DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Šum. list CIX (1985) 7


UDK 630*651.5 (Ouercus robur L.)


PRILOG RASPRAVI O DUŽINI OPHODNJE
U ŠUMAMA HRASTA


Ruđolf SABADI*


SAŽETAK. Prema »Pravilniku o načinu izrade šumskogospodarskih
osnova područja. ..« službeno je ophodnja u šumama hrasta produžena
od 100 na 120 godina. Članak je prilog sagledavanje posljedica
takve odluke u šumarstvu kao i u cijelom narodnom gospodarstvu.


U dijelovima 1. i 2. članka objašnjeno je računanje različitih
ophodnja, ilustrirano s primjerom hrastove sastojine I. bonitetnog
razreda umjerene prorjede. Prema kriterijima maksimalnog godišnjeg
neto prihoda, ophodnja bi za takve šume trebala biti oko 180
godina.


Nagao prijelaz od jedne drugoj dužini ophodnje može prouzročiti
ili kratkotrajni gubitak, ili gubitke u slučaju produženja ophodnje.
Osim toga valja uzeti u obzir gubitak u iskorišćivanju kapaciteta
drvne industrije koja zavisi o sirovinama koje isporučuje šumarstvo.
Takvi gubici mogu prouzročiti sekundarne, tercijarne, itd. posljedice
kroz cijelo narodno gospodarstvo.


U članku se predlaže da znanstvena istraživanja moraju potvrditi
koju ophodnju valja usvojiti kao optimalnu, što treba doprinijeti
procesu optimalizacije cjelokupnog šumarstva.


KLJUČNE RIJEČI: Optimalizacija ophodnje.


UVOD


Od pojave »Pravilnika o načinu izrade šumskogospodarskih osnova područja,
osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama i programa za gospodarenja
šumama« (NN 19/1981) predviđa se ophodnja hrasta lužnjaka i kitnjaka 120
godina kao minimalna, s tim da je do tada minimalna ophodnja bila 100 godina.


Razumljivo je da je takva odluka izazvala podijeljenost mišljenja. Prvo,
u šumskim gospodarstvima koja imaju velik dio šuma hrasta, ozbiljno se
ugrožava dinamika prihoda. Drugo, odgađanjem sječa sastojina starih 100
godina izostaje konkretan prihod danas, čija je vrijednost neprocjenjiva za


* Prot. di´ Rudolf SABADI, Katedra za ekonomiku šumarstva i drvne industrije
Šumarskog fakulteta Sveučil´lša u Zagrebu
7