DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Štimac. U Sud časti ing. Zrinko Grohovac i


ing. Branko Spečić.


Osnovni zadaci, koji su postavljeni u
okviru Statuta određeni su kao prvenstveno
evidentiranje i učlanjivanje u Društvo
svih šumarskih inženjera i tehničara, aktivne
i umirovljenike, na području zagrebačke
regije, koja je i teritorij Društva Zagreb.
Drugo, da se u rad Društva uključe
svi članovi, bilo kao cjelina ili po grupacijama,
da se iznose i analiziraju problemi,
stanje, razvoj šumarstva, nova dostignuća,
prema specifičnim granama, unutar širokog
diapazona struke. Da se upoznaju i
prenesu naročito dostignuća naučnih institucija
iz svih grana šumarske struke, da
se prenose iskustva, metode i rezultati rada
sa područja regije i izvan nje. Provodili
bi se stalni kontakti srodnih i međuovisnih
grana, sa predavanjima, slobodnim razgovorima,
direktno na terenu, sve u cilju
povećanja kvantiteta i kvalitete proizvodnje.
Šumarski dom u Zagrebu pruža sve
mogućnosti, da bude radna tribina za sve
aktivnosti kao i za animaciju članova, da
se stalno sa »Šumarskim četvrto m«
održava kontakt što moguće većeg broja
članova, jer Društveni dom to može primiti.


Okupljanje, odnosno učlanjivanje šumarskih
inženjera i tehničara provedeno je
dosta uspješno, zahvaljujući vrlo aktivnom
blagajniku ing. Emanuelu V i 1 č e k u, te
je učlanjeno prosječno 180 šumarskih inženjera
i tehničara, što čini oko polovice stručnjaka
šumarstva, koji žive na teritoriju
ove regije.


Drugi dio programa, nije proveden idealno,
kako je zamišljen. Pokušalo se privući
sa predavanjima o aktuelnostima, problemima,
najnovijim dostignućima nauke
i prakse daleko veći broj stručnjaka, a ne
jedva od 40—50 članova. Nijedna od ovih
grupacija u svojoj grani nije provodila
neke akcije u okviru Društva i u društvenim
prostorijama, nego je sve organizirano
iz centra i pismeno i usmeno pozivani
članovi Društva. Svakako je trebalo, da se
više angažiraju predstavnici Upravnog od


bora u grupacijama ali eto, do toga nije


došlo. Svakako i ova centralna uprava mo


gla je više napraviti, ali su često objek


tivni i subjektivni razlozi to onemogućili.


Ali ipak treba priznati da je dosta toga


učinjeno. Upravni odbor donio je zaklju


čak, da se ide dalje u decentralizaciju dru


štva i da se rad više prenese na pojedine


grupacije šumarstva na području ove re


gije.


Prema načelima Ustava i Zakona o
društvenim organizacijama i udruženjima
građana Savez IT (inženjera i tehničara)
šumarstva i drvne industrije usvojio je
novi Statut Saveza. Na osnovu njega sastavljen
je i novi Statut DIT-a šumarstva
i drvne industrije Zagreb, te se osnovna
promjena sastoji u tome, da Skupštinu
čine sada delegati, a Društvo se raščlanjuje´
u sekcije, te delegati sekcija čine Skupštinu
Društva. Sekcije trebaju biti nosioci
aktivnosti, bilo kao grupacije za svoje područje
rada, bilo sa drugima, ali će i centralna
uprava analogno angažirati se i sa-
rađivati sa sekcijama. Donošenje Statuta
je i posebna točka dnevnog reda.


Predviđeno je formiranje sedamsek c
i j a, radi velikog broja radnih organizacija
i specifičnosti posla, te dislokaciji organizacija
šumarstva na području regije.
Te bi sekcije bile: 1. Šumsko gospodarstvo
Zagreb sa šumarijama, 2. Industrija »Marko
Savrić« i druge drvne industrije, 3. Institut
za drvo i Drvno industrijski odjel
Šumarskog fakulteta, 4. Šumarski odjel Šumarskog
fakulteta i Šumarski institut, 5.
Opće udruženje šumarstva, Šumarska inspekcija,
Komitet za šumarstvo, Zavod za
zaštitu prirode, 6. »Exportdrvo« i ostale
radne organizacije trgovine drvnim proizvodima,
7. Umirovljenici šumarski inžeJ
njeri i tehničari šumarstva. Predsjedništvo
Društva predstavljali bi predsjednik, tajnik
i blagajnik kao centar, a predsjednici
sekcija ostali članovi Predsjedništva.


Ako se analizira rad Društva u ovom
mandatnom periodu, naročito sa akcentom
tko je u tom radu najviše sudjelovao, mora
se naglasiti, da su umirovljenici bili