DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 95     <-- 95 -->        PDF

ZAPISNIK
sa redovne godišnje Skupštine Društva inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Zagreb, održane 7. prosinca 1984. godine u Zagrebu,
Trg Mažuranića 11.


Prisutno: 57 članova DIT-a


Dr Zvonko Potočić, predsjednik
pozdravlja sve prisutne sa nekoliko uvodnih
napomena o radu u proteklom razdoblju
i narednim zadacima DIT-a, koje
treba rješavati u interesu unapređenja proizvodnje
i stručnog djelovanja u šumarstvu
i industrijskoj preradi drva. Između
ostalog naglašava da imamo dobre uvjete
za organiziranje aktivnosti, potrebno je
znatno veće sudjelovanje i angažiranje naših
mladih članova u konkretnim akcijama
DIT-a i Saveza ITSDI Hrvatske. Predlaže
radno Predsjedništvo u sastavu: 1.
Vladimir Špoljarić, dipl. inž. 2. Krznar
Ankica, dipl. inž. 3. Komac Mladen, dipl.
inž., koje prisutni prihvaćaju.


Vladimir Špoljarić, zahvaljuje
se u ime radnog Predsjedništva na izboru
i predlaže slijedeći dnevni red skupštine:


1.
Otvaranje skupštine i izbor drugih organa
skupštine (kandidacione komisije
i zapisničara).
2.
Izvještaj upravnog i nadzornog odbora
za proteklo razdoblje.
3.
Rasprava o izvještajima.
4.
Prijedlog novog Statuta.
5.
Razrješnica starom Odboru.
6.
Izbor Predsjedništva i Samoupravne
kontrole za iduće razdoblje.
7.
Razno.
Dnevni red skupštinari usvajaju.
Ad. 1.


a) Usvaja se prijedlog kandidacione
komisije u sastavu: 1. Drago Majer, dipl.
inž. 2. Vlado Babić, dipl. inž. i 3. Milivoj
Wurth, dipl. inž.


b) Usvaja se prijedlog za zapisničara:
Ivan Maričević, dipl. inž.


Ad. 2.


Franjo Petrovi ć, dipl. inž., tajnik
čita:


IZVJEŠTAJ


za redovnu godišnju skupštinu DIT-a šumarstva
i drvne industrije o radu Društva
u periodu od zadnje skupštine dana 2. svibnja
1982. godine do današnje redovne
skupštine dana 7. prosinca 1984. godine.


Na prošloj skupštini Društva izabran je
Upravni odbor od 13 članova, Nadzorni 3
člana i Sud časti 2 člana. Izabrani su za
predsjednika prof. dr Zvonko Potočić aklamacijom
te ostalih 12 članova, koji su na
prvoj sjednici Upravnog odbora od 3. lipnja
1982. godine konstituirali odbor i to
tajnik ing. Franjo Petrović, blagajnik ing.
Emanuel Vilček, za članove ing. Mladen
Komac i ing. Josip Edžep iz »Marka Savrića
« za grupu drvne industrije, mr ing.
Ivan Kuzmanić iz »Exportdrva« za njihove
članove i za ostale trgovačke kuće te
grane, ing. Marijan Sagovac iz Općeg udruženja
šumarstva, ing. Miro Harapin i
ing. Ankica Krznar za članove iz Instituta
za šumarstvo u Jastrebarskom i Zagrebu,
Ivo Petričević iz šumarije Remetinec
za članove Šumskog gospodarstva Zagreb
i šumarija, mr ing. Nikola Lukić iz
Šumarskog fakulteta Zagreb za članove sa
fakulteta, ing. Drago Biondić iz Instituta
za drvo za njihove članove, ing. Tošo Radaković
iz Komiteta za šumarstvo za članove
Komiteta i ostalu šumarsku inspekciju
zagrebačke regije. Time su u Upravu
uključeni predstavnici velikih grupacija iz
oblasti šumarstva, prerade, prodaje i naučnih
institucija, kako bi se rad decentralizirao
i koncentrirao u sličnim grupacijama
i rukovodio sa isturenim članovima
Upravnog odbora.


U nadzorni odbor izabrani su ing. Nadan
Sirotić, ing. Edo Gradečki i ing. Ivan


93