DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Prof. dr IVO OPAClC


U ovom svečanom trenutku, kada
se ne opraštamo od naših cijenjenih i
dragih profesora, već kada im odajemo
svečano priznanje za njihov požrtvovan
dugogodišnji rad, dozvolite da se
podsjetimo i na njihov radni vijek.


Prof. dr Ivo Opačić, dipl. ing. rođen
je 19. XII 1914. u Glini. Osnovnu
školu i gimnaziju je završio u Sisku,
a diplomirao je na kemijskom odjelu
Tehnološkog fakulteta u Zagrebu 1941.
godine.


Službuje u Tvornici »Me-Ba« Zagreb,
Tvornici tanina Đurđenovac, Tvornici
tanina Sisak — kao tehnički upravitelj,
zatim kao tehnički upravitelj
Kemijskih tvornica Kombinata Belišće
te. kao referent kemijske prerade drva
Generalne direkcije drvne industrije
Zagreb.


Na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskog fakulteta prof. Opačić
je izabran za asistenta 1951. godine. Doktorirao je 1955. na Tehničkom fakultetu
u Zagrebu, a habitirao 1956. Docent postaje 1958. godine, izvanredni profesor
Šumarskog fakulteta 1961., a redovni profesor 1970. Od 1960. pa do
1984. bio je predstojnik Zavoda, kasnije Katedre za Kemijsku preradu drva.


Rad profesora dr Ive Opačića je u suradnji s privredom i na ovom
Fakultetu plodan i sveobuhvatan. Godinama nesebično surađuje sa nizom
naših institucija, tvornica i pojedinaca unapređujući istraživanja, proizvodnju
i kadrove. Osim toga surađivao je s institucijama, kao i pojedinim stručnjacima
iz drugih zemalja.


U svom je radu na Fakultetu prof, dr Ivo Opačić bio aktivan na znanstvenom
i na nastavnom području. Upoznat na temeljnim istraživanjima i
stručnoj primjeni opsežnog područja kemijske prerade drva. Rezultat takvog
rada može se vidjeti u cijelom nizu znanstvenih i stručnih publikacija u zemlji
i inozemstvu. Predugo bi trajalo nabrajanje desetaka znanstvenih, stručnih
i drugih radova prof, dr Ive Opačića. Posebna je zasluga prof, dr Ive
Opačića formiranje i opremanje laboratorija za kemijsku preradu drva na
Šumarskom fakultetu. U tom se laboratoriju danas nastavljaju istraživanja
na području kemijske prerade drva, kao i rad sa studentima.


U nastavnom radu i na odgoju mladih kadrova pokazao je svoje velike
pedagoške sposobnosti. Putem predmeta koje je uveo, i udžbenika koje je
napisao prof, dr Ivo Opačić, cijeli se niz generacija studenata upoznavao s
tim velikim područjem. Postdiplomskom nastavom na području kemijske prerade
drva kao i disertacijskim radovima pod mentorstvom prof. Opačića,
formirao se niz stručnjaka u proizvodnji i na Fakultetu.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Međutim, sve su to svima nama više ili manje poznate činjenice. Ono što
se ne može iskazati brojem publikacija, diplomiranih studenata, magisterija
i doktorata sama je ličnost profesora dr Ive Opačića. Svi oni koji su bili
njegovi studenti ili njegovi suradnici ili kolege na Fakultetu, kao i stručnjaci
iz proizvodnje mogli su upoznati, a i danas uočavaju njegov način ophođenja.
Uvijek smiren, staložen i konstruktivan prenosio je svoje misli i ideje na one
s kojima je dolazio u doticaj. Posebno su mu na srcu ležali mlađi kadrovi,
koje je savjetovao, podsticao unapređivao i vodio na sebi svojstven miran
i nenametljiv način. Uvijek je bio korektan i besprijekoran kada je bio u
pitanju znanstveni probitak, ali i pun razumijevanja i topline za sve životne
probleme.


Uz svoj rad na znanstvenom, stručnom i pedagoškom području prof.
Opačić je obavljao i niz organizacijskih dužnosti.


Za svoj požrtvovani rad prof, dr Ivo Opačić odlikovan je ordenom predsjednika
SFRJ Josipa Broza Tita, a ove je godine predložen od strane Znanstveno-
nastavnog vijeća Šumarskog fakulteta za dodjelu nagrade »Nikola Tesla
«.


Kako što smo već rekli, mi se u ovom trenutku ne opraštamo s našim
profesorom Opačićem. Slobodni smo ga zamoliti, u ime Katedre za kemijsku
preradu drva i ostalih radnih ljudi Šumarskog fakulteta, da nam i u buduće,
kao i do sada, svojim znanjem i savjetom pomogne u daljnjem radu na području
kemijske prerade drva čiji je on utemeljitelj na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu. U ime cijelog kolektiva, želimo prof, dr Ivi Opačiću puno zdravlja
i još mnogo godina u sreći i zadovoljstvu.


M. Biffl