DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 91     <-- 91 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


3. sjednice Predsjedništva Saveza inženjera
i .tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, koja je održana 23.
listopada 1984. godine u 12,00 sati u Zagrebu,
Trg Mažuranića 11.
Prisutni: dr Nikola Komlenović, dr
Đuro Kovačić, ,mr Stjepan Petrović, mr
Viče Ivaničeviić, dr Branimir Prpić, mr
Vladimir Bogati, dipl. idipl. inž. Stevan Vlaisavljević, dipl.
inž. Adam Pavlović, dipl. inž, Oskar Piškorić
,i dipl. inž. Ivan Maričević.


DNEVNI R E iD


1. Usvajanje zapisnika s 2.. sjednice
Predsjedništva — dr Nikola Komlenović
2. Izvještaj o paslo´vanju za I — IX 1981
godine — dipl. inž. Ivan Maričević i Vlatka
Antonić.
3. Informacija o radovima na obnovi
Šumarskog doma — dr Nikola Komlenović.
4. Pripreme za projektiranje i obilježavanje
Evropskog pješačkog puta — E7
YU (Kroz sjeverne i istočne dijelove SR
Hrvatske) — dipl. inž. Ivan Maričevlić.
5. Pripreme za organiziranje Savjetovanja
na temu: »Poslovni informacijski sistemi
u primjeni sistema upravljanja proizvodnje
i poslovanja u Drvnoj industriji
i šumarstvu« — dr Đuro Kovačić.
6. Informacija o primjeni Zakona o šumama
i udruživanju u šumsko-drvnom
kompleksu — dipl. inž. Tomislav Starćević.
7. Tekuća pitanja:
1 Razmatranje prijedloga za adaptaciju
tavana i zaštite dijela glavnog stubišta
i podruma u zgradi »Šumarskog doma«
koje su dostavili Institut za zemlje u
razvoju i Institut za drvo, Zagreb.


2.
Obavijest o ´Upućivanju zahtjeva za sufinanciram
je Šumarskog lista SlZ-i za
znanstveni rad.
3.
Nabavku određenih tiskanica i knjiga.
4.
Pomoć Šumarskom društvu za rad Društva
dinara 10.000.—
Ad. 1.
Dr Nikola Komlenović ukratko
komentira sadržaj zapisnika s 2. sjednice
Predsjedništva i predlaže ga na usvajanje.
Zapisnik se usvaja bez posebnih primjedbi,


Ad 2.
Dipl. inž. Ivan Maričević i Vlatka
Antoli ć upoznali su Predsjedništvo sa
rezultatima poslovanja za razdoblje I—
IX — 84. i ocjenili da se očekuju povoljni
rezultati za cijelu 1984. godinu.
Ukupni prihodi za devet mjeseci 1984.
godine u odnosu na istr razdoblje 1983.
godine ostvareni su indeksom 120,2, a rashodi
sa svega indeksom 60,3. Do povećanja
prihoda uslijedilo je zbog većeg povećanja
cijene Šumarskog lista za organizacije
udruženog rada i druge društvene
organizacije, neplaniranog prihoda kamata
na dio oročenih sredstava i iz nekih drugih
izvora.


Planirani rashodi niisu ostvareni uglavnom
zbog toga što u ovom razdoblju nisu
izvršeni radovi na obnovi Šumarskog doma
u većem opsegu, nisu nabavljene planirane
količine tiskanica — obrazaca i nisu
nastali planirani troškovi za izdavačku
djelatnost.


Do kraja ove godine ne očekuju se


veće promjene u ostvarivanju prihoda, a


rashodi će se znatno povećati1 naročito
zbog pojačanih radova na obnovi fasada
Šumarskog doma.
Na osnovu razmatranja analitičkih podataka
o isplaćenim sredstvima za osob