DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 89     <-- 89 -->        PDF

.


BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL
DE ECOLOGIA, br. 25, Madrid, 1984. g
donosi:


M o n t o y a O.. J. M.: Tipologija španjolskih
šuma. Sastojine hrasta plutnjaka
(Quercus suber, L.)


Razlikuje se 9 velikih tipova šuma, koji
se dalje dijele na podtipove. Opisuju se
njihove opće ekološke (habit, klima, tlo,
vegetacija), te šumskouzgojne, iskorišćivačke
i proizvodne karakteristike.


Oliva Estanvol, Mire i a; Molinas
De Ferrer, Mar i a Lluisa:


Pridolaženje gljive Hypoxilon mediterraneum
u sastojinama hrasta plutnjaka u pokrajini
Girona


Gljivu Hypoxylon mediterraneum neki
su autor; naveli kao uzročnika oboljenja
»escaldado« hrasta plutnjaka, koje se manifestira
općom truleži drveta i pojavom
raka, većinom na bazi debla.


Rezultati istraživanja morfologije i patogenosti
te gljive pokazali su njen herniparazitički
karakter pa je autori ne smatraju
primarnim uzročnikom spomenutog
oboljenja.


Allue Andrade, J. L.; Meson
Garcia-Maria Luisa: Funkcija,
anatomija i determinacija ploda


Prikazan je ključ za razne tipove ploda,
koji se bazira na njihovim anatomsko-
morfološkim karakteristikama.


Chozas. Paloma: Stanje populacijele
bijele rode Ciconia ciconia u Španjolskoj
prema posljednjim nacionalnim
cenzusima (1979 i 1981)


Prema rezultatima brojanja 1979. i 1981.
godine u Španjolskoj ima najamnje 5.776
nastanjenih gnijezda bijele rode. Njihova
je zastupljenost po pojedinim pokrajinama
slijedeća:


— Extremadura 46,65´;´/o
— Meseta Norte 28,08t,/o
— Mesat Sur 9,63ls/o
— Andalucia ll,75»/o
— Cuenca del Bb.ro 4,09n/»
— Redio« Galaico--Cantebr ica 0,80°/o
Primijenjeno je direktno opažanje i
indirektno brojanje. Distribucija i demografija
proučavane su na bazi dva parametra:
gustoći gnijezda (broj gnijezda na
100 km2) i stupnja koncentracije (skupine
od 3 ili više gnijezda na 100 km2). Ti parametri
pokazuju u Španjolskoj jasnu korelaciju.
Najveće su vrijednosti dobivene
za Ekstremaduru i Andaluzijsku pokrajinu
Cadiz. Od ukupno 5.311 izbrojanih gnijezda
44,72"(| su pojedinačna ili po 2 zajedno.
Komentiraju se distribucija i tendencije
gradnje gnijezda u pojedinim pokrajinama.
Sto se tiče mogućih uzroka pada populacije,
navode se između ostalog: lov u zonama
prezimljavanja, pesticidi, sudar s električnim
vodovima, razaranje gnijezda itd.


Hernandez Hernandez, F.:


Prilog proučavanja ždrala (Grus grus) u
pokrajini Zaragoza (1980—1983)


U radu se iznose novi podaci o migraciji
ždrala u pokrajini Zaragoza u godinama
1980—1988. S obzirom na značaj Lagune
de Gallocanta i njene okolice za zimovalište
tih ptica na Iberijskom poluotoku,
pose´bna je pažnja posvećena tom
lokalitetu.


Utvrđeno je odstupanje od migracijske
rute prema najzapadnijoj trećini pokrajine.
Numeričke brojnosti ždralova za razne
migracijske putove u Gallocanta su ove:
jesen 1980., 15.842., proljeće 1981.. 13.504.,
jesen 1981, 15.972., proljeće 1982, 14.413.,
jesen 1982, 7.575., proljeće 1983, 6.056. U
jesen 1980. U jesen 1980. (16. 11.) zabilježena
je najveća koncentracija ptica
po danu u Laguni Gallocanta (9.740).
Ukupni bro´j kao i dnevne koncentracije
ždralova u jesenskom periodu znatno su
se povećale u odnosu na ranije periode.
Isto tako bio je razmjerno veći i broj mladih
individua. Na kraju se općenito govori
o ponašanju ždralova u Gallocanta.


M a y o 1; L.: Zimska koncentracija crnovratnog
gnjurca Podiceps nigricollis C.


L. Brehm 1831, u Formenteri
Iznose se zapažanja o crnovratorn
gnjurcu za vrijeme zimskog razdoblja u


87