DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 94     <-- 94 -->        PDF

sa predstavnicima drvne industrije. Razgovor
se je vodio u našim poslovnim prostorijama,
i iprihvatili smo prijedlog predstavnika
Instituta za drvo da Savez kao
suorganizator sudjeluje u toj aktivnost1.


Smatrali smo da organiziranje takvog
razgovora može doprinjeti lakšem i (bržem
sporazumijevanju između zainteresiranih
subjekata u toku pripreme za predmetno
savjetovanje. Nadamo se da će se objektivno
sagledati sve mogućnosti za pravovremeno
usaglašavanje stavova o svim bitnim
pitanjima u vezi organiziranja savjetovanja.


Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali
(Dr Prpić, Mr Petrović, Dr Komlenović i
ing. Maričević) zaključeno je da se nastave
aktivnosti na organiziranju savjetovanja
i da se sudjelovanje Saveza kao suorganizatora
u organiziranju stručnog razgovora
povodom 35. obljetnice Inst´tuta ocjenjuje
pozitivno i korisno.


Ađ. 6.


Tomislav Starčevi ć, dipl, inž. i dalje
su prisutni velik; problemi oko praktične
primjene Zakona o šumama. Komisija
Sabora SR Hrvatske inajneposrednije
prati primjenu po pojedinim područjima
i daje svoje mišljenje o predloženim rješenjima.
Za većinu predloženih rješenja dato
je .pozitivno mišljenje (do 80°/o) no još
uvijek na nekoliko^ područja predložena
rješenja nisu zadovoljavajuća, i u toku su
usaglašavanja. Zbog sporosti u provođenju
zakona i prisutnjh otpora i organi CK
SK Hrvatske jasno su dali do znanja da se
Zakon o šumama mora adekvatno provesti
u svim sredinama.


Zamjera se i Savezu ITŠĐI Hrvatske
što se pravovremeno nije uključio u te
aktivnosti i svojim .stručnim stavovima do


prineo pozitivnim kretanjima u primjen
zakona i sigurno bi bilo manje negativnih
utjecaja na praktična rješenja i u donošenju
i provedbi zakona.


Treba prihvatiti ovu stvarnost i nastojati
da se usmjere sve snage struke, kako
,hi se osigurala moguća racionalnija rjsšenja
primjene.


Nakon kraće diskusije prihvaćena je informacija
s napomenom da se u Savezu i
DIT-ovirna prate kretanja i po potrebi
stavi ,na dnevni red sjednice Predsjedništva
aktualna problematika.


Ađ. 7.


1. Obrazloženje Instituta za zemlje u
razvoju za adaptac ju tavana iz već ranije
utvrđenih razloga nije prihvaćeno.
Institutu za drvo Zagreb priznaju se
troškovi za saniranje dijela podrumskog
prostora u iznosu 210.000.— dinara i za
nastale troškove za obnavljanje stubišta u
ul. 8. maja do ulaza u podrumske prostorije
Instituta u iznosu 110.000.— dinara.


2. Daje se suglasnost na podnesen´ zahtjev
SIZ-1 za znanstveni rad, a za sufinanciranje
časopisa »Šumarski list«.
3. Odobravaju se sredstva za nabavku:
dinara


a) manjkajućih t skamica do 300.000.—


b) knjiga za biblioteku do 50.000.—


c) znački IT do 10.000.-~


d) za šumarsku zabavu do 10.000.—


e) za rad Šum. društva Zgb. 10.000.—


Zapisničar:


Ing, Ivan Maričević, v. r.


Predsjednik Predsjedništva:
Dr Nikola Komlenović, v. r.