DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 97     <-- 97 -->        PDF

najviše angažirani i najbrojniji na svim
organiziranim stručnim predavanjima, predavanjima
za animaciju članova i ekskurzijama.
Time su omogućili, da koliko toliko
održavaju kontakt sa naukom i praksom,
te da kontaktima na terenu upoznaju sadanju
organizaciju i rad, da prenesu svoja
iskustva i zapažanja i konačno da budu bar
unekoliko povezani sa svojim radom u
aktivnoj službi. Naravno da je aktivnim
stručnjacima radnicima i članovima to bilo
omogućeno svojim redovnim radom i zadacima.
Naročito su omogućili održavanje
»Šumarskog četvrtka« koji je dugogodišnja
tradicija, koga treba trajno održavati i bolje
unaprijediti.


Rad Društva u tom periodu kronološki
tekao je kako slijedi:


Godina 1982.


1.
Konstituirajuća sjednica Upravnog odbora
03. 06. 1982.
2.
Predavanje 17. 06. 1982. ing. Bogomil
Hribljan: Radovi i razgovori o Kamerunu.
3.
Ekskurzija 30. 09. 1982. na područje
Šumskog gospodarstva Vrbovsko.
4.
Ekskurzija 14. 10. 1982. na područje
Šumarije Vrbovec.
5.
Sjednica Upravnog odbora Društva 28.
10.
1982.
6.
Predavanje 25. 10. 1982. ing. Tomislav
Krnjak: Međuovisnost proizvodnje i izvoza,
te osnovne postavke Zakona o
šumama.
7.
Ekskurzija 02. 12. 1982. na područje
Šumskog gospodarstva Brezice.
8.
Predavanje 16. 12. 1982. ing. Stanislav
Tomaševski: Izvozne mogućnosti i dilema
proizvoda drvne industrije i prerade
drva, na vanjsko tržište, sa osvrtom
na ekonomske mjere stabilizacije i
prijedloga Zakona o deviznom poslovanju.
Godina 1983.


1.
Predavanje 20. 01. 1983. ing. Martin
Jazbec: Razvoj i položaj SOUR-a »Marko
Savrić«.
2.
Sjednica Upravnog odbora Društva 03.
02.
1983.
3.
Predavanje 10. 02. 1983. ing. Drago
Biondić: Kriteriji za ocjenjrvanje uspješno
razvijenih proizvoda drvne industrije.
4.
Sjednica Upravnog odbora Društva 17.
03.
1983.
5.
Predavanje 24. 03. 1983. dr Đuro Kovačić:
Unapređenje proizvodnje u hrastovim
šumama.
6.
Predavanje 14. 04. 1983. dr Ljubica
Stromar član JAZU: Utjecaj Sredozemlja
na kretanje ptica.
7.
Ekskurzija članova Društva u Slavonski
Brod zajednički sa Šumarskim Društvom
iz Beograda 18. 05. 1983. godine.
8.
Ekskurzija 25. 05. 1983. u Jastrebarsko
na područje Šumarije Jastrebarsko.
9.
Ekskurzija 16. 09. 1983. na područje
Šumarije u Donjoj Stubici.
10.
Ekskurzija 12. 10. 1983. na područje
Šumarije u Lipovljanima, pilana u Lipovoljanima
i tvornica kuhinja u Novskoj.
11.
Ekskurzija 09. 11. 1983. godine na područje
Šumskog gospodarstva Sisak,
na područje Šumarija Petrinja, Glina
i Rujevac u Šamaricu.
12.
Predavanje 15. 12. 1983. ing. Bogumil
Čop: Pilanarska prerada i odnosi sa
šumarstvom.
13.
Sjednica Upravnog odbora Društva 15.
11.
1983.
14.
Proslava sa ispraćajem stare 1983. godine
29. 12. 1983., voditelj ing. Srećko
Vanjković i član opere Marija Bukovac.
Godina 1984


1.
Predavanje 26. 01. 1984. mr ing. Joso
Gračan: Rad i djelovanje Instituta za
šumarstvo Jastrebarsko.


2.
Predavanje prof. dr Ivan Mikloš: Sa putovanja
na Kubi (sa projekcijama) 02.
02.
1984.