DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 86     <-- 86 -->        PDF

KNJIGE i ČASOPISI


ANNALES FORESTALES
(Anali za šumarstvo)
10/5


Peti svezak desete knjige Anala za šumarstvo,
koje izdaje JAZU, sadrži rad


Prof. dr Dušan KLEPAC: Neki rezultati
mjerenja prirasta u šumama hrasta lužnjaka
(CJuercus robur L.) u Slavoniji tijekom
zadnjih 30 godina (1950. — 1981.)


U ovom radu saopćeni rezultati mjerenja,
odnosno praćenja, debljinskog i volumnog
prirasta potječu sa četiri stalne
pokusne plohe u gospodarskoj jedinici »Josip
Kozarac« Šumarije u Lipovljanima.
Pokusne plohe osnovane su 1950. godine i
od tada do 1981. godine izvršeno je sedam
mjerenja (1950, 1955, 1961, 1967, 1971, 1977
i 1981.). Plohe se nalaze u »tipičnoj šumi
hrasta lužnjaka, zvane Genisto elatae —
Quercetum roboris Horvat, koja je na početku
ovih istraživanja imala 70 godina«.
Udio hrasta 1950. godine bio je 78",, a 1981.
82%. Ostale su vrste grab (na jednoj plohi
30% a ostalim ispod 10%), jasen (ispod
10%), do 1971. godine bilo je i brijesta i
johe; na jednoj je plohi i nekoliko bukava
te lipe.


Tekući debljinski prirast između 1950.
i 1955. godine iznosio je 5.36 ± 1,65 mm
što je u ovom razdoblju bio i maksimalni.
U ostalim periodima u odnosu na ovaj iznosio
je:


1956 — 1961. 91",,, 1962 — 1967. 55" „,


1968 — 1971. 73",,, 1972 — 1977. 83% i


1978 — 1981. 60%,


Tečajni godišnji volumni prirast u prvom
periodu (1950 — 1955) iznosio 9,25
m3/ha a u ostalim u odnosu za taj:


1956 — 1961. 83",,, 1962 — 1967. 53%,
1968 — 1971. 62",,. 1972 — 1977. 77",, i
1978 — 1981. 64%,


84


Drvna masa krajem 1950. godine iznosila
je 287,14 m-´Vha a krajem 1981. godine
416,16 m:i. 1981. god. iznosila je drvna masa
hrasta 342,32 m-´* a ostalih vrsta 73,84
m:> (brijesta tada više uopće nije bilo).
Masa prorednog materijala nije iskazana.


Prosjek broja stabala hrasta po 1 ha
za sve četiri plohe iznosio je 120 (od 78 do
162), prsni promjer 47,65 em (od 41,1 do
55,8 cm) a temeljnica 20 m- (od 17 do 23
m2).


Sto pokazuju ovi podaci? Pokazuju, da
je prirast poslije 1955. godine u odnosu na
prvi period stalno bio manji, a posebno između
1962—1967. (čak za 45%). To opadanje
prirasta zaključuje autor, »može se
pripisati pogoršanju ravnoteže ekosistema
u šumama hrasta lužnjaka« uz napomenu
da je u razdoblju od 1962. do 1967. godine
bio ozbiljan napad gusjenica Lvmantria
dispar, Tortrix viridana i dr. Da su po srijedi
ekološki činioci dokaz je to što je
»vitalnost hrasta lužnjaka — čak i u njegovoj
srednjoj dobi (70 do 100 god.) —
vrlo velika, tako da jako opadanje prirasta
od 45% nije prouzročilo sušenje«. I daljnja
dva zaključka:


— »povremeno opadanje prirasta hrasta
lužnjaka (makar i 45%) ne smije biti indikator
zrelosti za sječu; te
— temeljnica od 20 m-/ha stabala hrasta
lužnjaka u dominantnoj etaži može se
smatrati kao »kritična temeljnica«, odnosno
kao minimum obrasta u drugoj polovini
proizvodnog procesa ili takozvane
ophodnje.«
O. Piškorić
ZAŠTITA PRIRODE
Časopis Republičkog zavoda
za zaštitu prirode SR Srbije
Broj 36.


Zavod za zaštitu prirode SR Srbije
navršio je 1983. godine 35 godina svoga