DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Za sve isplate i uplate postoje uredni
blagajnički dokumenti ovjereni od predsjednika
i pregledani po nadzornim organima.


Moli se prednji izvještaj uzeti na znanje.


e) N a d a n S i r o t i ć, dipl. inž. s nekoliko
rečenica obavještava Skupštinu da
je poslovanje u prethodnom razdoblju bilo
u skladu zakonskih društvenih normi.


Izvještaji su usvojeni bez primjedbi.


Ad. 3.


Predsjedavajući poziva prisutne da se
jave za diskusiju, a posebno se obraća Tomislavu
Krnjaku, dipl. inž. i Slavku Horvatinovieu,
dipl. inž., koje poziva da neposredno
sudjeluju u raspravi o aktualnim
pitanjima — šumarstva, prerade drva i
prometa.


Između ostalog govori o Društvu i Savezu
inženjera šumarstva i drvne industrije,
koje djeluje pet i više generacija sa
značajnim rezultatima, koje smo postigli
u dosadašnjem razvoju. I danas nas povezuje
naš Šumarski list, ali nisu dovoljno
prisutne i druge aktivnosti naših članova,
koje bi osigurale značajniji utjecaj na momogući
brži razvoj u šumarstvu i preradi
drva. Pred nama su veliki zadaci, osobito
pred mladim kolegama, i velika odgovornost
da međusobno ugrađujemo naša znanja
i iskustvo kroz optimalne oblike i sadržaje
naših organizacija udruženog rada
i njihovo povezivanje u šire okvire socijalističkog
društva.


1. Srećko Vanjković, dipl. inž.:
Mislio sam da će prvo mlađi članovi diskutirati,
no da ne gubimo vrijeme, želim
se ukratko osvrnuti na ove događaje oko
primjene Zakona o šumama. I najodgovorniji
organi u Hrvatskoj moraju intervenirati
i upućivati nas kako treba raditi —
to je vrlo neugodno slušati. Morali bi te
stvari u prethodnom postupku raščistiti i
zajednički utvrditi što je u interesu struke
i društva u cjelini. U dosadašnjem razvoju,
bilo je puno reorganizacija i vodila se je
teška borba s prirodnim i drugim smetnjama
u obavljanju zadataka u šumarstvu.
Trebalo bi ozbiljno razmotriti i rješiti osnovne
uzroke zbog čega zaostaje razvoj u
drvnoj industriji.


2. Slavko Horvatović, dipl. inž.
Želio bi usporediti rad ovog DIT-a sa drugim
u Hrvatskoj u proteklom razdoblju,
jer na taj način možemo doći do objektivnije
ocjene u radu. Treba priznati Piškoriću,
Vanjkoviću, Antoljaku i drugim da ne
nabrajam ,koji su dali veliki doprinos redovnim
i posebnim aktivnostima DIT-a a
i na taj način i društveni i stručni značaj
ukupnom djelovanju našeg Saveza. DIT
Zagreb, osobito njegovi stariji članovi, uspješno
je organizirao značajan broj stručnih
razgovora s predstavnicima drugih
DIT-ova, zatim predavanja i razgovora na
vrlo aktualna pitanja u struci i društvu.
Šteta je što se mlađi članovi više ne uključuju
u te akcije, jer bi sigurno postigli
znatno veće rezultate. Treba u tome pravcu
više aktivirati Predsjedništvo i aktivnijih
članova, koji će utjecati i na ne brojne
neaktivne članove, tada neće izostati očekivani
uspjesi DIT-a i Saveza.
3. N a d a n S i r o t i ć, dipl. inž.: Možemo
biti ponosni na naše prethodnike što
su nam izgradili ovako divan Šumarski
dom i stvorili dobre uvjete za naš rad.
Kako koristimo taj Dom to je drugo pitanje,
sigurno bi mogli i bolje i svrsishodnije.
Sada se vrši adaptacija — obnova
pročelja i time stvaramo uvjete za daljnje
još racionalnije korištenje doma. I sada
imamo u našem planu organiziranje više
predavanja na određene teme, te kontakte
i susrete s drugim DIT-ovima (Vinkovci,
Bjelovar, SI. Brod i dr.). Trebalo bi više
voditi brigu o starijim i bolesnim članovima
— posjete i si. moramo organizirano
provoditi.
4. Tomislav K r n j a k, dipl. inž.
pomoćnik predsjednika Rep. komiteta za
poljoprivredu i šumarstvo. Drago mi je
što sam danas ovdje, šteta je da u radu
Skupštine ne sudjeluje veći broj mladih
članova. Ne treba generalno suditi,
no sigurno je da određeni broj članova nije