DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 38     <-- 38 -->        PDF

ge organizacije i naša koju promatramo dosižu prag renlabiliteta kada su
u dugoročnoj ravnoteži, uslijed čega nema više novih poticaja ulasku novih
organizacija udruženog rada na tržište.


Prednja objašnjenja funkcioniranja monopolističke konkurencije idu za
tim da pokažu funkcioniranje mehanizma tržišta.


U slučaju šumarstva, ako bi šumsko gospodarstvo obavljalo integralno
sve poslove, postoji ozbiljna bojazan, koja je na žalost potkrijepljena nizom
praktičnih primjera, da dolazi do razbacivanja resursa, tj. sredstva
rada su daleko veća, a za vjerovati je i broj radnika, od prijeko potrebnog
da se obave poslovi u šumskom gospodarstvu. Šumskih gospodarstava,
kao što smo istakli, treba biti manje, da bi se osigurala potrajnost prihoda.
Nasuprot lomu, ako bi šumska gospodarstva planirala i imala sredstva
za sve radove potrebne za uzgajanje, njegu, zaštitu i eksploataciju šuma,
te poslove bi bilo bolje prepustiti velikom broju radnih organizacija specijaliziranih
za te poslove, koji bi, međusobno m ono polis tički konkurenti,
kratkoročno i dugoročno, kao što je prikazano u obrazloženju, radove izvodili
bez razbacivanja resursa. U tom slučaju bi za potrebne radove bila
plaćana niža cijena, što znači da bi šumskim gospodarstvima ostajalo više
sredstava za ostvarivanje dugoročnih ciljeva gospodarenja.


LITERATURA


1. Potočić , Z.: Ekonomika šumske privrede, 1977., Ekonomski fakultet, Osijek.
2.
Kraljić , B.; Ekonomsko-organizacione karakteristike i problematika šumarstva
Jugoslavije, 1971., ZIŠ Šumarski fakultet Zagreb.
3.
V i n e y, R.: L´economie forestiere, PUF, 1972., Paris.
4.
Spei del, G.: Forstliche Betriebswirtschaftslehre, 1967, P. Parey, Hamburg
& Berlin.
5.
Spei del, G., S t e i n 1 i n, H. (Ed.): Möglichkeiten optimaler Betriebsgestaltung
in der Forstwirtschaft, 1968, Bayerischer Landwirtschaftsverlag, München.
6. Dietrich , V.: Forstwirtschaftspolitik, 1953, P. Parey, Hamburg & Berlin.
7.
Bajl, A.: Osnove ekonomske analize i politike, 1979., Informator, Zagreb.
Functional Organization in Forestry: yes or no?


Summary


On the ocasion of discussion on cleared version of the Forestry Act in
professional circles came to controversies about ways of organization in forestry:
territorial-integrated or functional type.


Author, taking side of functional type of organization, presents arguments
in favour of such a type of organization, and necessary assumptions required
for realisation of expectations.


Paper invites professional public to discussion, in order to reach the clear
idea about aims of economising as well as ways to reach them with minimum
cost of resources.


KEY WORDS: Forestry Management — Monopoly Monopolistic Competition.