DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Prof. dr STJEPAN BERTOVIC


Prof. dr Stjepan Bertovic rođen je


19. 10. 1922. godine u Gaju kod Vrbovca.
Diplomirao je 1950., doktorirao
1970., a habitirao 1972. godine na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Stjepan Bertovic je izuzetno djelatan
znanstveni i stručni radnik. Napisao
je više od stotinu, do danas, objavljenih
radova s tendencijom daljnjeg
znanstvenog i stručnog djelovanja.


Mnoge njegove ideje i stručni savjeti
ugrađeni su u radove učenika pa
je teško obuhvatiti sveukupan dosadašnji
opus ovoga vrijednog i plodnog
znanstvenika.


Životni put prof, dr Stjepana Bertovića
određen je susretom s velikim
botaničarom i fitocenologom svjetskog
glasa, prof, dr Ivom Horvatom. Berto


vic postaje jedan od njegovih prvih i najboljih suradnika, a poznavanjem
kartografije omogućuje, uz predani i muktrpni rad, izlaženje prvih karata
biljnih zajednica u SR Hrvatskoj.


Poslije Horvatove smrti nastavlja Bertovic njegovo djelo te kao rukovoditelj
Odsjeka za fitocenologiju i Odjela za tipologiju i ekologiju šuma Instituta
za šumarska istraživanja u Zagrebu, organizira komprativna fitocenološka
istraživanja, s težnjom primjene istraživačkih rezultata u šumarstvu,
zaštiti prirode i prostornom planiranju.


U organiziranju i sintezi rezultata ovih istraživanja pokazao je Bertovic
izuzetnu sposobnost, te sklonost potpunog davanja sebe u taj rad. To razdoblje
djelovanja prof. Bertovića predstavlja najuspješniji dio aktivnog života.
Rezultat njegova djelovanja je primjena tipologije šuma u gospodarenju šumskim
fondom Hrvatske što predstavlja značajan korak stručnog napretka.


Prof. Bertovic isticao se u zaštiti prirode i njegovo djelovanje u tom
području obilježeno je značajnim uspjesima.


U svom fakultetskom razdoblju od 1970—1984. godine prof, dr Stjepan
Bertovic naročito se isticao u oblikovanju kolegija Fitološka bioklimatologija
u koji ugrađuje svoja bogata znanstvena i stručna iskustva.


Djelovanje Bertovića prelazi često fakultetske okvire pa intenzitno surađuje
u različitim projektnim zadacima drugih institucija. Zapažena je njegova
plodna suradnja s Urbanističkim institutom SR Hrvatske u izradi prostornih
planova gdje obrađuje biološku šumsku komponentu.


Na zagrebačkom Sveučilištu vodi više kolegija u postdiplomskoj nastavi.
Bio je član Znanstveno-stručnog kolegija i stalni vanjski suradnik Instituta
za botaniku Sveučilišta u Zagrebu, u kojem je, posebno 1961—1965, radio na
pripremi Vegetacijske karte Jugoslavije.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Prof. Bertović bio je aktivan i izvan granica naše zemlje pa je tako na
poziv Poljske akademije nauka sudjelovao u istraživanju i kartiranju vegetacije
na Tatrama u suradnji s B. Pawlowskim i I. Horvatom. Nadalje, Odjel za geografiju
Sveučilišta Kanzas (SAD) povjerio mu je izradu bibliografije vegetacijskih
karata za područje Jugoslavije a na više međunarodnih skupova sudjeluje
referatima.


Dozvolite mi da prof. Bertoviću zahvalim za sve dosadašnje napore znanstvenika
i stručnjaka kojima je unaprijedio šumarsku znanost i struku i time
doprinio razvoju i djelovanju Šumarskog fakulteta Sveučiliša u Zagrebu.


B. Prpić