DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Prof. ĐURO HAMM, dipl. ing.


Prof. Đuro Hamm roden je 23. 2
1914. godine u Petrinji. Gimnaziju je
završio u Osijeku 1933. godine. Na
Tehničkom fakultetu elektrotehnički
smjer u Zagrebu završio je 1940. godine.
Već kao student više je puta boravio
na stručnoj praksi u inozemstvu.


Prvo namještenje dobio je kod Električnog
poduzeća banovine Hrvatske
(BEP) u Zagrebu u kome radi kao inženjer
projektant u Zagrebu i Osijeku.
1941. godine prelazi u šumsko Veleobrtno
poduzeće (sada Kombinat »Belišće
«) u Belišću u kome je obavljao
dužnost šefa pogonske centrale. Poslije
Oslobođenja nastavlja raditi u Belišću
na istoj dužnosti. Kao delegat Glavne
uprave za kemijsku preradu drva NK
Hrvatske sudjeluje u izradi prvog petogodišnjeg
plana.


Godine 1947. postavljen je za šefa kapitalne izgradnje, zatim za šefa
grupe za održavanje strojeva u glavnoj direkciji (a kasnije Ministarstvu) drvne
industrije NR Hrvatske u Zagrebu. Tokom 1948. godine bio je na studijskom
boravku u Švedskoj i Norveškoj.


Na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Sarajevu Đuro Hamm bio
je izabran za docenta 1950. godine. Na toj dužnosti radio je do 1953. godine


Godine 1953. zaposlio se u Institutu za drvnoindustrijska istraživanja
u Zagrebu. Školske 1953/54. godine profesor Hamm počeo je svoj dugogodišnji
pedagoški rad na našem Fakultetu. Te godine honorarno predaje »Radne strojeve
za drvo« i »Strojeve za transport i dizala«.


Godine 1956. izabran je za docenta na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
u Zagrebu iz predmeta »Radni strojevi za drvo« i »Elektronika«. Istodobno
povjereni su mu predmeti »Opće strojarstva« i »Strojevi za transport
i dizala«. Suradnja profesora Hamma sa privredom i Institutom za drvo u
Zagrebu ne prestaje. U razdoblju od 1958. do 1962. godine član je Komisije
za mašinogradnju Udruženja drvne industrije Jugoslavije. 1963. godine izabran
je za šefa Odjela za energetiku Instituta za drvo u Zagrebu.


Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu Đuro Hamm izabran je za izvanrenog
profesora 1963. godine, a za redovnog profesora 1972. godine. Od osnivanja
samostalnog šumarskog fakulteta profesor Đuro Hamm je predstojnik
Katedre za strojarstvo. Pored toga bio je prodekan Drvnoindustrijskog odjela,
predstojnik i član Izvršnog odbora Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji,
član Savjeta Šumarskog fakulteta i njegovih tijela.


Istodobno bio je obiman njegov pedagoški rad izvan Šumarskog fakulteta
u Zagrebu. Predaje na Šumarskom fakultetu u Sarajevu i Višoj tehničkoj školi
u Novoj Gradiški.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Kao profesor Šumarskog fakulteta u Zagrebu bio je na studijskom putovanju
u Austriji, SR Njemačkoj, Poljskoj i Švicarskoj.


Profesor Đuro Hamm je kontinuirano i intenzivno surađivao s drvnoindustrijskim
poduzećima u različitim krajevima naše zemlje. U toj suradnji
i znanstvenim istraživanjima nastalo je preko 60 znanstvenih i stručnih radova,
projekata i elaborata.


Čestitamo našem profesoru Hammu značajni jubilej. Zahvaljujemo mu
na velikom zalaganju i doprinosu našoj struci. Želimo mu puno zdravlja i
zadovoljstva!


* * *


Predsjednik Kolegijalnog poslovodnog odbora Šumarskog fakuleta Ivo
Knežević, dipl. inž., obratio se zatim svakom slavljeniku lijepim biranim
riječima, zahvalio se na njihovu velikom i značajnom doprinosu razvitku
šumarstva i prerade drva, te uspjesima Šumarskog fakulteta. Zatim je uvaženim
profesorima predao prigodne poklone.


Dr Joso Gračan direktor Šumarskog instituta Jastrebarsko, pozdravio je
profesore veterane naših struka. On se pri tom vrlo ljubazno zahvalio svima
na suradnji pomoći i njihovu doprinosu razvitku Instituta.


U ime profesora veterana govorio je prof, dr Milan Androić. On se najprije
zahvalio Šumarskogm fakultetu na priređenoj svečanosti. Zatim je evocirao
uspomene iz dugogodišnjeg rada u praksi, znanstveno-nastavnog rada,
društveno-političkog rada, međunarodne suradnje. Govorio je o uspjesima,
teškoćama i suradnji na Fakultetu. Za nove mlade nastavnike, znanstvene radnike
i suradnike Fakulteta, bile su to dragocjene pouke kako valja raditi.


Kad istodobno odlazi s Fakulteta šest vrhunskih stručnjaka, voditelja
znanstvenih disciplina, to predstavlja vrlo značajan događaj za Šumarski fakultet,
za šumarski i drvno-tehnološku struku. Međutim, naši slavljenici su
svojim planskim, pedagoškim i znanstvenim radom, osigurali da njihovi suradnici
produže nastavu i znanstveni rad u šumarstvu i preradi drva SR
Hrvatske na suvremenim saznaj ima. Time su časno obavili svoju obavezu
u povijesti šumarske i drvno-tehnološke nastave i znanosti naše Republike.
Raduje nas spoznaja da ćemo i ubuduće moći surađivati i koristiti njhovo
bogato znanje i iskustvo.


Dr S. Tomanić