličnim dizalicama.


U ovoj radnji raspravlja se rad na prijevozu trupaca kamionima i kamionima
s prikolicom na šumskoj i javnoj cesti.


Kod privlačenja se u starijim sastojinama primjenjuje metoda duge
oblovine a privlači se pomoću zglobnih traktora. Na pomoćnom stovaristu
se izrađuju trupci i ostali sortimenti koji se zatim transportiraju. U svijetu
se danas često transportiraju debla, odnosno duga oblovina, kako to
navode Lavoie (3), Pampel (4), Skaar (6) i drugi autori.


Udaljenosti prijevoza znatno variraju. Pored toga, uvjeti prijevoza su
na šumskoj cesti znatno teži nego na javnoj cesti. Variranje udjela šumske
i javne ceste u ukupnoj udaljenosti prijevoza dovodi do znatnog variranja
učinka kamiona.


Provedena su istraživanja brzina neopterećenih i opterećenih vozila na
šumskoj i javnoj cesti, nadalje je istražen rad utovara na pomoćnom stovaristu
i istovara na stovaristu pogona za preradu. Trupci su utovareni i
istovareni pomoću hidraulične dizalice montirane na kamion.


Odnosi brzina istog vozila na šumskoj i javnoj cesti predstavljaju elemente
da se ustanovi u kojoj mjeri kvalitet ceste utječe na brzinu i učinak
vozila. Iz toga se može zaključiti kakve puteve treba graditi.


Nadalje, iz odnosa brzina, odnosno učinaka kamiona i kamiona s prikolicom
na tretiranim cestama, dobija se uvid u prednost jednog ili drugog
vozila u određenim uvjetima.


* Prof. dr Stevan Bojanin, dipl. ing., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Šimunska c. br. 25.
137