DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Prof. dr ROKO BENIĆ


Prof. dr Roko Benić, redovni profesor
Šumarskog fakulteta u Zagrebu
umirovljen je nakon 46 godina plodnog
rada, prvo u šumarskoj operativi,
a zatim na Šumarskom fakultetu u
Zagrebu.


Prof. dr Roko Benić rođen 1911.
godine u Glogovici kod Slavonskog
Broda. Gimnaziju je završio u SI. Brodu
1930. godine i upisao se na Poljoprivredno-
šumarski fakultet u Zagrebu,
a završio ga 1934. godine. 1935. godine
počinje njegov stručni šumarski rad na
raznovrsnim poslovima u šumarstvu: u
Inspektoratu za pošumljavanje krša
Senj; u Direkciji šuma Banja Luka, u
Šumskoj manipulaciji Spačva; u Okružnom
narodnom odboru Slavonski
Brod; u Šumskom gospodarstvu »Spačva
« Vinkovci; u Glavnoj direkciji


šumskih gospodarstva Zagreb. Bio je načelnik Šumarskog odjela Okružnog
narodnog odbora te tehnički i glavni direktor Šumskog gospodarstva.
1.1. 1948. godine postao je asistent na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta. Doktorsku disertaciju je odbranio 18. 5. 1953., a
zatim je izabran za docenta, izvanrednog profesora te 1961. godine za redovnog
profesora iz predmeta »Iskorišćavanje šuma«, »Eksploatacija šuma« i
-Organizacija rada u drvnoj industriji«. U ta tri područja prof, dr Roko Benić
je djelovao kao pedagog, te radio na istraživanjima i objavio brojne znanstvene
i stručne članke.


Bio je šest mjeseci na studijskom boravku u Engleskoj (Oxford, Princes
Risborough), a zatim u SSSR-u. ČSSR-u, Kanadi, Norveškoj.


Prof. dr Roko Benić je sudjelovao s referatima na brojnim znanstvenim
skupovima u inozemstvu (kongres IUFRO te na 12 internacionanlih simpozija
iz iskorišćivanja šuma, što ih je organizrala Evropska zajednica znanstvenih
radnika iz područja iskorišćivanja šuma). Također je s referatima
sudjelovao i na brojnim savjetovanjima u našoj zemlji.


Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, prof, dr Roko Benić je obavljao
brojne dužnosti. Bio je predstojnik Katedre za iskorišćivanje šuma, prodekan
Drvno-industrijskog odjela, predsjednik Upravnog odbora Fakulteta,
dekan Fakulteta, predsjednik Izvršnog odbora pokusnih i nastavnih šumskih
objekata Fakulteta i član Izvršnog odbora za istraživanja u šumarstvu


Na Biotehniškoj fakulteti u Ljubljani, prof, dr Roko Benić je godinama
održavao nastavu iz predmeta »Organizacija rada u drvnoj industriji« za što
je dobio posebno priznanje i zlatnu plaketu. 1982. godine odlikovan je republičkom
nagradom »Nikola Tesla«. Pored toga dobio je povelje i zlatne plakete
za suradnju s više stručnih institucija.


109
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Posebnu pažnju je prof, dr Roko Benić posvetio odgoju kadrova na postdiplomskoj
nastavi. Bio je mentor četvorici doktoranata iz znanstvenog područja
Iskorišćivanja šuma i četvorici iz Organizacije rada u drvnoj industriji
u Zagrebu, te jednom doktorantu u Ljubljani. Nadalje je bio mentor devetorici
magistranata iz znanstvenog područja Iskorišćivanje šuma i osamnaestorici
z Organizacije rada u drvnoj industriji.


Prof. dr Roko Benić je napisao udžbenik »Organizacija rada u drvnoj
industriji«, sudjelovao je u pisanju udžbenika »Eksploatacija šuma« i napisao
je više priručnika.


S. Bojanin