DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 98     <-- 98 -->        PDF

3.
Predavanje 09. 02. 1984. mr ing. Stjepan
Petrović: U radu i djelovanju Instituta
za drvo.
4.
Ekskurzija na područje Šumarije Novoselec
08. 05. 1984. sa izletom u šumu
Žuticu, radi vrlo negativnih ekoloških
utjecaja na taj objekat. Posjet tvornici
namještaja »Novoselec«.
5.
Ekskurzija na područje Šumskog gospodarstva
Karlovac, Šumarija Vojnić u
Petrovu Goru i posjet spomen objektu
revolucije, 12. 06. 1984.
6.
Predavanje 12. 07. 1984. ing. Vlado Mihelić,
Šumsko gospodarstvo hortikultura
Zagreb: Park Maksimir od osnutka do
danas i planovi razvoja za budućnost.
7.
Ekskurzija u Šumsko gospodarstvo Varaždin,
pregled kulturno-povijesnih objekata,
akumulaciono jezero i izlet na
Ivančicu dana 29. 10. 1984.
8.
Sjednica Upravnog odbora 14. 11. 1984.
sa temom organiziranja redovne godišnje
Skupštine Društva za 07. 12. 1984.
9.
Predavanje prol. dr Bozo Stilinović: Plitvička
jezera u svjetlu limnoloških istraživanja
dana 22. 11. 1984.
U svemu je održano 13 predavanja 11
stručnih ekskurzija 7 sjednica Upravnog
odbora i 1 ispraćaj Stare godine, i time je
predstavljen rad Društva u tom periodu.
Točno je ,da se moglo i više organizirati,
naročito predavanja, ali i ovo, koliko je
učinjeno predstavlja jedan solidan rad. Na
organizaciji ekskurzija i predavanja radilo
je više naših članova, koji su osobnim kontaktima
na terenu i u Zagrebu omogućili
realizaciju toga programa. Svakako da je
trebalo organizirati više stručnih predavanja,
jer je u Zagrebu koncentrirana šumarska
nauka i rukovodeće organizacije,
ali bilo je i subjektivnih i objektivnih razloga,
da se nije više organiziralo. Nova organizacija
u sekcije i delegatski sistem približiti
će Društvo pojedinoj grupaciji, nauci
u praksi, omogućiti će veći kontakt
među članovima pojedinih grupacija. Ovo
više, ako rukovodeći ljudi Društva budu
izabrani od aktivnih članova, kojima će biti
lakše, da uspostave međusobne kontakte


i da rad u Društvu usmjere na najaktuelnija
pitanja. Ovo Društvo u svom društvenom
Domu treba biti forum, u kome će se
slobodno razmjenjivati mišljenja davati
sugestije i prijedloge za afirmiranje šumarske
struke.


b) Emanuel Vilček, dipl. inž. čita


BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ


za
glavnu godišnju Skupštinu Društva in


ženjera i tehničara šumarstva i drvne in


dustrije Zagreb, održane 07. 12. 1984. go


dine.


Društvo broji 232 evidentirana člana,


međutim svi ne plaćaju redovito članarinu


pa ih je u ovoj godini platilo svega 145 što


se uglavnom može zahvaliti pomoćnim bla


gajnicima u pojedinim radnim organiza


cijama. Za pohvaliti je kolege ing. Sa


go v c a u Općem udruženju mr D o k u š a


u Institutu Jastrebarsko, te drugaricu Ma


ricu Pocrnić u Institutu za drvo te mr


Prebježića i Mr Lukića na Šum.


fakultetu, koji mi pomažu i uberu čla


narinu u svojim organizacijama.


Naplata članarine nekako ne ide u radnoj
organizaciji »M. Šavrić« jer drugovi zaduženi
za to nisu ništa učinili ni u toku
1983. niti ove godine. Manje više imade
poteškoća i sa penzionerima koji ne dolaze
u Društvo na »Šumarske četvrtke«.


U toku ove 1984. godine ubrano je članarine
i dobrovoljnih priloga 16.250.— din,
što sa aktivom iz ranijih godina od 32.674,55
din. čine ukupni primitak od 48.924,15 din.


U
toku ove godine 1984. do danas je


utrošeno za


nabavu inventara 1.683,70 din.
post. troškove 1.560,00 din.


kane. materijal i
umnož. dopisa 2.360,00
put. troškove 220,00 din.


Svega 5.823,70 din.


tako kada se odbije od primitka ostaje
saldo na današnji dan od 43.100,45 din. koji
se nalaze na žiro-računu Društva i u blagajni
Društva.