DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Na kraju možemo zaključiti slijedeće prednosti visinomjera koje ističe proizvođač:


— džepni format i vrlo lagan (težina 120 g),
— jednostavna i brza primjena,
— precizan instrument zadovoljavajuće točnosti.
Ove prednosti; potvrdile su se prilikom provjeravanja njegove upotrebljivosti,
te ga se može preporučiti za upotrebu.


LITERATURA


P r a n j i ć, A.: 1979: Biometrfiika, Zagreb
1980: The cpliical Suunto height meter PM-5. Helsinki


U ŠUMARSKOM LISTU PRIJE 100 GODINA


Godine 1877. bijah lugarskim vježbenikom, za srez iztočne Kusare u Bošnjacih,
istoga je pako proljeća leptir i u otaj srez svoja jaja nanesao ... da je kora drveća
od toga gada bila kao šareno uskrsno jaje, a meni bila je ugodna zabava kakovom
klipanicom po ciele dane ta jaja drobiti, koja bi pod pritiskom kao crnogorično
sjeme na usijanu željezu pucketala.


Tečajem duljega vremena, već tamo pred zimu, opazio sam, da me u toj ugodnoj
dužnosti njeka dobričina podpomaže, al ga nisam mogao nikada u poslu zateći,
da mu za tu uslugu bar dužnu zahvalnost izkažem. Jednog dana padnem mi u oči,
što se je u ovaj kraj ove godine silno množtvo krestelica (Eichelhaher) na ziminu
doselilo, pa mi dođe volja osvjedočiti se, čime li će se te naše papige ove zime
ovdje prehraniti. Zamišljeno, učinjeno: pušku na oko, opalim, a jedna »kvrc, kvrc«
glavom u žilje. Rasporim ju, izvadim želudac, razsiečem ga, a on pun kao tuljak,
pun je samih jaja našega gubara.


(Nješta o tamanjenju gubara. Saobćuje Blaž Vincetić. lugar. — Šum. list, 1884.,
str. 262.)


»3